Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | T. 7 | 201--216
Tytuł artykułu

Teoretyczne założenia bezpieczeństwa

Warianty tytułu
EN
The theoretical framework for safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera syntetyczny opis kategorii i definicji bezpieczeństwa oraz charakterystykę globalnego lokalnego bezpieczeństwa ekologicznego. Współczesna koncepcja bezpieczeństwa obejmuje znacznie większy zakres zagadnień niż w przeszłości. Dawne pojęcie bezpieczeństwa dotyczyło w zasadzie aspektów politycznych i militarnych, dzisiaj można wyodrębnić pięć kierunków, które poszerzają znaczenie tego terminu: kierunek przedmiotowy i podmiotowy oraz kierunki: przestrzenny, kierunek zapobiegania zagrożeniom, kierunek zamiany sposobu rozumienia bezpieczeństwa. W ostatnim czasie nastąpiło poszerzenie treści pojęcia bezpieczeństwa. Powinno się ono opierać na kompleksowym zrównoważeniu interesów militarnych i niemilitarnych. Stąd pojęcie bezpieczeństwa rozumiane tradycyjnie, w kategoriach politycznych i militarnych zagrożeń suwerenności państwowej, musi zostać tak pogłębione, aby objęło również wyzwania stwarzane przez postępującą degradację środowiska naturalnego. Tak rozumiane bezpieczeństwo określane jest mianem bezpieczeństwa ekologicznego. Jest ono definiowane na wiele różnych sposobów. Można jednak tu wyodrębnić kilka zasadniczych nurtów, które zostały opisane w prezentowanym artykule. Ponadto, dokonano charakterystyki takich pojęć, jak globalne i lokalne bezpieczeństwo, na podstawie badań własnych autora i literatury przedmiotu.
EN
The article contains the concise description of category and definition of safety and the characteristic of global local ecological safety. The modern concept of safety contains a much wider range of issues than in the past. The old notion of safety concerned only political and military aspects, when today you can extract the five courses that expand the meaning of this term: material and personal direction as well as spatial, risk prevention, change in the way of understanding direction. Recently, the content of safety notion has been broaden. It should rely on a complex balance of military and non-military interests. Hence the notion of safety traditionally understood in the category of political and military threats of national sovereignty must be deepened so as to embrace also the challenges posed by the progressive degradation of the natural environment. This understanding of safety is known as the ecological safety. It is defined in many different ways. However, you can extract some basic trends that has been described in this paper. What is more, on the basis of the author’s own research and the literature, there has been made a description of global and local safety notions.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
201--216
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wyd. Kolonia Limited 2002.
 • [2] Cieślarczyk M., Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków – od bezpieczeństwa kultury do kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej, Wyd. Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, Warszawa 2001.
 • [3] Indeka, L., Karaczun Z.M, Człowiek a środowisko przyrodnicze, Wyd. Bellona, Warszawa 1992.
 • [4] Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • [5] Kozłowski S., Koncepcja ekorozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa, [w:]: B. Proskrobko (red.), Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Biuro Badań i Wydarzeń Ekologicznych, Białystok 1992.
 • [6] Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, UMC Lublin, Lublin 1996.
 • [7] Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, Warszawa 1978.
 • [8] The Oxford English Dictionary, t. 9, Oxford 1978.
 • [9] Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d9829c8c-c2d1-4fcd-af06-4f1c45aebff9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.