PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | vol. 31, nr 4 | 51-56
Tytuł artykułu

Niezawodnościowa interpretacja wyników monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Monitoring of the quality of the water in water-pipe networks: Reliability interpretation of the results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecny poziom technik komputerowych pozwala na ich skuteczne wykorzystanie w procesie monitorowania działania systemów wodociągowych oraz do analizy ich krytycznych elementów, w aspekcie jakości dostarczanej wody. W pracy przedstawiono analizę niezawodnościową funkcjonowania monitoringu jakości wody, na przykładzie systemu zaopatrzenia Wrocławia w wodę. Przeprowadzona analiza obejmowała wyznaczenie intensywności występowania jakości wody niezgodnej ze standardami, średniego czasu trwania nieodpowiedniej i odpowiedniej jakości wody w sieci wodociągowej, prawdopodobieństwa dostarczenia wody o wymaganej jakości, a także wartości wskaźników gotowości i niezawodności dostawy wody o wymaganej jakości. Ponadto omówiono algorytm i program komputerowy Jakość Wody, stanowiący podstawowe narzędzie analityczne w badaniu niezawodności funkcjonowania monitoringu jakości wody w systemach wodociągowych. Wykazano, że informacje uzyskane w procesie monitoringu dają możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny poziomu świadczonych usług wodociągowych w funkcji ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników jakości wody.
EN
The available state-of-the-art computer techniques offer the possibility of monitoring how the water supply system functions, as well as analyzing the critical elements of the system, such as the quality of the water being supplied. This paper contains a reliability analysis of the functioning of the water quality monitoring process in a large water supply system (using the municipal water supply system of the city of Wroclaw as an example). Assessments were carried out for the following parameters: rate of occurrence of water quality below standard; average duration of the occurrence of up-to-standard and below-standard water quality in the water-pipe network; probability of supplying water of required quality; availability index and efficiency index of supplying water of required quality. The paper also includes the relevant algorithm and computer program ('Jakosc Wody' - Water Quality), the basic analytical tools for examining the reliability of the functioning of water quality monitoring in the water distribution system. It has been demonstrated that the information obtained from monitoring enables a complex assessment of the quality of the services provided by the waterworks, as it incorporates the risk that the admissible values of the water quality parameters can be exceeded. słowa kluczowe polskie: Jakość wody, monitoring, system dystrybucji wody, niezawodność, ryzyko, wskaźnik gotowości, wskaźnik intensywności.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
51-56
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, izabela.zimoch@polsl.pl
Bibliografia
 • 1. D. ANDRAKA: Zastosowanie analizy niezawodnościowej i metod statystycznej kontroli jakości do oceny pracy oczyszczalni ścieków. Mat. II Kongresu Inżynierii Środowiska, Monografie PAN 2005, vol. 32, ss. 621–630.
 • 2. M. KWIETNIEWSKI: Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców. Prace Naukowe Inżynierii Środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Z. 28, Warszawa 1999.
 • 3. M.J. LAINE, S. DEMOTIER, K. ODEH, W. SCHON, P. CHARLES: Risk assessment for drinking water production assessing the potential risk due to the presence of Cryptosporidium oocysts in water. Conf. proc. "IWA 2nd World Water Congress", Berlin 2001.
 • 4. J.H.M. VAN LIEVERLOO, E.J.M. BLOKKER, G. MEDEMA: Quantitative microbial risk assessment of distributed drinking water using faecal indicator incidence and concentration. Journal of Water and Health 2007, Vol. 5, No. 1, pp. 131–149.
 • 5. S.J.T. POLLARD: Risk Management for Water and Waste-water Utilities. IWA Publishing, London 2008.
 • 6. J. RAK: Introduction in the method of graphic risk distribution. Polish Journal of Environmental Studies 2007, vol. 16, No. 2A, pp. 781–783.
 • 7. M. SUDOŁ: Monitoring sieci wodociągowej dla potrzeb oceny niezawodności dostawy wody o wymaganej jakości. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005
 • 8. M.T. TODINOV: Reliability and Risk Models: Setting Reliability Requirements. John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • 9. A. WIECZYSTY: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych – teoria niezawodności i jej zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.
 • 10. A. WIECZYSTY, R. IWANEJKO, J. RAK: Nowa metoda określania technologicznej niezawodności stacji uzdatniania wody. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS Oddział Wielkopolski, Kraków 2000, ss. 973–980.
 • 11. I. ZIMOCH: Analiza zmian jakości wody jako element zarządzania procesem monitoringu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2006, nr 11, ss. 78–81.
 • 12. I. ZIMOCH: Ocena niezawodności technologicznej funkcjonowania zakładu uzdatniania wody w Dobczycach. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS Oddział Wielkopolski, Gdańsk 2002, ss. 545–556.
 • 13. S. DENCZEW: Koncepcja zrównoważonego systemu eksploatacji wodociągów. Ochrona Środowiska 2007, vol. 29, nr 4, ss. 69–71.
 • 14. I. ZIMOCH: Zastosowanie modelowania komputerowego do wspomagania procesu eksploatacji systemu wodociągowego. Ochrona Środowiska 2008, vol. 30, nr 3, ss. 31–35.
 • 15. I. ZIMOCH, A. WIECZYSTY: Analiza porównawcza metod określania niezawodności stacji uzdatniania wody na przykładzie Dobczyc. Monografie PAN 2001, vol. 2, ss. 259–282.
 • 16. I. ZIMOCH: Opracowanie modelu niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) w aspekcie wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego PB nr 5 T07E 044 25, Gliwice 2007 (praca niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOC-0052-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.