Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Vol. 2, no. 2 | 79-86
Tytuł artykułu

Application of non-destructive testing methods to assess properties of construction materials in building diagnostics

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper includes: • foundations safety and reliability of civil structures, • analysis the effect of the quality and durability of materials on building threats, break-downs and catastrophes, • analysis of testing concrete in elements and in building structures, • analysis of testing of reinforcement in reinforced concrete structures (exp. radiographic testing and electromagnetic testing), • testing walls, steel, wood and plastic of civil structures, • examples of assessments of concrete elements in the structure, • trends in the development of no-n-destructive methods in building industry, • examples of the application of non-destructive methods to assess structural elements.
PL
Przedstawiona praca zawiera: • podstawy bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji budowlanych, • analizy wpływu jakości i trwałości materiałów na zagrożenia, awarie i katastrofy budowlane, • analizy metod badawczych betonu w elementach i konstrukcjach, • analizy metod badawczych zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (m. in. metody radiograficzne i metody elektromagnetyczne), • badania muru, drewna, stali i tworzyw w konstrukcjach budowlanych, • przykłady oceny elementów z betonu w konstrukcji, • kierunki rozwoju metod nieniszczących w budownictwie, • przykłady zastosowań metod nieniszczących do oceny elementów i konstrukcji.
Wydawca

Rocznik
Strony
79-86
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Brunarski L. Metody badawcze stosowane przy ocenie konstrukcji budowlanych - oszacowanie wytrzymałości betonu in situ (Research methods used in building structures assessment - in situ strength estimation). Mat. Konferencji „Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych". Wyd. ITB, Warszawa, 1994 (in Polish)
 • [2] Brunarski L., Runkiewicz L.; Principles and application examples of non-destructive method testing of concrete structures, Warsaw, Proce. IBT, 1983
 • [3] Brunarski L., Runkiewicz L., Krawczyk M.; On establishing technical parameters in radiographical testing of building structures, Proce. VII IC NDT, Warsaw-Poland, 1973
 • [4] Runkiewicz L. Wpływ statystycznej analizy wyników badań nieniszczących na ocenę betonu w konstrukcji (Impact of statistical analysis of non-destructive tests results on evaluation of concrete in the structure). Prace ITB, nr 1/81 (in Polish)
 • [5] Runkiewicz L. Application of radiographical testing to control concrete building construction in Poland, Procc. 3 European Conference on Nondestructive Testing. Florence, 1984
 • [6] Runkiewicz L.; Nondestructive testing of concrete in situ in Poland, Procc. 3 European Conference on I Nondestructive Testing, Florence, 1984
 • [7] Runkiewicz L.; Badania konstrukcji "in situ" w rzeczoznawstwie budowlanym ("In situ" structures testing in civil engineering expert consulting). Materiały Konferencyjne „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego". Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1996 (in Polish)
 • [8] Runkiewicz L. Radiografia konstrukcji budowlanych z betonu (Concrete structures radiography). Wyd. ITB, Warszawa, 1989 (in Polish)
 • [9] Runkiewicz L.; Wpływ wybranych czynników na wyniki badań sklerometrycznych betonu (Chosen factors influence on concrete sclerometric testing results). Wyd. ITB, Warszawa, 1994 (in Polish)
 • [10] Runkiewicz L Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych (Diagnostic and strengthening of reinforced concrete structures). Materiały Sesji Naukowo-Technicznej ITB Warszawa, 1994 (in Polish)
 • [11] Runkiewicz L.; Assessment of the strength of concrete in structures by means of the Schmidts sclerometers, Warsaw, Procc. IBT, 1983
 • [12] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Polish Standard, Plain, reinforced and prestressed concrete structures. Analysis and structural design), (in Polish)
 • [13] PN-EN 206-1 Beton - część 1 Wymaganie, wykonywanie, produkcja i zgodność. (Concrete - Part 1 Specification, performance, production and conformity), (in Polish)
 • [14] PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu. (Design of concrete structures), (in Polish)
 • [15] PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. (Polish Standard, Concrete structures non-destructive testing, Ultrasonic method), (in Polish)
 • [16] PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. (Polish Standard, Concrete structures non-destructive testing, Sclerometric method, Concrete compression strength testing with the use of | N type Schmidt sclerometer), (in Polish)
 • [17] PN-EN 12504-1-4 Badania betonu w konstrukcjach. (Testing concrete in structures), (in Polish)
 • [18] Instrukcja ITB nr 209 Metoda ultradźwiękowa do badań wytrzymałości betonu w konstrukcji (Building Research Institute Instruction No.209, Ultrasonic method of structural concrete strength testing), (in Polish)
 • [19] Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badań wytrzymałości betonu w konstrukcji (Building Research Institute Instruction No,210, Sclerometric method of structural concrete strength testing), (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0022-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.