PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | R. 28, nr 1 | 39-44
Tytuł artykułu

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych krótkotrwałego poboru wody w wybranych systemach wodociągowych.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Artificial Neural Networks for Predicting Water Demand Time Series in Municipal Water Supply Systems of Choice.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono wyniki modelowania i prognozowania szeregów czasowych poboru wody z miejskich sieci wodociągowych dla potrzeb optymalnego sterowania procesami zaopatrzenia w wodę. Zaprezentowano wyniki praktycznej weryfikacji sztucznych sieci neuronowych na przykładzie wydzielonego rejonu sieci wodociągowej we Wrocławiu i Brzegu. Przedstawiona została propozycja struktury sieci neuronowej przystosowanej do prognozowania zapotrzebowania na wodę, a także omówiono metody przygotowania danych statystycznych do późniejszego wykorzystania przy prognozowaniu z zastosowaniem sieci neuronowych. Wykazano silne i słabe strony omawianej metody prognozowania, jej skuteczność i dokładność. Skuteczność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych krótkotrwałego poboru wody okazała się w praktyce porównywalna ze skutecznością modeli klasy ARIMA.
EN
Water demand time series were modeled and forecast for the purpose of optimal control of water supply processes in municipal water supply systems. The verification of the artificial neural network models involved a separate water supply subsystem for Wrocław and the water supply system for Brzeg. A structure of artificial neural networks is proposed for water demand prediction. Methods of statistical data processing for further use with neural networks for water demand prediction are also discussed. The strengths and weaknesses of this approach are pointed out along with its efficiency and accuracy. The results show that the efficiency of neural networks in forecasting the water demand time series is comparable with the efficiency of ARIMA models. Hence, the neural networks can be used as an alternative to the ARIMA models.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
39-44
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Z. SIWOŃ: Metody stochastyczne w prognozowaniu poboru wody i odpływu ścieków. Stan aktualny i kierunki rozwoju techniki. Ekspertyza opracowana dla Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2003 (praca nie publikowana).
 • 2. P. LICZNAR, J. ŁOMOTOWSKI, S. KOTOWSKA: Prognozowanie dobowych wartości dopływów do oczyszczalni ścieków przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych o radialnych funkcjach bazowych. Mat. konf. „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolno-przemysłowych”. Monografie Komitetu Inzynierii Środowiska PAN, 2005, nr 30, ss. 581–592.
 • 3. T. SŁONIMSKI, K. DUZINKIEWICZ, M. KIESIELEWICZ, D. TRAWICKI: Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych. Mat. konf. „Technologia i Automatyzacja Systemów Wodociągowych i Kanalizacyjnych – TiASWiK’99”, Stawiska 1999, ss. 235–242.
 • 4. A. JAIN, L.E. ORMSBEE: Evaluation of short-term water demand forecast modeling techniques: Conventional methods versus AI. Journal AWWA, 2002, No 94(7), pp. 64–72.
 • 5. J. ŁOMOTOWSKI: Prognozowania rozbiorów wody metodą wygładzania wykładniczego. Mat. konf. „Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu systemami wodno-kanalizacyjnymi”, Poznań–Wągrowiec 2003, ss. 19–25.
 • 6. P. LICZNAR, J. ŁOMOTOWSKI: Prognozowanie dobowych rozbiorów wody przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Poznań 2004, ss. 175–183.
 • 7. P. LICZNAR: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zużycia wody w zakładach wodociągowych. Instal, 2005, nr 11, ss. 16–22.
 • 8. Z. SIWOŃ: Stochastyczne modelowanie procesu zużycia wody i prognozowanie zapotrzebowania na wodę w miastach. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
 • 9. Z. SIWOŃ, J. STANISŁAWSKI: Über Prognose von Zeitreihen des Stundenwasserbedarfs in Städten und Regionen. Das Gas und Wasserfach, 1991, Nr. 6, S. 322–329.
 • 10. Z. SIWOŃ, J. STANISŁAWSKI: Modelowanie i prognozowanie szeregów czasowych godzinowego poboru wody w miastach i regionach wiejskich. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Rozprawy Hydrotechniczne, 1993, zeszyt 56, ss. 3–32.
 • 11. J.T. DUDA, M. KLEMIATO: Klasyczne i nieklasyczne algorytmy prognozowania zakłóceń w systemach wodociągowych. Mat. konf. „Technologia i Automatyzacja Systemów Wodociągowych i Kanalizacyjnych – TiASWiK’99”, Stawiska 1999, ss. 79–86.
 • 12. Z. SIWOŃ: Problemy krótkoterminowego prognozowania poboru wody w miejskich systemach wodociągowych. Mat. konf. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2003, ss. 323–332.
 • 13. Z. SIWOŃ, W. CIEŻAK, J. CIEŻAK: Stochastyczne modele godzinowego poboru wody w wybranym systemie wodociągowym. Ochrona Środowiska, 2005, nr 1, ss. 7–13.
 • 14. Z. SIWOŃ, W. CIEŻAK, J. CIEŻAK: Prognozowanie szeregów czasowych krótkotrwałego poboru wody na przykładzie wybranego systemu wodociągowego. Mat. konf. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2005, ss. 329–338.
 • 15. W. CIEŻAK, P. MALINOWSKI, Z. SIWOŃ: Metodologia budowy neuronowego modelu prognostycznego godzinowego rozbioru wody. Gaz Woda Technika Sanitarna, 2005, nr 9, ss. 9–12.
 • 16. W. CIEŻAK: Analiza efektywności metod statystycznych i sztucznych sieci neuronowych w bieżącym prognozowaniu poboru wody w miejskich systemach wodociągowych. Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 (praca nie publikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOB-0009-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.