PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 23, nr 3 | 357--371
Tytuł artykułu

Influence of packages on nutritional quality of pickled chilled stored cucumbers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ opakowania na jakość zdrowotną ogórków kiszonych chłodniczo składowanych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Due to instability of fresh cucumbers during storage and their seasonal availability, different methods are used to preserve them, of which pickling is one of the most favourable. The aim of this paper was to investigate the effect of package type (bags made from low density polyethylene (PE-LD) and the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil) on selected quality parameters of pickled cucumbers. Vegetables were analysed in 2014 before packaging and after 1, 2, 3, and 4 months of chilled storage in two types of a package. It has been found that the package type used had no statistically significant (p > 0.05) effect on dry matter content, vitamin C content, nitrate and nitrite contents and antioxidant activity of the pickled cold stored cucumbers. The level of total polyphenols was statistically significant (p≤0.05) in pickled cucumbers stored in bags made from the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil.
PL
W związku z nietrwałością przechowalniczą ogórków i ich sezonowością jedną z najkorzystniejszych metod ich utrwalania jest kiszenie. Celem niniejszych badań przeprowadzonych w 2014 r. było zbadanie wpływu rodzaju opakowania (torebki wykonane z folii polietylenowej o małej gęstości (PE-LD) oraz torebki z metalizowanego politereftalanu etylenu (PET met/PE) na wybrane parametry jakościowe ogórków kiszonych. Analizy były wykonywane w warzywach przed zapakowaniem oraz po 1-, 2-, 3i 4-miesięcznym okresie chłodniczego składowania w dwóch rodzajach opakowań. Badania nie wykazały istotnego statystycznie (p > 0,05) wpływu rodzaju użytego opakowania na zawartość witaminy C, azotanów(V), azotanów(III) oraz na aktywność antyoksydacyjną przechowywanych w nich chłodniczo ogórków kiszonych. Istotnie statystycznie (p≤0,05) wyższą zawartością polifenoli ogółem odznaczały się ogórki kiszone przechowywane w woreczkach z folii metalizowanej.
Wydawca

Rocznik
Strony
357--371
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz., tab.
Twórcy
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, ul. Balicka 122, 30–149 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 48 16, fax: +48 12 662 48 12., joannakapustaduch@interia.pl
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, ul. Balicka 122, 30–149 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 48 16, fax: +48 12 662 48 12.
autor
 • Department of Human Nutrition, Agricultural University of Krakow, ul. Balicka 122, 30–149 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 48 16, fax: +48 12 662 48 12.
Bibliografia
 • [1] Wan S, Kang Y, Wang D, Liu SP. Effect of saline water on cucumber (Cucumis sativus L.) yield and water use under drip irrigation in North China. Agric Water Manag. 2010;98(1):105-113. DOI: 10.1016/j.agwat.2010.08.003.
 • [2] Alsadon A, Al-Helal I, Ibrahim A, Abdel-Ghany A, Al-Zaharani S, Ashour T. The effects of plastic greenhouse covering on cucumber (Cucumis sativus L.) growth. Ecol Eng. 2016;87:305-312. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2015.12.005.
 • [3] Lu R, Ariana DP. Detection of fruit fly infestation in pickling cucumbers using a hyperspectral reflectance/transmittance imaging system. Post Biol Technol. 2013;81(1):44-50. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2013.02.003.
 • [4] Hou JC, Jiang C, Long Z. Nitrite level of pickled vegetables in Northeast China. Food Control. 2013;29:7-10. DOI: 10.1016/j.foodcont.2012.05.067.
 • [5] Hillis WE, Swain T. The phenolic constituents of Prunus domestica. II. – The analysis of tissues of the Victoria plum tree. J Sci Food Agric. 1959;10:135-144. DOI: 10.1002/jsfa.2740100211.
 • [6] Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, Rice-Evans C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic Biol Med. 1999;26:1231-1237. DOI: 10.1016/S0891-5849(98)00315-3.
 • [7] Polska Norma. 1998. PN-A-04019:1998. Polski Komitet Normalizacyjny. Produkty spożywcze. Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych – Oznaczanie zawartości witaminy C. [Polish Standard. 1998. PN-A-04019:1998. Polish Committee for Standardization. Food products – Determination of vitamin C]. http://sklep.pkn.pl/pn-a-04019-1998p.html.
 • [8] Polska Norma. 1992. PN-92/A-75112. Polski Komitet Normalizacyjny. Owoce, warzywa i ich przetwory – Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów. [Polish Standard. 1992. PN-92/A-75112. Polish Committee for Standardization. Fruits, vegetables and derived products – Determination of nitrites and nitrates content]. http://sklep.pkn.pl/pn-a-75112-1992p.html.
