PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | T. 73, nr 7 | 33--39
Tytuł artykułu

Charakterystyka żywności ekologicznej pochodzenia zwierzęcego i czynników jej wyboru przez konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Characteristics of organic food of animal origin and factors of its choice by consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono założenia funkcjonowania i zadania rolnictwa ekologicznego oraz wymagania dotyczące żywności ekologicznej. Opisano czynniki warunkujące jakość produktu ekologicznego oraz system kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej. Omówiono znakowanie dla tej kategorii produktów. Porównano mięso i przetwory mięsne pochodzące z hodowli ekologicznej i konwencjonalnej w świetle wyników badań dostępnych w literaturze. Opisano preferencje i czynniki wyboru żywności ekologicznej przez konsumentów. Stwierdzono, że mięso i przetwory mięsne uzyskane z chowu ekologicznego budzą coraz większe zainteresowanie i wśród konsumentów. System ekologicznego gospodarowania daje możliwość pozyskiwania wielu różnorodnych biologicznie i bezpiecznych zdrowotnie produktów. Pod tym względem rolnictwo ekologiczne stanowi najpoważniejsze źródło naturalnej żywności funkcjonalnej.
EN
Presented are the assumptions of the functioning and tasks of organic farming and the requirements for organic food. The factors determining the quality of the organic product and the system of control and certification of organic food are described. The labeling for this product category is discussed. Meat and meat products from organic and conventional breeding were compared with the research results available in literature. The preferences and factors for selecting organic food by consumers are described. It was found that meat and meat products obtained from organic farming find growing interest and buyers among conscious consumers. The eco-management system provides the opportunity to acquire a wide range of biologically and health-safe products. In this respect, organic farming is the most important source of natural functional food.
Wydawca

Rocznik
Strony
33--39
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
 • Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Brągiel E., B. Ślusarczyk. 2017. „Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17, 32 (3) : 29-38.
 • [2] Castellini C., C. Mugnai, A. Dal Bosco. 2002. „Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality”. Meat Science 60 : 219-225.
 • [3] Grela E.R., E. Kowalczuk. 2009. „Zawartość składnikow odżywczych i profil kwasow tłuszczowych mięsa i wybranych wędlin z ekologicznej produkcji świń”. Żywność. Nauka Technologia. Jakość 4 (65) : 34-40.
 • [4] Gadomska J., T. Sadowski, M. Buczkowska. 2014 „Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu”. Problemy Higieny i Epidemiologii 95 (3) : 556-560.
 • [5] Goronowicz E. 2009. „Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów i jaj oraz analiza efektywności ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. Sprawozdanie z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego”. Kraków: Instytut Zootechniki - PIB.
 • [6] Hansen L.L., C. Claudi-Magnussen, S.K. Jensen, H. J. Andersen. 2006: „Effect of organic pig production systems on performance and meat quality”. Meat Science 74 : 605-615.
 • [7] Hogberg A., J. Pickova, J. Babol, K. Andersson, P.C. Dutta. 2002. „Muscle lipids, vitamins E and A, and lipid oxidation as affected by diet and RN genotype in female and castrated male Hampshire crossbreed pigs”. Meat Science 60 : 411-420.
 • [8] Kilar M., J. Kilar, M. Ruda. 2016. „Rolnictwo ekologiczne jako źródło żywności funkcjonalnej”. W Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka, 195-204. Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
 • [9] Kilcher L., H. Willer, B. Huber, C. Frieden, R. Schmutz, O. Schmid. 2011. „The Organic Market in Europe”. 3rd edition, SIPPO. Frick: Zurich and FiBL.
 • [10] Komorowska D. 2012. „Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej na świecie”. Roczniki Naukowe 16 (6) : 254-262.
 • [11] Kosson R. 2010. „Żywność ekologiczna według kodeksu żywnościowego – Codex Alimentarius”. Nowości Warzywnicze 50 : 29-36.
 • [12] Łuczka-Bakuła W. 2007. „Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju”. Warszawa: PWE.
 • [13] Łukasiński W. 2008. „Zarządzanie jakością produktu ekologicznego”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (56) : 146-153.
 • [14] Nestorowicz R, B. Pilarczyk (red). 2010. „Marketing ekologicznych produktów żywnościowych”. Warszawa: Wolters Kluwer, 38-70.
 • [15] Miśniakiewicz M.R., G. Suwała. 2006. „Żywność ekologiczna w świadomości Polaków”. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 705 : 57-75.
 • [16] Olsson V., K. Andersson, I. Hansson, K. Lundstrom. 2003. „Differences in meat quality be-tween organically and conventionally produced pigs”. Meat Science 64 : 287-297.
 • [17] Pilarski S., M. Grzybowska, M. Brzeziński. 2003. „Rynek żywności ekologicznej”. Łomża: Wyd. Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
 • [18] Pomykała D. 2009. „Praktyczny przewodnik ekologicznej produkcji zwierzęcej”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom.
 • [19] Praca zbiorowa. 2017. „Żywność ekologiczna w Polsce”. IMAS International Sp. z o.o.
 • [20] Praca zbiorowa pod red. M. Kwasek. 2013. „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna − regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji”. Wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. 21.
 • [21] Praca zbiorowa pod red. Z. Dolatowskiego. 2011. „Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów. Sprawozdanie z badan podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011.
 • [22] Praca zbiorowa pod red. Z. Dolatowskiego. 2017. „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2017”.
 • [23] Rembiałkowska E., M. Badowski. 2010. „Mięso z produkcji ekologicznej”. Gospodarka Mięsna 8 : 16-19.
 • [24] Rembiałkowska E., A. Załęcka. 2013. „Jakość ekologicznych surowców roślinnych w badaniach analitycznych”. W Żywność ekologiczna, red. J. Tyburski, 63-81. UWM w Olsztynie.
 • [25] Rozporządzenie Rady EWG nr 834/2007/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Dz. U. UE z 2007, nr 189, poz. 1, z późn. zm.
 • [26] Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli zmienione przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. i Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r.
 • [27] Salejda A.M., G. Krasnowska. 2014. „Ocena wybranych wyrożników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych. Nauka Przyroda Technologie 8 (1 #7) : 1-12.
 • [28] Staniak S. 2014. „Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego”. Polish Journal of Agronomy 19 : 25-35.
 • [29] Stefańska M. 2010. „Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej. Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku”. Uniwersytet Szczeciński, Problemy zarządzania, finansów i marketingu ZN 609, 16 : 215-227.
 • [30] Wojciechowska-Solis J., A. Soroka. 2016. „Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16, 31 (2) : 353-362.
 • [31] Wojciak K.M. 2012. „Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi”. Nauka Przyroda Technologie 6 (1) : #3.
 • [32] Zabrocki R., I. Liedtke. 2010. „Postawy z zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16 (609) : 203-213.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ca7b9a34-98cf-41f3-8ce4-fc335d4bc772
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.