PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 32--33, 36
Tytuł artykułu

Metoda analityczna w podejściu probabilistycznym do planowania inwestycji wieloobiektowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Analytical method in the probabilistic approach to the planning of multiple-object investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zastosowano analityczną metodę wyznaczania optymalnego harmonogramu dla inwestycji wieloobiektowych realizowanych w systemie pracy potokowej. Z jej użyciem w przypadku każdej możliwej permutacji zbioru obiektów wyznaczono rozkład czasu trwania całej inwestycji. Obiekty optymalne uszeregowano na podstawie minimalnego czasu realizacji przy 95% prawdopodobieństwie wykonania. Podejście to można wykorzystać do wyznaczania harmonogramu robót przedsięwzięć wieloobiektowych przy założeniu probabilistycznych czasów realizacji czynności. Ze względu na dużą złożoność obliczeniową, metoda ma ograniczenia dotyczące liczby analizowanych obiektów. W przypadku inwestycji o dużej liczbie obiektów sugeruje się używanie metod heurystycznych wyznaczania kolejności realizacji oraz symulacyjnych wyznaczania rozkładu czasu trwania.
EN
The paper presents an analytical method for determining the optimal schedule for multiple-object investments realized in the flow work system. For every possible permutation of a set of objects there is designated a distribution of the duration of the whole investment using the analytical method. Optimal alignment of objects is determined on the basis of the minimum execution time with a 95% probability of execution. This approach can be used to determine the work schedule for multiple-object projects, assuming probabilistic times of task execution. Due to the high complexity of calculations, this method has limitations concerning the number of objects analysed. For investments with a larger number of objects, recommended is the application of heuristic methods for determining the order of realisation and simulation methods for determining the distribution of duration.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
32--33, 36
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
 • [1] Bouzidi Abdelhamid, Mohammed Riffi. 2015. „Cat swarm optimization to solve flow shop scheduling problem”. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 72 (2): 239 – 243.
 • [2] Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Paweł Rajba, Mieczysław Wodecki. 2012. „Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji: 251 – 262.
 • [3] Jaśkowski Piotr, Sławomir Biruk. 2014. „Harmonogramowanie pracy brygad realizaucjących budowlane procesy powtarzalne”. Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (173): 197 – 204.
 • [4] Juan Angel, Barry Barrios, Eva Vallada, Daniel Riera, Josep Jorba. 2014. „A simheuristic algorithm for solving the permutation flow shop problem with stochastic processing times”. Simulation Modelling Practice and Theory 46: 101 – 117.
 • [5] Krzemiński Michał. 2015. „Harmonogramowanie budowlane wraz z oceną stabilności otrzymanych uszeregowań”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Warszawa, 97 – 98.
 • [6] Marcinkowski Roman. 2007. „Harmonogramowanie produkcji budowlanej” [w:] Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 79 – 118.
 • [7] Milian Zdzisław. 2006. Metody okreslania rozkładu czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w acyklicznych sieciach stochastycznych. Kraków. Politechnika Krakowska.
 • [8] Mrozowicz Juliusz. 1997. Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia czasowe. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • [9] Nowicki Eugeniusz, Czesław Smutnicki. 1996. „A fast taboo search algorithm for the permutation flow-shop problem”. European Journal of Operational Research 91: 160 – 175.
 • [10] Podolski Michał. 2008. Analiza nowych zastosowań teorii szeregowania zadań w organizacji robót budowlanych (rozprawa doktorska). Wrocław.
 • [11] Rogalska Magdalena, Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki, Mieczysław Wodecki. 2009. „Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu tabu search z rozmytymi czasami wykonania zadań”. Przegląd Budowlany R80 (7-8): 76 – 80.
 • [12] Smutnicki Czesław. 2012. Algorytmy szeregowania zadań. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • [13] http://149.156.141.212:3001/~zmilian/index.php (dostęp: 10.03.2016 r.).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cbf6bbb5-f6e8-4b7f-8bdd-ed4f50ee0476
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.