Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | Nr 1-2 | 19--23
Tytuł artykułu

Pomiar zawartości siarki tioeterowej i tiofenowej w węglach brunatnych z zastosowaniem półautomatycznego analizatora

Warianty tytułu
EN
Measurement of thioether and thiophene sulfur content in brown coals by semi-automatic analyzer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Węgiel brunatny jest coraz częściej wykorzystywany do różnych procesów, w tym szeroko propagowanych i rozwijanych czystych technologii węglowych. Znajomość form siarki organicznej w węglach brunatnych jest bardzo ważna ze względu na konieczność stosowania w różnych procesach technologicznych odmiennych metod odsiarczania produktów termicznego przekształcenia węgla brunatnego. Ilość siarki tioeterowej i tiofenowej w węglu brunatnym wpływa na zanieczyszczenie produktu procesu, może działać spowalniająco lub jako inhibitor reakcji konwersji węgla brunatnego do produktu energetycznego. Celem badań było opracowanie metody jodometrycznego pomiaru siarki tioeterowej i tiofenowej z zastosowaniem półautomatycznego analizatora. Wyniki przedmiotowych badań wskazują na możliwość zastosowania opracowanej metody pomiaru do badania węgli brunatnych o szerokim zakresie zawartości siarki organicznej (Sdo w granicach do 0,09 do 1,40 %), w których zawartość siarki tioeterowej i tiofenowej jest wyznaczona z precyzją równą lub większą ± 0,028 %. Metoda pomiaru siarki tioeterowej tiofenowej w węglach brunatnych jest przydatnym narzędziem analitycznym badań jakościowych węgli brunatnych. Dodatkowym atutem jest prosty pomiar siarki tioeterowej i tiofenowej, jak i brak konieczności stosowania drogiej aparatury pomiarowej.
EN
Brown coal is more and more used for various processes, including the widely promoted and developed clean coal technologies. The knowledge of organic sulfur forms in brown coals is very important due to the necessity of using different desulfurization methods of brown coal thermal conversion products in various technological processes. The amount thioether thiophene sulfur in brown coal influences the contamination of the process product and can slow down or act as an inhibitor of conversion reaction of brown coal into an energy product. Organic sulfur forms can work as an inhibitor of the brown coal conversion to energy product. The aim of this study was to develop a method of iodometric measurement of thioether and thiophene sulfur with the use of a semi-automatic analyzer. The results of the studies under consideration indicate to the applicability of developed measurement method to for studies of brown coals with a broad range of organic sulfur (Sdo in the range 0,09 % to 1,40 %), in which the content of thioether and thiophene sulfur is determined with precision equal to or greater than ± 0,028 %. The method of measurement of thioether and thiophene sulfur in brown coals is a useful analytical tool in brown coal quality research. An additional advantage is simple measurement of thioether and thiophene sulfur as well as the lack of necessity to use the expensive measurement equipment.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
19--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Zaklad Oceny Jakości Paliw Stałych, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, j.guzy@gig.eu
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Zaklad Oceny Jakości Paliw Stałych, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Roga B., Wnękowska L., Analiza węgla i koksu. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1966.
 • 2. Wawrzynkiewicz W., Występowanie siarki organicznej w substancji węglowej. Przegląd Górniczy, 1997, nr 7-8, str. 46.
 • 3. Wnękowska L., Badania nad grupami siarkowymi w paliwach stałych. Prace Głównego Instytutu Górnictwa, 1963, komunikat nr 325, str. 3.
 • 4. European Commission, Project CO2free-SNG2.0: Advanced Substitute Natural Gas from Coal with internal sequestration of CO2, (2013-2016) - Available at: <http://www.co2freesng20.eu/> [accessed 22.11.2015].
 • 5. European Commission, Project CO2free-SNG: Substitute Natural Gas from Coal with internal sequestration of CO2, (2009-2012) - Available at: <http://www.co2freesng.eu> [accessed 22.11.2015].
 • 6. Rezaiyan J., Cheremisinoff N.P., Gasification Technologies: A Primer for Engineers and Scientists, CRC/Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2005.
 • 7. PN-G-04502:2014-11: Węgiel kamienny i brunatny. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych. Metody podstawowe.
 • 8. PN-G-04560:1998: Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym.
 • 9. PN-G-04584:2001: Paliwa stałe - Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami.
 • 10. PN-G-04582:1997: Oznaczanie zawartości siarki siarczanowej (VI) i pirytowej.
 • 11. PN-G-04571:1998: Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro.
 • 12. BN-0541-03/05:1989: Paliwa gazowe. Oznaczanie siarki i związków siarki. Oznaczanie siarkowodoru metodą jodometryczną.
 • 13. Gryglewicz G., Jasieńko S., Związki siarki w różnych typach węgli kamiennych, Chemia stosowana, 1998, XXXII, 3-4, str. 395.
 • 14. Wawrzynkiewicz W., Sablik J., Wpływ siarki organicznej na jakość węgli energetycznych, Inżynieria Materiałowa, 2001, nr 1, str. 11.
 • 15. Wawrzynkiewicz W., Sablik J., Organic sulphur in the hard coal of the stratigraphic layers of the Upper Silesian coal basin, Fuel, 2002, nr 81, str. 1889.
 • 16. Pietrzak R., Wachowska H., Niskotemperaturowe utlenianie węgli kopalnych w świetle badań nad związkami siarki. Cz. II. Badania struktury węgla, Karbo, 2006, nr 3, str. 141.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d826974d-68b9-4bd8-9ef9-72390eee14d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.