PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. 227 | 3-144
Tytuł artykułu

Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę uogólnionych sieci komórkowych

Warianty tytułu
EN
Generalized cellular network architecture for modelling the behavior of a mobile robot
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest przedstawienie systemu nawigacyjnego robota mobilnego, w którym wykorzystano, wzorowane na strukturze układu nerwowego organizmów żywych, neuronowe sieci komórkowe (CNN). Chua zaprojektował CNN w 1988 r. Są to sieci jednowarstwowe, w których neurony są rozłożone w formie regularnej siatki. Chua rozszerzył definicje CNN w 1997 r. Przyjęto, że sieć składa się z lokalnie połączonych komórek. Taki model może być traktowany jako uogólnienie automatów skończonych. Każda komórka sieci jest pewną samodzielną jednostką obliczeniową. Stan komórki zależy od stanu komórek sąsiednich, wartości sygnałów wejściowych oraz przyjętego szablonu oddziaływań. W wyniku przetwarzania informacji w sposób równoległy przez dużą liczbę bardzo prostych powtarzalnych układów, jest możliwe rozwiązanie skomplikowanych zagadnień w czasie rzeczywistym. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział 1 zawiera informacje wstępne, precyzuje cel pracy i podaje algorytm systemu nawigacyjnego. W rozdziale 2 opisano ogólny model sieci komórkowych. Jako ilustrację zastosowań klasycznej architektury sieci przedstawiono wyniki badań dotyczące przetwarzania obrazów. Eksperymenty opisywanego systemu przeprowadzono dla systemów bezpieczeństwa pracy, ale zaproponowane metody mogą być wykorzystywane w systemach nawigacyjnych robotów mobilnych. Badania były prowadzone we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W rozdziale 3 przedstawiono oryginalną rastrowo-obiektywną reprezentację sceny. Opisano algorytmy tworzenia dwu- i trójwymiarowych map otoczenia na podstawie wskazań dalmierza laserowego LMS 200 oraz kamery dookólnej. Zaprezentowano hierarchiczną strukturę sieci komórkowych, które umożliwiają wykrywanie obiektów charakterystycznych i agregację danych, pochodzących z różnego typu urządzeń pomiarowych. W kolejnej części pracy (rozdz. 4) opisano moduł określenia przemieszczenia robota na podstawie obserwacji zmian położenia znaczników naturalnych. Wykorzystano znaną metodę filtrów cząsteczkowych. Oryginalnym wkładem autorki jest uwzględnienie w procesie generowania cząsteczek globalnej informacji o środowisku. Ta cecha algorytmu umożliwia skrócenie czasu obliczeń. Charakterystyczne cechy otoczenia są wykrywane za pomocą CNN. Istotnym fragmentem (rozdz. 5) jest przedstawienie zastosowania uogólnionych sieci komórkowych w zagadnieniu planowania działań. Zaprezentowano schemat systemu, który umożliwia rozwiązanie szerokiej klasy zagadnień w sposób efektywny. Opracowano algorytmy, które umożliwiają: generowanie trasy dla robota o dowolnym kształcie, uwzględniające promień skrętu i dynamikę pojazdu oraz kryterium jakości obszarów (np. nasłonecznienia), rozwiązanie problemu planowania trasy w sytuacji, gdy pojazd powinien przejechać przez określone punkty (np. aby uzupełnić zapasy energii), przeszukiwanie pomieszczeń, planowanie trasy do obiektów opisywanych w sposób symboliczny. Przedstawiono też metodę planowania trasy z uwzględnieniem dopuszczalnych prędkości pojazdu. Rozdział 6 poświęcono modelowaniu zachowań grupowych - planowanie trajektorii dla zespołu robotów dążących do wspólnego celu niezależnie, w stadzie oraz określonym szyku. Na końcu pracy umieszczono podsumowanie wyników prowadzonych badań.
EN
The book provides an overview of applications of Cellular Neural Networks CNN for mobile robot navigation. CNN, a single-layer network defined on regular lattices, was introduced by Chua in 1988. This definition was extended in 1997 by the author. It is assumed that CNN consists of cell that interact locally. This tape of CNN can be viewed as a generalization of cellular automata. Neurons can be modeled as locally connected finite state machines. The state of a cell depends on the states of neighboring cells, values of input signals and values of templates. The present work consists of six chapter. After the introduction in chapter 1, chapter 2 described the CNN paradigm, In this section, the application of CNN for pattern recognition is presented. The research was conducted with cooperation with the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The methods described in this chapter can be adapted to mobile robot navigation, in the case when the robot is equipped with a CCD camera. In chapter 3, the dual grid-based and feature-based method of map building is introduced. In this section, the algorithms of 2D and 3D map building, based on a laser range finder and an omnicamera sensor, are described. The natural landmarks of the environment where detected using CNN. In chapter 4, the method of mobile robot localization is described. Particle filters are used to solve the problem. Information about some global features of the environment is used for particle generation. This approach allows a reduction in the number of particles and makes the method more effective. In the main part of this book (chapter 5), the applications of CNN for task planning are presented. The algorithms solve the following problem: - path planning for robots of different shapes and holonomic constraints, - exploration of an environment, - path planning to goals which are described in symbolic way, - path planning in the case when the cost of traveling varies for different parts of the environment, - computation of optimal controls (linear and angular velocity) for the robot. A modified dynamic window approach is used to determine optimal controls (linear and angular velocities of the robot). In this method, the kinematic and dynamic constraints of the vehicle are taken into account. Optimal velocities are computed based on information stored in the CNN. In chapter 6, the method for path planning for a team cooperating robots is presented. The book ends with conclusions.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
3-144
Opis fizyczny
Bibliogr. 294 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • 1. Ackermann J.: Robust control, Springer-Verlag, Berlin 1993.
 • 2. Bollard D., Brown C.: Computer vision, Prentice-Hall, New York 1982.
 • 3. Bar-Shalom Y., Li X.R., Kirubarajan T.: Estimation with applications to tracking and navigation, John Wiley and Sons, San Francisco 2001.
 • 4. Bolc L., Cytowski J.: Metody przeszukiwania heurystycznego, PWN, Warszawa 1989.
 • 5. Bolles R.C, Bunke H.: Intelligent robots — Sensing modelling and planning, World Scientific, London 1997.
 • 6. Boros T., Lotz K., Radavanyia A., Roska T.: Some useful nonlinear and delay-type templates, Raport, Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt 1991.
 • 7. Castellanos J.A., Tardos J.D.: Mobile robot localization and map building: a multisensor fusion approach, Kluwer Academic Publishers, Boston 1999.
 • 8. Choset H., Lynch K., Huthinson S., Cantor G. et al: Principles of robot motion, theory, algorithms and implementation. MIT Press, Londyn 2005.
