Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 366-370
Tytuł artykułu

Zastosowanie wskaźników krzywej zagęszczalności jako charakterystyk zagęszczalności gruntów niespoistych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The use of compaction curve indexes as characteristics of non-cohesive soil compactibility
Konferencja
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (XVI; 04-07.09.2012; Wrocław, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Parametrami mogącymi służyć do oceny zagęszczalności gruntu są proponowane wskaźniki krzywej zagęszczalności: wskaźnik zakresu zagęszczalności ICR oraz wskaźnik zagęszczalności IC. Wskaźniki te uwzględniają kształt krzywej zagęszczalności, traktowanej jako charakterystyka zdolności danego gruntu do zagęszczenia. Przeprowadzono badania własne uziarnienia i zagęszczalności gruntów zróżnicowanych genetycznie (pochodzenia fluwioglacjalnego, aluwialnego, litoralnego i zastoiskowego) o uziarnieniu od piasku drobnego do pospółki. Na tej podstawie, w zależności od wartości wskaźników ICR lub/i IC, zaproponowano podział gruntów niespoistych pod względem zagęszczalności na cztery kategorie.
EN
Proposed compaction curve indexes: index of compaction range, ICR, and index of compaction, IC, are the parameters which may be used to soil compactibility estimation. These indexes take into account the shape of the compaction curve, considered as characteristics of the soil ability to compaction. The particle size distribution and compactibility were investigated for soils with various graining from fine sands to sandy gravels. The samples of soils were collected from different sedimentary environments (fluvioglacial, alluvial, litoral and glaciolacustrinal). On the basis of the test results, four-category classification of non-cohesive soil compactibility was proposed in dependence of values of ICR or/and IC indexes.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
366-370
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnia Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Czyżewski K., Wolski W., Wójcicki S., Żbikowski A: Zapory ziemne. Arkady, Warszawa 1973.
 • 2. Diaz-Zorita M., Grosso G. A.: Effect of soil texture, organic carbon and water retention on the compactability of soils from the Argentinean pampas. Soils & Tillage Research, Vol. 54, 2000, 12-126.
 • 3. Domański Cz.: Testy statystyczne. PWE, Warszawa 1990.
 • 4. Kumar D., Bansal M. L., Phogat V. K.: Compactability in relation to texture and organic matter content of alluvial soils. Indian Journal of Agricultural Research, Vol. 43 (3),2009,180-186.
 • 5. Lee, P. Y., Suedkamp, R. J.: Characteristics of irregularly shaped compaction curves of soils. Highway Research Record, No. 381, National Academy of Sciences. Washington D.C. 1972, 1-9.
 • 6. Morel G., Havard H., Quibel A: Use of arid soils as fill in embankment. W: Proceedings of the seminar "Appropriate use of natural materials in road", Ułan Bator 2002.
 • 7. Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wyd. 1, Warszawa 2004.
 • 8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 • 9. PN-88/B--04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 • 10. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 • 11. Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 12. Spoor G., Tijink F. G. J., Weisskopf P.: Subsoil compaction: risk, avoidance, identification and alleviation. Soil and Tillage Research, 73 (1-2), 2003, 175-182.
 • 13. Van Ranst E., Thomasson A. J., Daroussin J., Hollis J. M., Jones R. J. A, Jamagne M., King D., Vanmechelen L.: Elaboration of an extended knowledge data-base to interpret the 1: 1 ,000,000 EU soil map for environmental purposes. W: King D., Jones R. J. A, Thomasson A. J. (red.) European Land Information Systems for Agro-environmental Monitoring, EUR16232 EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995, 71-84.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0042-0018
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.