Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6 | 59--62
Tytuł artykułu

Wstępne wyniki badań zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Preliminary results of research of heavy metals content in sewage sludge on the example of selected wastewater treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Skład fizyczno-chemiczny i biologiczny ścieków ma istotny wpływ na jakość wytwarzanych osadów ściekowych, ponieważ podczas procesów unieszkodliwiania ścieków m.in. metale ciężkie są z nich usuwane i kumulują się w osadach. Z kolei zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych obok skażeń biologicznych i toksycznych stanowi łącznie z charakterystykami gleb podstawowe kryterium przydatności osadów do rolniczego bądź przyrodniczego wykorzystania. Ten rodzaj wykorzystania osadów ściekowych uwarunkowany jest zatem pochodzeniem ścieków oraz wstępną obróbką osadów obejmującą stabilizację i higienizację. W pracy przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych pochodzących z wybranych do analizy oczyszczalni ścieków w świetle danych literaturowych oraz ocenę możliwości zastosowania tych osadów.
EN
Physical-chemical and biological composition of sewage has essential influence on the quality of produced sewage sludge because during the process of rendering sewage harmless, heavy metals and also removed from them and accumulate in sludge. The content of heavy metals in sewage sludge beside biological and basic contamination makes the basic criterion of sludge suitability for agricultural or natural use including the characteristics of soil. This type of sewage sludge use depends on the origin of sewage and initial treatment of sludge including stabilization and hygienic process. In the thesis there were introduced the results of research concerning the whole content of heavy metals in sewage sludge coming from sewage treatment plants selected for the analysis in the light of literature data and there was also introduced the assessment of possible use of these sludge.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
59--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Instytut Budownictwa, Płock
autor
 • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska, Kielce
Bibliografia
 • [1] Baran S., Łabętowicz, J., Krzywy E. (red.): Przyrodnicze wykorzystanie odpadów, Podstawy teoretyczne i praktyczne, PWRiL, Warszawa 2011
 • [2] Bauman-Kaszubska H., Sikorski M.: Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów ściekowych pochodzących z małych oczyszczalni ścieków w powiecie płockim. Inżynieria Ekologiczna, 2011, Nr 25. s. 20-29
 • [3] Bień J., Chlebowska-Ojrzyńska M., Zabochnicka-Świątek M.: Ekstrakcja sekwencyjna w osadach ściekowych. Proceedings of ECO- pole, 2011, Vol. 5, No. 1, s. 173-176
 • [4] Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M, Janik M: Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska 2011, t. 14, nr 4, s. 375-384
 • [5] Czekała J.: Osady ściekowe - nawóz czy odpad?. Wodociągi - Kanalizacja, 1/2009
 • [6] Czyżyk E, Sieradzki T., Kozdraś M.: Zmiany właściwości kompostu z osadów ściekowych w okresie przetrzymywania w pryzmach, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2002, z. 484, s.109-115
 • [7] Gawdzik J.: Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2012,1.15, nr 1, s. 5-15
 • [8] Gromiec M. J., Gromiec T. M.: Podstawy strategii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce, Praca zbiorowa pod red. Heidricha Z.: Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2010, s. 7-14
 • [9] Ignatowicz K., Garlicka, K., Breńko T.: Wpływ kompostowania osadów ściekowych na zawartość wybranych metali i ich frakcji. Inżynieria Ekologiczna. Nr 25, 2011, s. 231-241
 • [10] Jama A., Nowak W.: Influence of sludge on the content of magnesium and potassium in soil under willow cultivation, Inżynieria Ekologiczna, Nr 30, 2012, s. 241 -248
 • [11] Krajowy Plan Gospodarka Odpadami 2010
 • [12] Marcinkowski T.: Recykling organiczny komunalnych osadów ściekowych. Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, t. II, Praca zbiorowa pod red. Fukas-Płonka Ł., s. 189-204
 • [13] Paluch J., Paruch A., Pulikowski K.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • [14] Obarska-Pempkowiak H, Kolecka K.: Experiences with Utilisation of Sewage Sludge in Reed Beds, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, 2006, t. 8, s. 65-78
 • [15] Rocznik GUS 2012. Ochrona Środowiska, Warszawa 2012
 • [16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. 2002, Nr 165, poz. 1359
 • [17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. 2006 nrl 37 poz. 984
 • [18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924
 • [19] Szymański K., Janowska B., Jastrzębski P: Heavy Metal Compounds in Wastewater and Sewage Sludge, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rcznik Ochrona Środowiska, 2011,1.13, s. 3-100
 • [20] Ustawa z dnia 27 kwielnia 2001 r. Prawo chrony środowiska. Dz. U. 2001, Nr 62 pz. 627 z póź. zm.
 • [21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2C01 r. o odpadach. Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z póź zm
 • [22] Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach nawożeniu, Dz.U. 2007 Nr 147, poz. 1033
 • [23] Wilk M., Gworek B.: Metale ciężkie w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska Zasobów Naturalnych, 2009, nr 39, s. 40 -59
 • [24] Wang L, Chan L. C, Wong J. W. C.: Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by isolated indigenous ironoxidizing bacteria, Chemosphere 2000, 41, s. 283-287
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d54037a5-cb6f-4db6-a3c5-ae244ef5deb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.