 • 9. Chua L.O., Shi B.. Multiple layer Cellular Neural Network tutorial, University of California, Berkeley 1990.
 • 10. Connel J.H., Mahadevan S. Robot learninig, Kluwer, Boston 1993.
 • 11. Dulęba I.: Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulatorów Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 • 12. Florczyk R.: Robot vision, Wiley-Vch, Weinchein 2005.
 • 13. Gonzalez R.C.: Digital image processing, Adison-Wesley, New York 1992.
 • 14. Grewal M.S., Andrews A.P.: Kalman filtering: Theory and practice using MATLAB, John Wiley and Sons, San Francisco 2001.
 • 15. Honczarenko J. Roboty przemysłowe, budowa i zastosowanie, WNT Warszawa 2004.
 • 16. Jacak W.: Roboty mobilne, metody planowania działań i ruchów, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 • 17. Jain A.. Fundamentals of digital image processing, Prentice-Hall, New York 1989.
 • 18. Kacprzak T., Ślot K.. Sieci neuronowe komórkowe, PWN, Warszawa 1995.
 • 19. Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe — dynamika nieliniowa i chaos, WNT, Warszawa 2002.
 • 20. Kramer K., Volker N.: Safety critical real-time systems, Kluwer Academic Publishers, Boston 1997
 • 21. Latombe J.C.: Robot Motion Planning, Kluwer Academic Publishers, Boston 1992.
 • 22. Leonard J.J, Durrant-Whyte H.F.: Direct sonar sensing for mobile robot navigation, Kluwer Academic Publishers, Boston 1992.
 • 23. Liu J.S., Logvinienko T.: A theoretical framework for sequential importance sampling and resampling, Springer, Berlin 2001.
 • 24. Manganaro G., Arena P., Fortuna L.: Cellular Neural Networks, Chaos, Complexity and VLSI Processing, Springer, Berlin 1999.
 • 25. Maybeck P.S.. Stochastic models, estimation and control, vol. 1, Academic Press, New York 1979.
 • 26. Minsky M.L., Papert S.A. Perceptrons, MIT Press, Cambridge 1969.
 • 27. Patterson D. Artificial Neural Networks, Prentice Hall, New York 1996.
 • 28. Skrzypczyński P Metody analizy i redukcji niepewności percepcji w systemie nawigacji robota mobilnego, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznań 2007.
 • 29. Ślot K.: Sieci neuronowe komórkowe: efektywne narzędzia przetwarzania informacji obrazowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 257, Łódź 1999.
 • 30. Tadeusiewicz R.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
 • 31. Thurn S., Burgard W., Fox D.: Probabilistic robotics, MIT Press, London 2005.
 • 32. Toffoli T., Margolus M.: Cellular automata machines a new environment in modelling, MIT Press, Cambridge 1987.
 • 33. Anandan P.: Measuring visual motion from image sequences, Praca doktorska Univ. of Massachusetts 1989.
 • 34. Cohen J.C., Koss F.V.: A comprehensive study of three object triangulation, Mobile Robots VII, Boston 1992.
 • 35. Gnatowski M.: Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych, Praca doktorska, IPPT PAN, Warszawa 2006.
 • 36. LaValle S.M.: Robot motion planning: A game theoretic foundation, PhD thesis, University of Illinois, Iowa State University 1995.
 • 37. Niewiarowski K.: Budowanie map 3D przez roboty mobilne oraz ich wizualizacja, Praca magisterska, Politechnika Warszawska 2006.
 • 38. Rekleitis I.M.: A particle filter tutorial for mobile robot localization, Raport Univerity Montreal 2004.
 • 39. Siemiątkowska B.: Rastrowa reprezentacja otoczenia w sterowaniu ruchomym robotem, Rozprawa doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1996.
 • 40. Tang F.y Parker L.E.: Multi-robot negotiation: approximating the set of subgame perfect equilibria in general-sum stochastic games, Technical Report CMU-ML-06-114, Carnegie Mellon University 2006.
 • 41. Zając M.: System nawigacyjny dla robota Neutron, Politechnika Warszawska, IAiR, Warszawa 2007.
 • 42. Abdessemed F., Benmahammed K., Monacelli E.: A fuzzy-based reactive controller for a non-holonomic mobile robot, Robotics Autonomous System, 47 (2004), 31-46.
 • 43. Ali K.S., Arkin R.C.: Multiagent teleautonomous behavioral control, Machine Intelligence and Robotic Control, 2 (2000), 3-10.
 • 44. Anandan P.: A computational framework and an algorithm for the measurement of visual motion, Int. J. Comp. Vision, 2 (1988), 283-310.
 • 45. Anguita M., Pelayo F., Prieto A., Ortego J.: Analog CMOS implementation of discrete time CNN with programable clonning templates, IEEE Transaction on Circuits and System, 40 (1993), 215-218.
 • 46. Arena P., Fortuna L., Branciforte M.: Realization of a Reaction Diffusion CNN algorithm for locomotion control in a Hexapode Robot, Journal of VLSI Signal Processing — special issue, 23 (1999), 267-280.
 • 47. Barraquand B., Langois J.C., Latombe J.C.: Numerical potential field techniques for robot path planning, IEEE Transactions on Robotics and Automation, Man and Cybernetics, 22 (1992), 224-241.
 • 48. Barshan B., Durrant-Whyte H.F.: Inertial navigation systems for mobile robots, IEEE Transactions on Robotics and Automation, 11 (1995), 328-342.
 • 49. Bay J.S.: Design of the army-ant cooperative lifting robot, IEEE Robotics and Automation Society Magazine, 2 (1995), 36-43.
 • 50. Beetz M., Burgard W., Fox D., Cremers A.B.: Integrating active localization into high-level robot control systems, Robotics and Autonomous Systems, 23 (1998), 205-220.
 • 51. Betke M., Gurvits L.: Mobile robot localization using landmarks, IEEE Transactions on Robotics and Automation, 13 (1997), 251-263.
 • 52. Bien Z., Lee X.: A minimum-time trajectory planning method for two robots, IEEE Transactions on Robotics and Automation, 8 (1992), 414-418.
 • 53. Bogler P.L.: Shafer-Dempster reasoning with applications to multisensor target identification systems, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 17 (1987), 968-977.
 • 54. Borenstein J., Feng L.: Measurement and correction of systematic odometry errors in mobile robots, IEEE Transaction on Robotics and Automation, 12 (1996), 869-880.
 • 55. Borenstein J., Koren Y.: The vector field histogram a fast obstacle-avoidance for mobile robots, IEEE Transaction on Robotics and Automation, 7 (1991), 278-288.
 • 56. Borenstein J., Koren Y.: Real-time obstacle avoidance for fast mobile robots, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 19 (1989), 1179-1187.
