PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 53--62
Tytuł artykułu

Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of laboratory compaction methods on the physical and mechanical properties of foamed bitumen recycled mixes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań oceny wpływu laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości recyklowanych mieszanek z asfaltem spienionym (MCAS) oraz z emulsją asfaltową (MCE). Obecne wymagania opracowane i stosowane w naszym kraju przy realizacji zadań drogowych na etapie projektowania składu mieszanek oraz kontroli właściwości wykonywanej warstwy podbudowy w technologii recyklingu na zimno dopuszczają dwie metody formowania prób w warunkach laboratoryjnych: zagęszczanie statyczne prasą hydrauliczną oraz udarowe w ubijaku Marshalla. Na podstawie badań stwierdzono, iż rodzaj metody zagęszczania ma wpływ na cechy fizyczne i mechaniczne recyklowanych mieszanek. Zaobserwowano również, że sposób formowania prób wpływa na strukturę uzyskanego materiału, gdzie znaczny udział ziaren materiału mineralnego uległ rozkruszeniu podczas zagęszczania udarowego. Próbki zagęszczane w sposób statyczny uzyskały lepsze parametry wytrzymałościowe oraz charakteryzowały się wyższą odpornością na działanie wody, co ma związek z niższą zawartością wolnych przestrzeni uzyskiwaną w próbkach zagęszczanych tą metodą.
EN
This study attempts to evaluate the influence of two advisable methods for compacting laboratory specimens of road base recycled mixes with foamed bitumen (MCAS) and bitumen emulsion (MCE). The obligatory regulations for this technology permit fabrication of the specimens using either an impact Marshall compactor or a static hydraulic press. The research showed that the compaction method influenced both the physical and mechanical properties of samples regardless of the type of bitumen binder. What is more, the structure of the material changed after the impact compaction process, which manifested in fact that many of the aggregate particles were crushed in its course. Better strength and resistance to moisture damage was observed in samples prepared in the hydraulic press. This was associated with lower void contents obtained in this compaction method.
Wydawca

Rocznik
Strony
53--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., fot., rys.
Twórcy
autor
 • Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska, iwanski@tu.kielce.pl
 • Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska, akowalska@tu.kielce.pl
 • Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska, piotrr@tu.kielce.pl
 • Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska, kmaciejewski@tu.kielce.pl
 • Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska, matiwanski@tu.kielce.pl
Bibliografia
 • 1. Iwański, M., Chomicz-Kowalska, A. 2011. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfal¬tem spienionym. Drogownictwo 9 (2011) 271-277.
 • 2. Iwański, M., Chomicz-Kowalska, A. 2012. Moisture and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology. Archives of Civil Engineering Vol. 58 nr 2 (2012) 185-198.
 • 3. Iwański, M.; Chomicz-Kowalska, A. 2013. Laboratory Study on mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology. Proceedings of the 11th Inter¬national Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”. May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Procedia Engineering 57, Elsevier: 433-442.
 • 4. OST D-04.10.01a „Szczegółowa specyfikacja techniczna: Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym (MCAS) wykonana w technologii recyklingu głębokiego na zimno”. Warszawa, GDDKiA, 2013.
 • 5. Zawadzki J., Matras J., Mechowski T., Sybilski D. Warunki techniczne wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Zeszyt 61 IBDiM. Warszawa 1999.
 • 6. Wymagania Techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” WT-3 Emulsje asfaltowe, Warszawa 2009.
 • 7. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfal¬towych.
 • 8. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen¬tów powszechnego użytku.
 • 9. Dołżycki B. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Wersja z dnia 12.12.2013. Gdańsk 2013.
 • 10. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego.
 • 11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stoso¬wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 • 12. Iwański, M.; Chomicz-Kowalska, A. 2012. Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology. 5th Euroasphalt & Euro¬bitume Congress. 13-15 June 2012, Istanbul, 2012.
 • 13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 • 14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie - Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proktora.
 • 15. Wirtgen Cold Recycling Technology Wirtgen GmbH. Germany 2012.
 • 16. Asphalt Academy. 2009. Technical Guideline: Bitumen Stabilised Materials, A Guideline for the Design and Construction of Bitumen Emulsion and Foamed Bitumen Stabilised Materials, Technical Gudeline 2 (TG2), 2009.
 • 17. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie.
 • 18. PN-EN 12697-26:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność.
 • 19. Wirtgen Cold Recycling Manual. Wirtgen GmbH. Germany, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b7a1c8a0-bb18-4cb1-9334-8968c03c7c3c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.