 • [9] Hounsome N, Hounsome B, Tomos D, Edwards-Jones G. Changes in antioxidant compounds in white cabbage during winter storage. Postharvest Biol Tech. 2009;52:173-179. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2008.11.004.
 • [10] Wierzbicka B, Kuskowska M. Wpływ wybranych czynników na zawartość witamny C w warzywach [The influence of selected factors on the content of vitamin C in vegetables]. Acta Sci Pol Hort Cult. 2002;1(2):49-57. http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2002/acta_hort_1(2)_art_06.pdf
 • [11] Jarosz Z, Dzida K, Nurzyńska-Wierdak R. The effect of foliar feeding with plonochron fertilizers (K, Mg, Ca) and differentiated rhizosphere fertilization with nitrogen upon yield and contents of selected components in cucumber leaves and fruit. Acta Sci Pol Hort Cult. 2009;8(4):59-67. http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2009/acta_hort_8(4)_art_06.pdf.
 • [12] Elmadfa I, Muskat E. Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych [Great tables of calories and nutritional value of food]. Warszawa: Publishing house Muza S.A.; 2014. https://merlin.pl/wielkie-tabele-kalorii-i-wartosci-odzywczych-ibrahim-elmadfa-eri/2152471/.
 • [13] Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności [The nutritional value of selected food products and typical dishes]. Warszawa: Publishing house PZWL; 2016. http://www.ikamed.pl/tabele-skladu-i-wartosci-odzywczej-zywnosci-pzwl00463.
 • [14] Grzesiuk S, Górecki R. Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. [Crop physiology. Introduction to the preservation]. Olsztyn: ART; 1994. https://books.google.pl/books/about/Fizjologia_plon%C3%B3w.html?id=44zeygAACAAJ&redir_esc=y.
 • [15] Kmiecik W, Lisiewska Z. Zmiany zawartości witaminy C oraz azotanów i azotynów w czasie konserwowania i 18-miesięcznego przechowywania marynat z papryki. [Changes in the content of vitamin C, nitrates and nitrites during preservation and 18-months storage of peppers pickles]. Bromat Chem Toksykol. 1994;27(3):231-236. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-article-106460f4-7e28-4f81-964c6b99fd4c5d8b.
 • [16] Wojdyła T, Wichrowska D, Rolbiecki R, Rolbiecki S, Weltrowska-Medzińska B. Zawartość wybranych składników chemicznych w dyni makaronowej świeżej po zbiorach i po przechowywaniu oraz konserwowanej – w zależności od nawadniania i odmiany. [The contents of selected chemical compounds in fresh pasta pumpkin after harvest and after storage, and preserved – depending on irrigation and variety]. ZNTJ. 2007;3(52):82-9. http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2007,%203(52)/08_Wojdyla.pdf.
 • [17] Grajek W. (ed). Przeciwutleniacze w żywności – aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. [Antioxidants in food. Health aspects, technological, and molecular analysis]. Warszawa: Publishing House WNT; 2007. http://polskieksiegarnie.pl/ksiazka/66944/przeciwutleniacze-w-zywnosciaspekty-zdrowotne-technologiczne-molekularne-i-analityczne.
 • [18] Agüero MV, Pereda J, Roura SI, Moreira MR, Del Valle CE. Sensory and biochemical changes in Swiss chard (Beta vulgaris) during blanching. Lebensm Wiss Technol. 2005;38:772-778. DOI: 10.1016/j.lwt.2004.07.018.
 • [19] Nicoli MC, Anese M, Parpinel M. Influence of processing on the antioxidant properties of fruit and vegetables. Trends Food Sci Tech. 1999;10:94-100. DOI: 10.1016/S0924-2244(99)00023-0.
 • [20] Nath A, Bagchi B, Misra LK, Deka BC. Changes in post-harvest phytochemical qualities of broccoli florets during ambient and refrigerated storage. Food Chem. 2011;127:1510-1514. DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.02.007.
 • [21] Kevers C, Falkowski M, Tabart J, Defraigne JO, Dommes J, Pincemail J. Evolution of Antioxidant Capacity during Storage of Selected Fruits and Vegetables. J Agric Food Chem. 2007;55:8596-8603. DOI: 10.1021/jf071736j.
 • [22] Číž M, Čížova H, Denev P, Kratchanova M, Slavov A, Lojek A. Different methods for control and comparison of the antioxidant properties of vegetables. Food Control. 2010;21:518-523. DOI: 10.1016/j.foodcont.2009.07.017.
 • [23] Chu YF, Sun J, Wu X, Liu RH. Antioxidant and antiproliferative activities of common vegetables. J Agric Food Chem. 2002;50:6910-6916. http://www.richarddagan.com/e0b495284782129df5.pdf.