 • 57. Borkowski A., Weigl M., Siemiątkowska B., Sikorski K.: Grid-based mapping for autonomous mobile robot, Robotics and Autonomous System, 11 (1993), 13-21.
 • 58. Brooks R.: A layered robust control system for a mobile robot, IEEE Robotics and Automation, 2 (1986), 14-23.
 • 59. Burt P.J., Adelson E.H.: The Laplacian pyramid as a compact image code, IEEE Transaction on Communications, 4 (1983), 532-540.
 • 60. Choset H., Nagatani K.: Topological simultaneous localization and mapping (SLAM): Toward exact localization without explicit localization, IEEE Transaction on Robotics and Automation, 17 (2001), 125-137.
 • 61. Chua L.O., Wu C.W.: On the universe of stable Cellular Neural Networks, IEEE Transaction on Circuit System, 42 (1995), 559-577.
 • 62. Chua L.O., Hasler M., Moschytz G.S., Neirynck J.: Autonomous Cellular Neural Networks: a unified paradigm for pattern formation and active wave propagation, International Journal of Circuit Theory and Application, 20 (1992), 497-518.
 • 63. Chua L.O., Roska T.: The CNN paradigm, IEEE Transaction on Circuit Systems, 40 (1993), 147-156.
 • 64. Chua L.O., Young L.: Cellular Neural Networks, IEEE Transaction on Circuit System, 2 (1988), 985-988.
 • 65. Chua L.O., Young L.: Cellular Neural Network: theory, IEEE Transaction on Circuit System, 35 (1988), 1257-1270.
 • 66. Chua L.O., Young L.: Cellular Neural Network, IEEE Transaction on Circuit System, 35 (1988), 1271-1290.
 • 67. Durbin R., Szelsky R., Yuille A.: An analysis of the elastic net approach to the traveling salesman problem, Neural Computation, 1 (1989), 348-358.
 • 68. Erdmann M., Lozano-Perez T.: On multiple moving objects, Algorithmica, 2 (1987), 477-521.
 • 69. Evans K.S., Unsal C., Bay J.S.: A reactive coordination scheme for many-robot system, IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics, 27 (1997) 4, 598-610.
 • 70. Ferrari C., Ota J., Arai T.: Multirobot motion coordination in space and time, Robotics and Autonomous Systems, 25 (1998), 219-229.
 • 71. Fox D., Burgard W., Thrun S.: The dynamic window approach to collision avoidance, IEEE Robotics and Automation Society Magazine, 4 (1997), 23-33.
 • 72. Gallant S.I.: Perceptron-based learning algorithms, IEEE Transactions on Neural Networks, 1 (1990), 179-191.
 • 73. Gasós J., Saffiotti A.: Using fuzzy sets to represent uncertain spatial knowledge in autonomous robots, Spatial Cognition and Computation, 1 (2004) 3, 205-226.
 • 74. Helbing D., Shreckenberg M.: Cellular automata simulating experimental properties of traffic flow, Phys. Rev., 33 (2000), 2505-2508.
 • 75. Hwang Y.K., Ahuja N.: A potential field approach to path planning, IEEE Transaction Robotics and Automation, 8 (1992), 23-32.
 • 76. Jiang A.-P., Liang S., Ma S.: Edge detection based on morphology and Cellular Neural Network, Guangdian Gongcheng, Opto-Electronic Engineering, 35 (2008) 10, 76-80.
 • 77. Kant K.y Zucker S.: Towards efficient trajectory planning, the path-velocity decomposition, International of Robotics Research, 5 (1986), 72-89.
 • 78. Kavraki L., Svestka P., Latombe J.C., Overmars M.: Probabilistic road maps for path planning in high-dimensional configuration spaces, IEEE Transactions on Robotics and Automation, 12 (1996) 4, 566-580.
 • 79. Kaniewski L., Kacprzak T.: Cellular neural network application to DNA microarray image analysis, Przegląd Elektrotechniczny, 82 (2006) 1, 74-80.
 • 80. Khatib O.: Real-time obsatcle avoidance for manipulators and mobile robots, International of Robotics Reasearch, 1 (1992), 90-98.
 • 81. Konopka S., Kuczmarski F, Siemiątkowska B., Typiak A.: A control system and a system of surrounding recognition for remote controlled vehicles, Biuletyn WAT, 8 (2003).
 • 82. Kuipers B.J., Byun Y.T.: A robot exploration and mapping strategy based on a semantic hierarchy of spatial representations, Journal of Robotics and Autonomous Systems, vol. 8 (1991), 47-63.
 • 83. Li G., Min L., Zang H.: Color edge detections based on Cellular Neural Network, International Journal of Bifurcation and Chaos, 18 (2008) 4, 1231-1242.
 • 84. Lipmann R.P.: An introduction to computing with Neural Nets, IEEE ASSP Magazine, 4 (1987), 4-22.
 • 85. Marchese F.: A directional diffusion algorithm on cellular automata for robot path-planning, Future Gener. Comp., 18 (2002), 983-994.
 • 86. Matsubara H., Asai T., Hirose T., Amemiya Y.: Reaction-diffusion chip implementing excitable lattices with multiple-valued cellular automata, EICE Electronics Express, 1 (2000) 9, 248-252.
 • 87. McCulloch W., Pitts W.: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, Bulletin of Mathematical Biophysics, 7 (1943), 115-133.
 • 88. Molinar-Solis J.E., Gomez-Castaneda F., Moreno-Cadenas J.A., Ponce-Ponce V.H.: Programmable CMOS CNN cell based on floating-gate inverter unit, Journal of VLSI Signal Processing Systems for Image, and Video Technology, 49 (2007) 1, 207-216.
 • 89. Moravec H.P.: Sensor fusion in certainty grids for mobile robots, AI Magazine, 9 (1988), 61-74.
 • 90. Morfu S., Bossu J., Marquie P.: Experiments on an electrical nonlinear oscillators network, International Journal of Bifurcation and Chaos, 17 (2007) 10, 3535-3538.
 • 91. Ogren P., Leonard N.E.: A convergent dynamic window approach to obstacle avoidance, IEEE Trans. Robot., 21 (2005), 188-195.
 • 92. Oommen B.J., lyengar S.S., Rao N.S.V, Kashyap R.L.: Robot navigation in unknown terrain using learned visibility graphs, part I: The disjoint convex obstacle case, IEEE of Robotics and Automation RA-3, 6 (1987), 672-681.
 • 93. Rosenblatt M.: The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain, Psychological Review, 65 (1958), 386-408.
 • 94. Schroeder W., Zarge J., Lorensen W.: Decimation of triangle meshes, Computer Graphics, 26 (1992) 2, 65-70.
 • 95. Siemiątkowska B.: Wykorzystanie transformaty Hougha w lokalizacji robota mobilnego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 4 (2004), 21-24.
