PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | T. 45, nr 11-12 | 775-785
Tytuł artykułu

Badania nad syntezą oligomerycznych prepolimerów uretanowych jako półproduktów do otrzymywania poliuretanów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Studies on synthesis of oligomeric urethane prepolymers as intermediates to make linear pulyurethanes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prowadząc proces poliaddycji przy użyciu różnych stosunków molowych typowych monomerów stosowanych w technologii poliuretanów - diizocyjanianu toluilenu i dwu-lub trój funkcyjnych polieteroli - otrzymano oligomery uretanowe zawierające końcowe grupy izocyjanianowe lub hydroksylowe (tab. l i 2). Budowę chemiczną wytworzonych produktów analizowano metodami spektroskopii IR, 'H-NMR i chromatografii GPC (rys. l-5, tab. 3). Z oligomerów tych na kolejnym etapie wytwarzano lane PUR oraz określano ich właściwości mechaniczne i cieplne (tab. 5). Podjęto próby skorelowania rzeczywistego składu chemicznego otrzymanych oligomerów oraz wartości i rozkładu ich ciężarów cząsteczkowych z wartościami przewidywanymi na podstawie stechiometrii reakcji oraz - technologicznie istotnymi - wartościami obliczonymi numerycznie wg programu komputerowego "REAKTOR", symulującego nierównowagowy proces liniowej poliaddycji diizocyjanianu i poliolu (tab. 4, rys. 6-8). Przedyskutowano użyteczność zastosowanych metod analitycznych oraz metody symulacji numerycznej z punktu widzenia ich przydatności w technologii wytwarzania poliuretanów.
EN
Polyaddition carried out at various mole ratios of tolyl diisocyanate and di- or trifunctional polyetherols gave urethane oligomers containing isocyanate or hydroxy groups as terminal groups (Tables 1, 2). The chemical structure of the products was studied by IR, H1-NMR and GPC (Figs. 1-5, Table 3). The oligomers were used to prepare cast PUR and their mechanical and thermal property data were determined (Table 5). Trials were made to correlate the chemical composition of the resulting oligomers and their M and MWD with those expected from the stoichiometry of the reaction and calculated by the REAKTOR program that simulates nonequilibrium linear polyaddition of diisocyanate (Table 4, Figs. 6-8) and polyol. The usefulness of the analytical methods used and of the numerical simulation applied is discussed for the technology of making urethanes.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
775-785
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz.
Twórcy
autor
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny Zakład Technologii Tworzyw Sztucznych Aleja Powstańców Warszawy 6, 39-959 Rzeszów
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL7-0002-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.