PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | R. 29, nr 4 | 3-10
Tytuł artykułu

Interpretacja zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Interpreting the amendments to the decree of the Minister of Health of 29 March 2007 regarding the quality of potable water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono zasadnicze zmiany w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. Zmiana układu wymagań w odniesieniu do wskaźników jakości wody zawartych we wcześniej obowiązującym rozporządzeniu z 2002 r. miała na celu wypełnienie zaleceń unijnej dyrektywy 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Podkreślono, że dokonana zmiana nie polega na ścisłym dostosowaniu polskich przepisów do wymagań UE, lecz na urealnieniu wymagań w odniesieniu do wskaźników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody. Stwierdzono, że zmiany w przepisach będą wymagały przygotowania przedsiębiorstw wodociągowych do pełnej kontroli laboratoryjnej produkowanej wody, chociaż nie jest możliwe, aby małe stacje wodociągowe mogły objąć swój wyrób własnym nadzorem laboratoryjnym w pełnym zakresie monitoringu Jest to kolejny poważny problem wymagający kompleksowego rozwiązania w skali całego kraju, a nie tylko poszczególnych wodociągów.
EN
Basic amendments to the regulations concerning potable water quality (put into effect in virtue of the Decree of the Minister of Health of 29 March 2007) are discussed. The purpose of introducing changes into the system of demands made on water quality parameters (specified in the Decree of 2002 which was still in force) was to ensure compliance with the Directive 98/83/EU of 3 November 1998 that pertained to the quality of tap water. It has been emphasized that the amendments do not consist in a strict matching of Polish regulations to relevant EU postulates but that the requirements concerning the water quality parameters which exert a direct effect on human health have to be adjusted to reality. It has been stated that the amendments will create the need for water producers to provide full and reliable laboratory monitoring and control of their product, though small waterworks do not seem to be able to establish their own systems of laboratory supervision and full-scale monitoring of the water produced. The problem raises serious concern and calls for joint solutions on a nationwide scale.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
3-10
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. DzU nr 61, poz. 417.
 • 3. Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. DzU z 2006 r. nr 122, poz. 851.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. DzU nr 203, poz. 1718.
 • 5. Dyrektywa Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities L330/32;5.12.98, pp. 32–54.
 • 6. Norma PN/EN-ISO/IEC 17025:2001. Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • 7. Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2006.
 • 8. Ustawa z 13 września 2002 r. o preparatach biobójczych. DzU nr 175, poz. 1433.
 • 9. Projekt ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym wody.
 • 10. Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 89/106/EWG.
 • 11. Dyrektywa Rady z 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach. 76/160/WE.
 • 12. Dyrektywa Rady z 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach. 2006/7/WE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0017-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.