 • 96. Siemiątkowska B.: Coordination the motion of mobile robots using Cellular Neural Network, Jamris, 1 (2008), 65-70.
 • 97. Siemiątkowska B., Dubrawski A.: Cellular Neural Networks for a Mobile Robot, Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer, Berlin, June 1998.
 • 98. Siemiątkowska B., Gnatowski M., Zychowicz A.: Tworzenie map otoczenia robota mobilnego na podstawie wskazań skanera 3D, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 3 (2007), CD-ROM.
 • 99. Siemiątkowska B., Gnatowski M., Zychowicz A.: Fast method of 3D map building based on laser range data, Jamris, 1 (2007), 35-40.
 • 100. Siemiątkowska B., Chojecki R., Marcinkiewicz P.: Eyes on all sides, Academia, 2 (2005), 28-29.
 • 101. Siemiątkowska B., Kosiński R.: Application of neural networks for safety control, WSEAS Transaction on Computers, 3 (2004), 575-580.
 • 102. Siemiątkowska B., Kosiński R.: Układ sieci neuronowych do analizy sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanym stanowisku pracy, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 7 (1999), 17-21
 • 103. Stampfle M.: Cellular automata and optimal path planning, International Journal of Bifurcation and Chaos, 6 (1996), 603-610.
 • 104. Sugar T., Kumar V.: Control and coordination of multiple mobile robots in manipulation and material handling tasks, Experimental Robotics, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 6 (2000), 15-24.
 • 105. Suzuki I., Yamashita M.: Distributed anonymous mobile robots, formation of geometric patterns, SIAM on Computing, 28 (1999), 1347-1363.
 • 106. Swaroop D., Hedrick J.K.: String stability of interconnected systems, IEEE Transactions on Automatic Control, 3 (1996), 349-357.
 • 107. Ślot K.: Cellular Neural Network design for solving specific image-processing problems, International Journal of Circuit Theory and Applications, 20 (1998) 5, 629-637.
 • 108. Ślot K., Roska T., Chua L.O.: Optically realized feedforward-only Cellular Neural Networks AEU Archiv ftir Elektronik und Übertragungstechnik, 46 (1992) 3, 158-166.
 • 109. Takadama K., Hajiri K., Nomura T., Shimohara K., Nakasuka S.: Organizational learning model for adaptive collective behaviors in multiple robots, Advanced Robotics, 4 (1998), 243-269.
 • 110. Tan K., Lewis M.A.: Virtual structures for high-precision cooperative mobile robot control, Autonomous Robots, 4 (1997), 387-403.
 • 111. Thrun S.: Learning metric-topological maps for indoor mobile robot navigation, Artificial Intelligence, 99 (1998)1, 21-71.
 • 112. Tzionas P., Thanailakis A., Tsalides P.: Collision-free path planning for a diamond-shaped robot using two-dimensional cellular automata, IEEE Transaction on Robotics and Automation, 13 (1997), 237-250.
 • 113. Varaiya P.: Smart cars on smart roads: problems of control, IEEE Transactions on Automatic Control, 38 (1993), 195-207.
 • 114. Vincze M., Ayromlou M., Beltran C., Gasteratos A.: A system to navigate a robot into a ship structure, Machine Vision and Applications, 14 (2003), 15-25.
 • 115. Wolf E.: Cellular automata for traffic simulation, Physica, 263 (1999), 438-451.
 • 116. Wolfram S.: Computation theory of cellular automata, Communications in Mathematical Physics, 96 (1984), 15-57.
 • 117. Zhu A., Yang S., Wang F.: A neuro-fuzzy controller for reactive navigation of a behaviour-based mobile robot, Lectures Notes Computer Sc., 3498 (2005), 259-264.
 • 118. Abrishambaf R., Demirel H., Kale I.: A fully CNN based fingerprint recognition system, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 2008, 146-149.
 • 119. Al-Ani N.K., Addel N.A., Kharbully L.K.: Time-varying Cellular Neural Networks analogue realization, Proceedings — 2nd Asia International Conference on Modelling and Simulation, AMS 2008, 433-438.
 • 120. Andersen C.S., Jones S., Crowley J.L.: Appearance based processes for visual navigation, Proc. of Symposium on Intelligent Robotics Systems (SIRS), 1997, 227-236.
 • 121. Aparicio P., Lima P.: Autonomous distributed control of a population of cooperative robots, Proc. of Symposium on Intelligent Robotics Systems (SIRS), 1999, 349-358.
 • 122. Arai T., Ota J.: Motion planning of multiple mobile robots, Proc. IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1992, 1761-1768.
 • 123. Arkin R.C., AH K.S.: Integration of reactive and telerobotic control in multi-agent robotic systems, Proc. Third International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, 1994.
 • 124. Azarm K., Schmidt G.: A decentralized approach for the conflict-free motion of multiple mobile robots, Proc. of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 1996, 1667-1674.
 • 125. Baker S., Nayar S.: A theory of catadioptric image formation, ICCV 1998, 35-42.
 • 126. Balch T.: Learning roles: behavioral diversity in robot teams, AAAI Workshop on Multiagent Learning, 1997.
 • 127. Balch T., Arkin R.C.: Behavior-based formation control for multirobot teams, IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1998, 926-939.
 • 128. Bay J.S.: Behavior learning in large homogeneous populations of robots, IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 1997, 137-140.
 • 129. Beard R.W., Hadaegh F.Y.: Constellation templates: an approach to autonomous formation flying, World Automation Congress, 1998.
 • 130. Behring C., Bracho M., Castro M., Moreno J.A.: An algorithm for robot path planning with cellular automata, ACRI, 2000, 11-19.
 • 131. Behring C., Bracho M., Castro M., Moreno J.A., Brzakovic D.: Automatic multilevel halftoning for color images, Proc. of the International Conference on Image Processing, 1997.
 • 132. Bennewitz M., Burgard W., Thrun S.: Optimizing schedules for prioritized path planning of multi-robot systems, Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2000.
 • 133. Berman S., Edan Y., Jamshidi M.: Navigation of decentralized autonomous automatic guided vehicles in material handling, IEEE Transaction on Robotics and Automation 19, 2003, 743-749.
 • 134. Borenstein J., Koren Y.: Real-time map-building for fast mobile robot obstacle avoidance, SPIE Symposium on Advances in Intelligent Systems, Mobile Robots V, 1990.
 • 135. Brady M., Cameron S., Durrant-Whyte H., Fleck M., Forsyth D., Noble A.: Progress towards a system that can acquire pallets and clean warehouses, Proc. 4th International Symposium of Robotics Research, 1987, 359-374.
