Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | R. 97, nr 7 | 138--147
Tytuł artykułu

100-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
100th anniversary of the Faculty of Electrical Engineering of the Warsaw University of Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono historię powstałego w1921 r. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia wydziału. Do końca roku akademickiego 1924/25 w pustych, opuszczonych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy wydział.
EN
The article presents the history of the Faculty of Electrical Engineering, Warsaw University of Technology, established in 1921, until the outbreak of World War II. The role of its first professors was discussed: Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention was paid to the phenomenon of the quick establishment of the department. By the end of the 1924/25 academic year, in the abandoned buildings of the Russian university, a full-fledged faculty was established
Wydawca

Rocznik
Strony
138--147
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., foto.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] „Przegląd Elektrotechniczny” roczniki 1919-1939.
 • [2] „Przegląd Techniczny” roczniki 1904-1919.
 • [3] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie, 1826-1976, Warszawa 1979.
 • [4] Album fotografii osób związanych ze Szkołą Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, Warszawa 1917.
 • [5] Archiwum Akt Nowych (AAN), Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP), Akta osobowe Kazimierza, Drewnowskiego, Janusza Groszkowskiego, Adolfa Morawskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Leona Staniewicza.
 • [6] Biogramy uczonych polskich, Część IV: Nauki techniczne, pod redakcją A. Śródki i P. Szczawińskiego, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • [7] Drewnowski K., Nowy Pawilon elektryczny Politechniki Warszawskiej, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1934, z. 23, s. 656-659.
 • [8] Drewnowski K., Pierwsze początki studjów elektrotechnicznych na Politechnice Warszawskiej, [w:] XV Lecie Koła Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej 1916-1931, Warszawa 1931.
 • [9] Drewnowski K., Wyższe szkolnictwo elektrotechnice w Polsce, [w:] Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich w Warszawie w roku 1917, Warszawa 1917, s. 262-274.
 • [10] Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916, pod red. S. Orłowskiego, Warszawa 1917.
 • [11] Historia Elektryki Polskiej, t. 1, Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia, przewodniczący komitetu redakcyjnego K. Kolbiński, Warszawa 1976.
 • [12] Jakubiak M., Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
 • [13] M. Pożaryski, Nauczanie na Wydziale Elektrycznym, [w:] Nauczanie na Politechnice Warszawskiej, Referaty wygłoszone na posiedzeniu członków rad wydziałowych w dniu 31 maja 1933 r., Warszawa 1933.
 • [14] Materiały z Archiwum i Muzeum Politechniki Warszawskiej.
 • [15] Miąso J., Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1919, Wrocław-Warszawa- Kraków 1966.
 • [16] Miąso J., Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i techniki” 1989, nr 4, s. 777-815.
 • [17] Nehrebecki L., Rozwój kształcenia inżynierów elektryków w Polsce w pięćdziesięcioleciu 1919-1969, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1969, z. 5, s. 197-205.
 • [18] Nowomianowani profesorowie Politechniki Warszawskiej, „Świat” nr 47, z 18 listopada 1916, s. 8.
 • [19] Otwarcie Politechniki w Warszawie, „Przegląd Techniczny”, 1915, nr 49-50, s. 459-468.
 • [20] Piłatowicz J., Młodzież Warszawskiego Instytutu Politechnicznego w walce z caratem (1898-1905), „Rocznik Warszawski”, 1988, t. XX, s. 71-100.
 • [21] Piłatowicz J., Poczet rektorów, Tradycja i współczesność Politechniki Warszawskiej 1826-2001, Warszawa 2001
 • [22] Piłatowicz J., Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 1999.
 • [23] Plany i programy studiów Politechniki Warszawskiej 1915- 1939.
 • [24] Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki, Praca zbiorowa pod red J. Hickiewicza, wyd. PTETiS, Warszawa-Gliwice-Opole 2009 r.
 • [25] Politechnika Warszawska 1915-1925, księga pamiątkowa, pod red. L. Staniewicza, Warszawa 1925.
 • [26] Politechnika Warszawska 1915-1965, przewodniczący komitetu redakcyjnego K. Kolbiński, Warszawa 1965.
 • [27] Pożaryski M., Elektrotechnika w polskich szkołach akademickich, „Przegląd Elektrotechniczny” 1929, z. 12, s. 348-354.
 • [28] Pożaryski M., Laboratoryum elektrotechniczne Politechniki Warszawskiej, „Przegląd Techniczny”, 1903, nr 50, s. 694-698.
 • [29] Pożaryski M., Wykształcenie elektrotechników w Królestwie Polskim (Streszczenie referatu i wnioski), [w:] Pamiętnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910, pod red. S. Anczyca, Lwów 1911, s.11-13.
 • [30] Praca doktorska Przemysława Sadłowskiego Warszawscy pionierzy elektrotechniki. Profesorowie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej obroniona 8 października 2020 r.
 • [31] Profesor Stanisław Odrowąż-Wysocki, przewodniczący komitetu redakcyjnego T. Żerański, nakładem Komitetu Uczczenia Zasług Ś. P. Stanisława Odrowąż Wysockiego, Warszawa 1932.
 • [32] Rodkiewicz A. J., Pierwsza politechnika polska 1825-1831, Kraków Warszawa 1904.
 • [33] Sylwetki Profesorów opublikowane w PSB, SBTP, Pracach Historycznych Biblioteki Głównej, Słownikach i innych artykułach wspomnieniowych.
 • [34] Uczeni Polscy XIX i XX stulecia, pod red. A Środka. T. I- IV, Warszawa 1994-1998.
 • [35] Wagner A.A., Architektura Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • [36] Wspomnienia byłych studentów Politechniki Warszawskiej z pierwszych lat jej istnienia (1898-1905), Warszawa 1935.
 • [37] Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981 Materiały Sympozjum listopad 1981, pod red. Z. Grunwalda, Warszawa
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b0fb0bc2-42b8-4289-8a57-93b3774ee13d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.