PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 103--112
Tytuł artykułu

Wpływ zagospodarowania terenu na rozkład poziomu hałasu drogowego na powierzchni górnych przejść habitatowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of land development on the distribution of road noise level on the surface of the upper wildlife crossings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ochrona środowiska dotyczy w głównej mierze fauny, gdyż rozwój komunikacji i budowa nowych ciągów komunikacyjnych fragmentuje coraz bardziej naturalne środowisko. Chcąc naprawić błędy fragmentacji naturalnego środowiska buduje się dolne i górne przejścia habitatowe dla zwierząt. Górne przejścia są bardzo kosztowne z racji swoich gabarytów. Ponadto budowa górnych przejść nie zawsze okazuje się funkcjonalna, gdyż źle zagospodarowane powierzchnie przejścia nie są dla zwierząt atrakcyjne i zwierzęta z nich nie korzystają. Zagospodarowanie terenu górnego przejścia jest ciągle zagadnieniem bardzo trudnym i nadal eksperymentalnym. W fachowej literaturze odczuwa się brak funkcjonalnych rozwiązań w tym względzie. Jedynymi wskazówkami dla projektantów mogą być przykłady zagospodarowania powierzchni istniejących przejść, na których uzyskano potwierdzenie ich funkcjonalności danymi z monitoringu. Jednak nie zawsze gotowe rozwiązania z innych dróg i warunków naturalnych mogą okazać się przydatne, gdyż w większości przypadków zagospodarowanie powierzchni przejścia powinno być dostosowane do zwierzyny z niej korzystającej. W referacie przedstawiono różne elementy zagospodarowania wraz z wynikami przeprowadzonych analiz poziomu hałasu, potwierdzającymi wpływ rodzaju elementu zagospodarowania na „uzyskany stan wyciszenia” na dojściu do przejścia i jego powierzchni.
EN
The Environmental Protection concerns mainly the fauna, because the development of communication and the construction of new transport routes has been increasingly fragmenting the natural environment. To fix the errors, arising from the fragmentation of the natural environment, upper or lower crossings are built for animals. The upper crossings are very expensive because of their dimensions. The construction of the upper crossings does not always turn out to be functional, as badly developed surfaces are not attractive to animals, which do not use them. The proper management of the upper crossings area is a very difficult issue, still quite experimental. In the literature, no functional solutions can be found in this regard. The only guidelines for designers may be the examples of the area development of the existing crossings, whose functionality was confirmed by the data from monitoring. However, ready solutions from other roads and natural conditions are not always useful, because in most cases the crossings should be tailored to the wildlife which use them. The paper presents various development elements, together with the results of noise analyzes, confirming the impact of the development, depending on its type, on the ”achieved status of soundproofness” on the access to the crossings and their surface.
Wydawca

Rocznik
Strony
103--112
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
  • Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r.”w sprawie sposobu ustalenia wartości wskaźnika hałasu LDWN”, Dziennik Ustaw nr 215 poz. 1414, Warszawa 2010.
  • [2] Instrukcja obsługi miernika/analizatora dźwięku SVAN 945A, SVANTEK Sp. z o. o., W-wa 2002.
  • [3] Program komputerowy SvanPC ++ ver. 1.1.8 udostępniony na stronie internetowej producenta miernika SVAN 945a: www.svantek.com.pl.
  • [4] http://www.svantek.pl/svantek/produkty/945/SVAN945A_pl.pdf
  • [5] PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka - Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Część 1; Wielkości podstawowe i procedury oceny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b604d457-626d-4826-a18e-27d73bdc01a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.