 • 136. Brucoli M., Cafanga M., Carnimeo L.: A new sinthesis procedure of cellular optimal linear associative memories for robot vision systems, Proc. of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Network and Their Application, 2000, 369-374.
 • 137. Brucoli M., Cafanga D., Carnimeo L.: Design of cellular associative memories for robot vision via a fuzzy image segmentation, Proc. of 14th European Conference on Circuit Theory and Design, 1999, vol. 2, 1171-1174.
 • 138. Buckley S.J.: Fast motion planning for multiple moving robots, In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1989, 1419-1424.
 • 139. Buczynski R., Thienpont H., Jankowski S., Szoplik T., Veretennicoff I.: Programmable CNN based on optical thyristors for early image processing, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1998, 259-264.
 • 140. Burgard W., Moors M., Fox D., Simmons R., Thrun S.: Collaborative multirobot exploration, Proc. of the IEEE International Conference on Robotics Automation, 2000, 476-481
 • 141. Burgard W., Armin B., Thrun S.: Position estimation for mobile robot in dynamic environment, AAAI 98, 1998.
 • 142. Burgard W., Cremers A., Fox D., Lakemeyer D., Hahnel D., Schulz D., Steiner W., Thrun S.: The interactive museum tour-guide robot, Proc. AAAI, 1998.
 • 143. Burgard W., Fox D., Thrun S.: Active mobile robot localization, In Proc. IJCAI, 1997.
 • 144. Chmielniak A., Dubrawski A., Siemiątkowska B.: A distributed system for control and management of teams of mobile robots, Automation, Warszawa 1999, 177-186.
 • 145. Chokr B., Kreinovich V.: How far are we from complete knowledge, Complexity of knowledge acquisition in the Dempster-Shafer approach, Advances in the Dempster-Shafer Theory of Evidence, 1994, 555-576.
 • 146. Chu H., Eimaraghy H.A.: Real-time multi-robot path planner based on a heuristic approach, In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1992.
 • 147. Chum O., Matas J.: Randomized ransac with T(d,d) test, British Machine Vision Conference, 2002, 448-457.
 • 148. Chun L., Zengand Z., Chang W.: A decentaralized approach to the conflict-free motion planing for multiple robots, In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1999, 1544-1550.
 • 149. Clark R.J., Arkin R.C., Ram A.: Learning monumentum on-line performance enhancement for reactive system, In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1990, 2102-2106.
 • 150. Costantini G., Casali D., Perfetti R.: Detection of moving objects in a binocular video sequence, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 2006.
 • 151. Csaodi M., Roska T.: Histogram equalization with Cellular Neural Networks, Proc. 4th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1996, 81-86.
 • 152. Davison A.J., Murray D.W.: Mobile robot localization using active vision, Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 1998, 218-231.
 • 153. Desai J., Ostrowski J.P., Kumar V.: Controlling formations of multiple mobile robots, Proc. IEEE International Conference on Robotics Automation, 1999, 2864-2869.
 • 154. Dubrawski A., Siemiątkowska B.: A neural method for self-localization of a mobile robot equipped with 2D scanning range finder, Proc. of International Workshop on Intelligent Robotics Systems, 1997, 23-31.
 • 155. Dubrawski A., Siemiątkowska B.: A neural method for self-localization of a mobile robot equipped with a 2D scanning laser Range finder, Proc. of the IEEE Conference on Robotics and Automation, Leuven 1998, 2518-2523.
 • 156. Duckett T., Marsland S., Shapiro J.: Learning globally consistent maps by relaxation, Proc. 2000 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2000, 3841-3846.
 • 157. Duda O., Hart P.: Use of Hough transformation to detect lines and curves in picture, Communication of the ACM, 1972.
 • 158. Dudek G., Zhang C.: Vision-based robot localization without explicit object models, In Proc. International Conference on Robotics and Automation, 1996.
 • 159. Dudek M., Jenkin M., Milios E., Wilkes D.: A taxonomy for swarm robots, Proc. 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 1993, 441-447.
 • 160. Durrant-Whyte H., Majumder S., Thrun S., Battista M., Scheding S.: Bayesian algorithm for simultaneous localisation and map building, Proc. 10th International Symposium of Robotics Research, 2001.
 • 161. Egerstedt M., Hu X.: Formation constrained multi-agent control, In Proc. IEEE Conference on Robotics and Automation, 2001.
 • 162. Egerstedt M., Hu X., Stotsky A.: Control of a car-like robot using a virtual vehicle approach, Proc. 37th IEEE Conference on Decision and Control, 1998.
 • 163. Eren T., Belhumeur P.N., Morse A.S.: Closing ranks in vehicle formations based rigidity, Conference on Decision and Control, 2002.
 • 164. Eren T., Belhumeur P.N., Morse A.S.: A framework for maintaining formations based on rigidity, FAC World Congress, 2002.
 • 165. Feddema J., Schoenwald D.: Decentralized control of cooperative robotic vehicles, Proc. SPIE, 2001.
 • 166. Feng C., Cat L., Kang Q.: Image processing using SETMOS-based CNN, Proceedings of the World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA), (2008) 9204-9208.
 • 167. Fox D., Burgard W., Deallaert F., Thurn S.: Monte-Carlo localization: efficient position estimation for mobile robots, National Conference on Artifficial Intelligence, 1999, 107-116.
 • 168. Freund Y., Schapire R.E.: Large margin classification using the perceptron algorithm, Proc. 11th Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT' 98), 1998.
 • 169. Fujita T., Okamura T., Nakanishi M., Ogura T.: CAM2-universal machine: A DTCNN implementation for real-time image processing, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, (2008), 219-223.
 • 170. Gaspar J., Grossmann E., Santos-Victor J.: Interactive reconstruction from an omnidirectional image, SIRS'01, 2001.
 • 171. Giralt G., Sobek R., Chatila R.: A multi-level planning and navigation system for a mobile robot: a first approach to Hilare, 6th International Joint Conference on Robotics and Automation, 1979.
 • 172. Guo Y., Parker L.E.: A distributed and optimal motion planning aproach for multiple mobile robots, In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2002, 2612-2619.
 • 173. Gutmann J.S., Burgard W., Fox D., Konolige K.: Experimental comparison of localization methods, Proc. IROS, 1998.
 • 174. Hallmann I., Siemiątkowska B.: Artificial landmark navigation system, Proc. 9th International Symposium Intelligent Robotic Systems, 2001.
 • 175. Hallmann I., Siemiątkowska B.: Lokalizacja robota mobilnego na podstawie obrazu z kamery, AUTOMATION 2001, Automatyzacja — Nowości i perspektywy, Warszawa 2001.
 • 176. Hallmann I., Siemiątkowska B.: Nawigacja robota mobilnego z użyciem sztucznych znaczników, VII Krajowa Konferencja Robotyki, 2001, 177-184.
