Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Nr 5 | 209--214
Tytuł artykułu

Własności chemiczne podczyszczonych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w aspekcie wybranych metod ich unieszkodliwiania

Warianty tytułu
EN
Chemical properties of pretreated leachates from the municipal waste dump in the aspect of some methods of neutralization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odcieki ze składowiska odpadów komunalnych poddane proceso¬wi wstępnego oczyszczania w zbiorniku retencyjnym charakteryzują się relatywnie niskimi stężeniami zanieczyszczeń (mediana stężeń BZTS - 26 mg/l, ChZT - 497 mg/l, N-NH4- 185 mg/l). Jednak stosunek BZT/ChZT (0,02-0,09) wskazuje, że odcieki te są trudne do oczyszczenia metodami biologicznymi i pozostają odpadem wymagającym specjalnych technik unieszkodliwiania. Przeanalizowano możliwość wprowadzania odcieków do oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zastosowania metody hydrofitowej w ich oczyszczaniu. Wykonana symulacja wskazuje, że wzrost stężenia głównych wskaźników zanieczyszczeń w surowych ściekach komunalnych, po zmieszaniu ich z odciekami, będzie nieznaczny i nie zaburzy pracy oczyszczalni. Natomiast dotychczasowe doświadczenia wskazują, że oczyszczanie odcieków w oczyszczalniach hydrofitowych może być metodą alternatywną zapewniającą znaczną redukcję zanieczyszczeń.
EN
Leachates from municipal waste dump subjected to the process of pretreatment in storage reservoir are marked by relatively low concentration of contaminations (concentration median BOD - 26 mg/1, COD - 497 mg/1, N-NH4 - 185 mg/1). However the BOD/COD ratio points to leachates being difficult to treat with biological methods, remaining the waste which demands special neutralization technics. The possibility of releasing leachates into municipal waste water treatment plant and implementing constructed wetland to treat them ware analyzed. The simulations demonstrate that increase of concentrations of the main pollutions in municipal wastewater after mixing with leachates will be insignificant and will not influence the waste water treatment plant functioning. However previous experience points to, the treatment of leachates in constructed wetland as an alternative method ensuring significant pollutions reduction.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
209--214
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Monitoringu Środowiska
autor
Bibliografia
 • [1] Bartoszewski K. (1994), Technologie oczyszczania ścieków i przeróbki odpadów stosowane w warunkach krajowych. Ochrona Środowiska 3-4: 54-55.
 • [2] Bochenek D. (red.). (2011), Ochrona Środowiska 2011. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 • [3] Christensen T.H., Kjeldsen P., Bjerg P.L., Jensen D.L., Christensen J.B., Baun A., Albrechtsen H.J. i Heron G. (2001), Biogeochemistry of landfill leachate plumes. Applied Geochemistry 16 (7): 659-718.
 • [4] Dz. U. Nr 112 Poz 1206. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 8 października 2001 r..
 • [5] Dz.U. Nr 137 Poz. 984 Z Późn. Zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 • [6] Johansson-Westholm L. (2004), Constructed wetlands for treatment of landfill leachate - experiences from Sweden and Norway. Vatten Lund 60: 7-14.
 • [7] Kinsley C., Crolla A., Kuyucak N., Zimmer M. i Lafleche A. (2006), Nitrogen dynamics in a constructed wetland system treating landfill leachate. w: Materiały 10th International Conferencji Wetland System for Water Pollution Control, Portugal.
 • [8] Krajowy Plan. (2010), Krajowy plan gospodarki odpadami do 2014 roku. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • [9] Kulikowska D. (2009), Charakterystyka oraz metody usuwania zanieczyszczeń organicznych z odcieków pochodzących z ustabilizowanych składowisk odpadów komunalnych. Ecological Chemistry and Engineering 16, no. 3: 389-402.
 • [10] Maehlum T. (1995), Treatment of landfill leachate in on-site lagoons and constructed wetlands. Wat. Sci. Technol. 32 (3): 129-135.
 • [11] Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M. i Wojciechowska E. (2010), Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, s: 190-211., Warszawa.
 • [12] Peverly J.H., Surface J.M. i Wang T. (1995), Phragmites australis in wetlands constructed for landfill leachate treatment. Ecological Engineering 5: 21-35.
 • [13] Quant B., Olanczuk-Neyman K., Fudala-Książek S., LuczkiewiczA., Kulbat E. i Czerwionka K. (2009), Wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków - badania modelowe. Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 58: 259-267.
 • [14] Rosik-Dulewska Cz. (2002), Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [15] Surmacz-Górska J. (2000), Usuwanie zanieczyszczeń organicznych oraz azotu z odcieków powstających w wysypiskach odpadów komunalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki ŚI. Inżynieria Środowiska z. 44: 1-149.
 • [16] Vymazal J. i Kropfelova Lenka (2008), Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow. Springer, s.: 80-91.
 • [17] Wojciechowska E. (2009), Usuwanie i podzał fazowy metali ciężkich w ekosystemieoczyszczalnihydrofitowejzasilanejodciekamizeskładowiskodpadów komunalnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7-8: 51-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d26491c8-4d05-4b33-a51e-07982cc5f55f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.