 • [24] Ninfali P, Mea G, Giorgini S, Rocchi M, Bacchiocca M. Antioxidant capacity of vegetables, spices and dressings relevant to nutrition. Br J Nutr. 2005;93:257-266. http://journals.cambridge.org/download.php ?file=%2FBJN%2FBJN93_02%2FS0007114505000334a.pdf&code=97ef52d249a4c38450aadfcbedad50cd.
 • [25] Ninfali P, Bacchiocca M. Polyphenols and antioxidant capacity of vegetables under fresh and frozen conditions. Agric Food Chem. 2003;51:2222-2226. DOI: 10.1021/jf020936m.
 • [26] Vina SZ, Chaves AR. Antioxidant responses in minimally processed celery during refrigerated storage. Food Chem. 2006;94:68-74. DOI: 10.1016/j.foodchem.2004.10.051.
 • [27] Bunea A, Andjelkovic M, Socaciu C, Bobis O, Neacsu M, Verhe R, Van Camp J. Total and individual carotenoids and phenolic acids content in fresh, refrigerated and processed spinach (Spinacia oleracea L.). Food Chem. 2008;108:649-656. DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.11.056.
 • [28] Leja M, Mareczek A, Starzyńska A, Rożek S. Antioxidant ability of broccoli flower buds during short-term storage. Food Chem. 2001;72:219-222. DOI: 10.1016/S0308-8146(00)00224-7.
 • [29] Cao G, Sofic E, Prior RL. Antioxidant capacity of tea and common vegetables. J Agric Food Chem. 1996;44:3426-3431. DOI: 10.1021/jf9602535.
 • [30] Pellegrini N, Del Rio D, Colombi B, Bianchi M, Brighenti F. Application of the 2’2 azobis(3-ethylenebenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical cation assay to flow injection system for the avaluation of antioxidant activity of some pure compounds and bevereges. J Agric Food Chem. 2003;51:164-260. DOI: 10.1021/jf020657z.
 • [31] McCarthy MA, Mathews RH. Nutritional quality of fruits and vegetables subjected to minimal process. In: Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables. Dordrecht: Publishing house: Springer Science + Business Media Dordrecht; 1994. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-2393-2_8.
 • [32] Murcia A, Jiménez A, Martínez-Tomé M. Vegetables antioxidant losses during industrial processing and refrigerated storage. Food Res Int. 2009;42:1046-1052. DOI: 10.1016/j.foodres.2009.04.012.
 • [33] Gajc-Wolska J, Kowalczyk K, Mikas J, Drajski R. Efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) pollination by bumblebees (Bombus terrestris). Acta Sci Pol Hort Cult. 2011;10(1):159-169. http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2011/acta_hort_10(1)_art_17.pdf.
 • [34] Tietze M, Burghardt A, Brągiel P, Mac J. Zawartość związków azotowych w produktach spożywczych. [The content of nitrogen compounds in foods]. Annal Univers M C-S Lulin 2007;26(1):71-77. https://pbn.nauka.gov.pl/ polindex-webapp/citation/report/target/article-6d3cc5ba-406e-473f-8d40-d4d64 cdf549c/20.
 • [35] Piróg J, Bykowski G, Krzesiński W. Effect of substrate type and metod of fertigation control on yield size and fruit quality of greenhouse cucumber. Acta Sci Pol Hort Cult. 2010;9(4):99-109. http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2010/acta_hort_9(4)_art_11.pdf
 • [36] Commission Regulation (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs. www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg1258_2011.pdf.
 • [37] Niewczas J, Kamionkowska M, Mitek M. Zawartość składników mineralnych w owocach pięciu odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) [Content of mineral components in the fruit of five varieties of winter squash (Cucurbita maxima)]. ZNTJ. 2006;2(47):238-245. http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2010,%205(72)/07_Niewczas.pdf.
 • [38] Gajewska M. Czajkowska A, Bartodziejska B. Zawartość azotanów(III) i (V) w wybranych warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu łódzkiego. [The content of nitrites and nitrates in selected vegetables available in the retail trade surrounding of region Łódź]. Environ Natural Resour. 2009;40:388-395. http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr40/nr40_46.pdf.
 • [39] Lisiewska Z, Kmiecik W. Azotany i azotyny w warzywach. Wpływ różnych czynników na zawartość azotanów i azotynów w warzywach świeżych [Nitrates and nitrites in vegetables. The impact of various factors on the content of nitrates and nitrites in fresh vegetables]. Post Nauk Roln. 1991;3:11-24. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/citation/report/target/article-b181137e-ff82-4204-a35e-106f5174c8f3/7.
 • [40] Ezeagu I. Nitrate and nitrite contents in ogi and the changes occurring during storage. Food Chem. 1996;56(1):77-79. DOI: 10.1016/0308-8146(95)00167-0.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c2ff77ac-f0c6-4d75-ac37-8a9718612180
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.