 • 177. Hechao L., Li C., Sen W., Jinde W.: Research on hardware implementation and application of programmable Cellular Neural Network based on SET, Proceedings of the World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA), 2006, 2796-2800.
 • 178. Hopfield J.: Neural Networks and phisical systems with emergent computational abilities, Proc. National Academy of Sciences of the USA, vol. 79, 1982, 2554-2558.
 • 179. Hosokawa K., Tsujimori T., Fujii T., Kaetsu H., Asasma H., Kuroda Y., Endo I.: Mechanisms for self-organizing robots which reconfigure in a vertical plane, DARS-3, 1998.
 • 180. Huang W., Beevers K.: Topological map merging, 7th Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems, 2004.
 • 181. Iochhi L., Konolige K., Bayracharya M.: A framework and architecture for multi-robot coordination, Proc. 7th International Symposium on Experimental Robotics (ISER), 2000.
 • 182. Jankowski S., Wielgus A., Pleskacz W.A., Buczyński R., Wisniewski M.: IC design of 8 x 8 digital CNN with optoelectronic interface (2000). Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 2000, 431-436.
 • 183. Jennings J., Kirkwood-Watts C.: Distributed mobile robotics by the method of dynamic teams, DARS-3, Springer-Verlag, 1998.
 • 184. Jian S., Zhao B., Min L.: Two theorems on the robust designs for dilation and erosion CNNs, ICCCAS 2007 — International Conference on Communications, Circuits and Systems, 2007, 877-881.
 • 185. Kamiss A., Nasser N., Kacprzak T.: Image processing using time-varying Cellular Neural Networks, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1998, 319-324.
 • 186. Karahaliloglu K., Cans P., Schemm N., Balkir S.: Optical sensor integrated CNN for real-time computational applications, Proceedings — IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 2006, 3734-3737.
 • 187. Kato S., Nishiyama S., Takeno J.: Coordinating mobile robot by applying traffic rules, Proc. International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1992, 1535-1541.
 • 188. Kavaraki L., Latombe J. C.: Randomized oreprocessing of configuration space for fast planning, Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1994, 2138-2145.
 • 189. Kieś P.: CNN implementation of seed. Growth algorithm for fuzzy segmentation of images, Proc. of CNNA, 1996.
 • 190. Kinget P., Stet M.: Analogue CMOS VLSI implementation of a Cellular Neural Networks with continous programable templates, Proc. IEEE Symposium on Circuit System, 1994, 370-376.
 • 191. Komoriya K., Oyama E.: Position estimation of a mobile robot using optical fiber gyroscope, International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1994, 143-149.
 • 192. Konolige K.A.: Gradient method for realtime robot control, IROS, 2000, 639-646.
 • 193. Kosiński R., Grabowsk A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, Automation, Warszawa 2006.
 • 194. Kosiński R., Siemiątkowska B.: Neural network for safety control, Neural Network and Their Application, 1999, 282-288.
 • 195. Kosiński R., Siemiątkowska B.: Cellular Neural Network for safety control, HANMAHA 98, 1998, 529-532.
 • 196. Kosiński R., Siemiątkowska B., Kozłowski C.: Computer simulated neural network system for safety control, EUROCAST99, 1999.
 • 197. Kowalski J., Kacprzak T.: Cellular Neural Network based weighted median filter for real time image processing, IEEE International Conference on Image Processing, 1, 2001, 545-548.
 • 198. Kowalski J., Slot K., Kacprzak T.: CMOS current-mode VLSI implementation of Cellular Neural Network for an image objects area estimation, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1994, 351-357.
 • 199. Kozek T., Crounse K.R., Roska T., Chua L.O.: Multi-scale image analysis on the CNN universal machine, Proc. 4th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1996, 69-74.
 • 200. Kozek T., Roska T.: A double time-scale CNN for solving 2D Navier-Stokes equations, Proc. IEEE International Workshop on Cellular Neural Network and Their Application, 1994, 267-272.
 • 201. Kube C.R., Zhang H.: Collective robotic intelligence, Second International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, 1992, 460-480.
 • 202. Kuczmarski F., Siemiątkowska B., Typiak A.: A multi-element system of surrounding recognition and objects localization for unmanned ground vehicles, 20th Intenational Symposium on Automation and Robotics in Construction, 2003.
 • 203. Kurabayashi D., Arai T., Iwase K., Ota J., Asama H., Endo I.: Real-time path adaptation for sweeping by autonomous mobile robots, DARS-3, Springer-Verlag, 1998.
 • 204. Kwok C., Fox D., Meila M.: Adaptive real-time particle filters, ICRA, 2003.
 • 205. Leonard J.J., Durrant-Whyte H.F.: Simultaneous map building and localization for an autonomous mobile robot, IEEE International Workshop on Intelligent Robots and Systems, 1992, 1442-1447.
 • 206. Leonard N.E., Fiorelli E.: Virtual leaders, artificial potentials, and coordinated control of groups, 40th IEEE Conference on Decision and Control, 2001, 2968-2973.
 • 207. Leroy S., Laumond J.P., Simeon T.: Multiple path coordination for mobile robots: A geometric algorithm, In Proc. of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 1999.
 • 208. Levi P., Becht M., Lafrenz R., Muscholl M.: COMROS - A multi-agent robot architecture, DARS-3, Springer-Verlag, 1998.
 • 209. Liu X., Kuroda S., Naniwa T., Noborio S.: A practical algorithm for planning collision-free coordinated motion of multiple mobile robots, In Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1989, 1427-1432.
 • 210. Łozowski A., Cholewo T.J., Jankowski S., Tworek M.: Chaotic CNN for image segmentation, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1996, 219-223.
 • 211. Mallet P., Aubry P.: A low-cost localization system based on map matching technique, ICRA, 1995, 72-77.
 • 212. Marchese F.: Cellular automata in robot path planning, LNCS, 1997, 116-125.
 • 213. Martinoli A., Mondada F.: Probabilistic modelling of a bio-inspired collective experiment with real robots, DARS-3, Springer-Verlag, 1998.
 • 214. Mataric M., Nilsson ., Simsarian K.: Cooperative multi-robot box pushing, In IEEE/RSJ International Conf. on Intelligent Robots and Systems, 1995, 556-561.
 • 215. Matei R.: Design method for CNN Gabor-type filters, Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2008, 320-323.
 • 216. Matia F., Moraleda E., Mena R., Puento E.A.: Distributed task planner for a set of holonomic mobile robots, DARS-3, Springer-Verlag, 1998.
 • 217. McInnes C.R.: Autonomous ring formation for a planar constellation of satellites, AIAA of Guidance Control and Dynamics, 1995, 1215-1217.
 • 218. Menegatti E., Zoccarato M., Castrillo E., Ishiguro H.: Mobile robots with Monte-Carlo Localisation, Proc. of 1st European Conference on Mobile Robots ECMR, 2003.
