Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Nr 3 | 34-38
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków. Część II: Jak należy zarządzać ryzykiem dla oczyszczalni ścieków

Warianty tytułu
EN
Risk management in a sewage treatment plant. Part II - How to manage risk in a sewage treatment plant?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Methods of risk estimation (puantity, quality, matrix r. Introductory dangers analysis. Method of an "event tree". Solutions for 5 concrete examples of treatment plant inefficiency probability marking.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
34-38
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
 • [1] Andraka D., Zastosowanie analizy niezawodnościowej i metod statystycznej kontroli jakości do oceny pracy oczyszczalni ścieków, materiały II Kongresu Inżynierii Środowiska, tom l, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.32, Lublin 2005
 • [2] Brandowski A., Bezpieczeństwo jako nauka, Zagadnienia eksploatacji maszyn, Z3 (91) 1992
 • [3] Brandowski A., Koncepcja nauki o bezpieczeństwie, Zagadnienia eksploatacji maszyn, Z3 (95) 1993
 • [4] Iwanejko R., O praktycznym stosowaniu jakościowych metod szacowania ryzyka, Czasopismo Techniczne Z8-S3/2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006
 • [5] Kempa S.E., Analiza ryzyka w systemach oczyszczania wód, Ochrona Środowiska 3(50) 1993
 • [6] Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H., Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa, 1993
 • [7] Michalik J., Uzupełnienia i zmiany przepisów Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy 9/2004
 • [8] Młyńczak M (red.), Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle. Nawigator, Wrocław 1997
 • [9] Polska Norma PN-EN 1050: 1999, Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka
 • [10] Polska Norma PN-IEC 60300-3-9:1999, Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka w systemach technicznych
 • [11] Radkowski S., Podstawy bezpiecznej techniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
 • [12] Rak J., Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.28, Lublin 2005
 • [13] Rejestry Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska: strona GIOŚ: www.gios. gov.pl;
 • [14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2003 r.)
 • [15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535)
 • [16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 168, poz. 1763)
 • [17] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627)
 • [18] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.nrlOO,poz. 1085)
 • [19] Wieczysty A., Iwanejko R., Rak J.; Nowa metoda określania technologicznej niezawodności stacji uzdatniania wody. Materiały IV Międzynarodowej (XVI Krajowej) Konferencji Naukowo-Technicznej „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Kraków - Poznań 2000
 • [20] Wieczysty A. i in., Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Vol.2. Kraków 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0083-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.