 • 219. Mesbahi M., Hadaegh F.: Formation flying of multiple spacecraft via graphs, matrix inequalities, and switching, AIAA of Guidance, Control and Dynamics, 2001, 369-377.
 • 220. Min L., Zhang X.: Robust designs of a kind of uncoupled CNNs with nonlinear templates, International Conference on Communications, Circuits and Systems Proceedings, 2008, 978-981.
 • 221. Moravec H., Elfes A.: High resolution maps from wide angle sonar Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1985, 116-121.
 • 222. Moutarlier P., Chatila R.: Stochastic multisensory data fusion for mobile robot location and environmental modelling, Proc. 5th International Symposium of Robotics Research, 1989, 85-94.
 • 223. O'Donnell P.A., Lozano-Perez T.: Deadlock-free and collision-free coordination of two robot manipulators, Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1989, 484-489.
 • 224. Olfati-Saber R., Murray R.M.: Distributed cooperative control of multiple vehicle formations using structural potential functions, Proc. IFAC World Congress, 2002.
 • 225. Olfati-Saber R., Murray R.M.: Distributed structural stabilization and tracking for formations of dynamic agents, Proc. IEEE Conference on Decision and Control, 2002.
 • 226. Olfati-Saber R., Murray R.M.: Graph rigidity and distributed formation stabilization of multi-vehicle systems, Proc. IEEE Conference on Decision and Control, 2002.
 • 227. Olszewski M., Siemiątkowska B., Chojecki R., Marcinkiewicz P., Trojanek P., Majchrowski M.: Mobile robot localization using laser range scanner and omnicamera, Proc. 16-th Symposium on Robot Design, Dynamics, and Control, ROMANSY, Warszawa 2006.
 • 228. Parker L.E.: An experiment in mobile robotic cooperation, Proc. ASCE Specialty Conference on Robotics for Challenging Environments, 1994, 131-139.
 • 229. Parker L.E., Emmons B.A.: Cooperative multi-robot observation of multiple moving targets, Proc. International Conference on Robotics and Automation, 1997 2082-2089.
 • 230. Puffer F., Tetzlaff R., Wolf D.: A learning algorithm for Cellular Neural Networks (CNN) solving nonlinear partial differential equations, Proc. ICASSP, Atlanta 1995, 3513-3516.
 • 231. Quilian S., Khatib O.: Elastic bands: connecting path and control, Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, San Diego, 1993, 802-807.
 • 232. Racz J., Koyechi J., Arai T., Siemiątkowska B.:' MELEMANTIS — the walking manipulator, Proc. of International Workshop on Intelligent Robotics Systems, 1997.
 • 233. Racz J., Siemiątkowska B., Sawwa R., Petz M.: 2.5D map based on LRF readouts, Proc. International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 1996.
 • 234. Reljin B.D., Bakic P.R. Kostic P.D., Brzakovic D.P., Vujovic N.S.: Local enhancement of images using Cellular Neural Networks, Proc. 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, 1995, 192-195.
 • 235. Roska T., Kozek T., Wolf D., Chua L.O.: Solving partial differential equations by CNN, Proc. ECCTD '93, 1993, 1477-1482.
 • 236. Roszkowska E., Pawłowski J., Źródlak L.: System koordynacji i symulacji ruchu pojazdów, Krajowa Konferencja Robotyki - Postępy Robotyki, 2006, 117-126.
 • 237. Roszkowska E., Kreczmer B.: System sterowania i symulacji ruchu pojazdów transportowych w sieci ścieżek, Krajowa Konferencja Robotyki — Postępy Robotyki, 2006, 107-116.
 • 238. Roszkowska E., Kreczmer B., Borkowski A., Gnatowski M.: Distributed supervisory control for a system of path-network sharing mobile robots, ECMR, 2007, 54-60.
 • 239. Rus D., Donald B., Jennings J.: Moving furniture with teams of autonomous robots, IEEE/RSJ International Conf. on Intelligent Robots and Systems, 1995, 235-242.
 • 240. Sakas G., Hartig J.: Interactive visualization of large scalar voxel fields, Proc. International Conf. on Visualization, 1992, 29-36.
 • 241. Salerno S., Sargeni F., Bonaiuto V.: Design of dedicated CNN chip for autonomous robot navigation, Proc. of IEEE Inter. Workshop on Cellular Neural Network and Their Application, 2000, 225-228.
 • 242. Sanderson A: Distributed robotic systems: network robotics, multi-robot systems, sensor networks, and environmental applications, WTEC Robotics Workshop Research Area Summary, 2004.
 • 243. Schultz A., Adams W.: Continuous localization using evidence grids, Proc of ICRA, 1998.
 • 244. Schulz D., Burgard W., Fox D., Cremers A.B.: Tracking multiple moving targets with a mobile robot using particle filters and statistical data association, ICRA, 2001.
 • 245. Shi B., Bertram E.: Combining image sensing and Gabor-type filtering in analog VLSI, Proceedings of the IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1998, 237-242.
 • 246. Siemiątkowska B.: Zastosowanie transformacji Hougha do tworzenia mapy i lokalizacji robota mobilnego, Krajowa Konferencja Robotyki, Piechowice 2006.
 • 247. Siemiątkowska B.: Coordinating the motion of mobile robots using CNN, ECMR2005, Ancona, 2005, 32-37.
 • 248. Siemiątkowska B.: Wykorzystanie transformaty Hougha w lokalizacji robota mobilnego, Auromecon, Poznań 2002, 88-93.
 • 249. Siemiątkowska B.: Cellular Neural Network for mobile robot navigation, International Workshop on CNN and Their Application, Rzym 1994.
 • 250. Siemiątkowska B.: Highly parallel method for mapping and navigation of an autonomous mobile robot, ICRA, San Diego 1993.
 • 251. Siemiątkowska B., Chojecki R.: Mobile robot navigation based on omnidirectional sensor, Proc. The European Conference on Mobile Robots, ECMR, Radziejowice 2003, 101-106.
 • 252. Siemiątkowska B.: Mobile robot localization based on omnicamera and laser range finder readings, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 1, 2009, 194-198.
 • 253. Siemiątkowska B.: Cellular Neural Network for path planning, Proc. SIRS, 2000, 342-352.
 • 254. Siemiątkowska B.: Zastosowanie transformaty Hougha w lokalizacji robota mobilnego, Automation, Warszawa 2002.
 • 255. Siemiątkowska B., Borkowski A.: Zastosowanie sieci komórkowych do planowania działań dla zespołu robotów, Automation, Warszawa 2005.
 • 256. Siemiątkowska B., Chojecki R.: Mobile robot localization based on omnicamera, IAV04, Lizbona 2004.
 • 257. Siemiątkowska B., Chojecki R.: Nawigacja robota mobilnego z wykorzystaniem dookolnego systemu wizyjnego, Automation, Warszawa 2003, 123-129.
 • 258. Siemiątkowska B., Chojecki R., Olszewski M. Zastosowanie wielowarstwowych sieci komórkowych do planowania trasy dla robota mobilnego, Automation, Warszawa 2006.
 • 259. Siemiątkowska B., Dubrawski A.: Global map building and path planning for mobile robots, Proc. of International Conf. on Intelligent Techniques in Robotics, Springer Control and Decision Making, 1999, 68-74.
 • 260. Siemiątkowska B., Dubrawski A.: Neural methods for navigation of a mobile robot equipped with a 2D scanning laser range finder, Workshop Artificial Neural Networks - Trends and Application, Mexico City 1998, 9-16.
 • 261. Siemiątkowska B., Szklarski J., Natowski M., Borkowski A.: Towards semantic navigation, Proceedings of International Joint Conference Intelligent Information Systems, Exit, 2009, 711-720.
 • 262. Siemiqtkowska B., Dubrawski A.: A neural method for self-localization of a mobile robot equipped with a 2D scanning laser range finder, ICRA, 1998, 2518-2523.
 • 263. Siemiqtkowska B., Dubrawski A.: Cellular Neural Networks for navigation of a mobile robot, RSCT 98, 1998, 529-532.
 • 264. Siemiątkowska B., Kosiński R.: Metoda automatycznego wykrywania położenia ramienia robota przemysłowego, Automation, Warszawa 2003, 255-261.
 • 265. Siemiątkowska B., Kosiński R.: Inteligentny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, Automation, Warszawa 2002.
 • 266. Siemiątkowska B., Weigl M.: Fuzzy and neural network for autonomous mobile robot, Workshop on Inteligent Information System, Zakopane 1993.
 • 267. Siemiątkowska B., Weigl M.: Neuronalna realizacja metody dyfuzyjnego poszukiwania ścieżki dla ruchomego robota, Konferencja Inteligentnych Systemów Informacyjnych, 1993.
 • 268. Siemiątkowska B. Uniwersalna metoda planowania ścieżki robota mobilnego, Krajowa Konferencja Robotyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008, 545-554.
 • 269. Siemiątkowska B., Olszewski M., Chojecki R., Zając M.: Mobile robot navigation using the Cellular Neural Network, Romansy, Springer-Verlag, 2008, 131-138.
 • 270. Sim R., Dudek G.: Mobile robot localization from learned landmarks, IEEE Conf. On Intelligent robots and Systems, 1998, 1060-1065.
 • 271. Smith T.R., Hanssmann H., Leonard N.E.: Orientation control of multiple underwater vehicles, Proc. 40th IEEE Conference on Decision and Control, 2001, 4598-4603.
 • 272. Starke J., Schanz M., Haken H.: Self-organized behaviour of distributed autonomous mobile robotic, Systems by Pattern Formation Principles, DARS-3, Springer-Verlag, 1998, 89.
 • 273. Steels L.: Exploiting analogical representation, Proc. Robotics and Autonomous Systems, 1990, 176-180.
 • 274. Stilwell D., Bay J.: Toward the development of a material transport system using swarms of ant-like robots, Proc. IEEE International Conf. on Robotics and Automation, 1993, 766-771.
 • 275. Sugihara K., Suzuki I.: Distributed motion coordination of multiple mobile robots, Proc. 5th IEEE International Symposium on Intelligent Control, 1990, 138-143.
 • 276. Sugiyama H.: A method for an autonomous mobile robot to recognize its position in the global coordinate system when building a map, IROS, 1993, 2186-2191.
 • 277. Szynkiewicz W., Chojecki R., Rydzewski A., Majchrowski M., Trojanek P.: Modular mobile robot - Elektron (in polish). In Krzysztof Tchori, editor, Advances in Robotics: Control, Perception and Communication, Transport and Communication Publishers, Warsaw 2006,265-274.
 • 278. Taraglio S., Zanela A.: Cellular Neural Networks: a genetic algorithm for parameters optimization in artificial vision application, Proc. 4th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, 1996, 315-320.
 • 279. Taraglio S., Zanela A., Salerno S., Sargeni F., Bonaiuto V.: A CNN stereo vision system hardware system for autonomous robot navigation, Proc. IEEE Inter. Workshop on Cellular Neural Network and Their Application, 1998, 181-185.
 • 280. Thrun S., Langford J., Fox D.: Monte-Carlo hidden Markov models: Learning non-parametric models of partially observable stochastic processes, ICML, 1999.
 • 281. Topaz C.M., Bertozzi A.L.: Dynamics of a two-dimensional continuum model for swarming, SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, 2003.
 • 282. Tsumura T.: Survey of automated guided vehicle in Japanese factory, Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1986, 1329-1334.
 • 283. Unsal C., Bay J.S.: Spatial self-organization in large populations of mobile robots, Proc. IEEE International Symposium on Intelligent Control, 1994, 249-254.
 • 284. Urdiales C., Bandera A., Sanboval F.: Pyramidal path plannin algorithm for autonomous robots, In Proc. of SIRS, 1999, 447-453.
 • 285. Warren C.: Multiple robot path coordination using artificial potential fields, Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1990, 500-505.
 • 286. Weingarten, J., Siegwart R.: EKF-based 3D SLAM for structured environment reconstruction, Proc. IROS, 2005.
 • 287. Weiß G., Wetzler C., Puttkamer E.: Keeping track of position and orientation of moving indoor systems by correlation of range-finder scans. IEEE Conf. on Intelligent Robotics Systems (IROS), 1994, 595-601.
 • 288. Widrow B., Lehr M.A.: Application of adaptive neural networks: perceptron, madaline, and backpropagation, Proc. IEEE, vol. 78, 1990, 1415-1442.
 • 289. Xu G.-B., Zhao G.-Y., Yin L., Yin Y.X., Shen Y.L.: A CNN-based edge detection algorithm for remote sensing image, Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2008, 2558-2561.
 • 290. Yanakiev D., Kanellakopoulos I.: A simplified framework for string stability analysis in AHS, Proc. 13th IFAC World Congress, 1996, 177-182.
 • 291. Zanela A., Taraglio S.: A Cellular Neural Network stereo vision system for autonomous robot navigation, Proc. IEEE Inter. Workshop on Cellular Neural Network and Their Application, 2000, 117-122.
 • 292. Zelek J.S.: Complete real-time path planning during sensor-based discovery, Proc. IEEE/RSJ Conference on Intelligent Robots and Systems, 1998.
 • 293. http://www.roob.pl
 • 294. http://www.robotroom.com/SumoRules.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA4-0004-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.