PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Nr 7-8 | 102-107
Tytuł artykułu

Analiza dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju transportu kolejowego w Polsce - założenia a realizacja

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Analysis of the strategic documents on the railway transport development in Poland - assumptions and implementation
Konferencja
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Modernizacja Taboru Szynowego" (1 ; 2012 ; Tarnowskie Góry)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na początku 2012 roku Polska posiadała jeden aktualny dokument strategiczny dotyczący rozwoju transportu kolejowego, natomiast pozostałe były opracowywane lub aktualizowane. Dodatkowo decyzja o zawieszeniu realizacji Programu budowy kolei dużych prędkości spowodowała konieczność zmian w dokumentach programowych, tworzących nowy system zarządzania rozwojem Polski, na wszystkich jego poziomach. W artykule, na podstawie porównania celów, priorytetów, narzędzi i wskaźników realizacji programowych założeń, przeanalizowane zostały dotychczasowe dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju transportu kolejowego. Dokumenty te cechują się ogólnie sformułowanymi celami i małą precyzją działań realizacyjnych. Przeprowadzona analiza pokazała, że w Polsce brak jest kompleksowej wizji rozwoju systemu transportu jak i długofalowej strategii kolei jako ważnego elementu tego systemu.
EN
At the beginning of 2012, Poland had one valid strategic document on railway transport development, while others were prepared or updated. Moreover, the decision to suspend the implementation of the high-speed rail construction program has caused the need for modifications in the planning documents, which create a new system for managing the development of the country, at all levels. In the paper, based on a comparison of the objectives, priorities, instruments and performance indicators, the existing strategic documents on railway transport development are analyzed. These documents are characterized by a generally worded aims and low precision of implementing measures. The analysis showed that in Poland there is no comprehensive vision for the transport system development as well as a long-term strategy for railways as an important element of this system.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
102-107
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Biega S. Stan infrastruktury kolejowej jako czynnik utraty konkurencyjności transportu szynowego na przykładzie Województwa Śląskiego, Prezentacja, konferencja RegioRail 2012, Warszawa, 17.02.2012.
 • 2. Bojarski Wł. Niepewna przyszłość polskich kolei. Uwagi metodyczno-organizacyjne do Master planu 2030, Transport i Komunikacja, 2009, nr 1, s. 34-47.
 • 3. Fiedorowicz K. Możliwości realizacji master planu dla transportu kolejowego, Transport i Komunikacja, 2009, nr 1, s. 38-41.
 • 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część I, Warszawa, 17.11.2011.
 • 5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część II, Warszawa, 17.11.2011.
 • 6. Ministerstwo Infrastruktury. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030), projekt z 30 marca 2011 roku.
 • 7. Ministerstwo Infrastruktury. Dokument implementacyjny, porządkujący do roku 2015 wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku.
 • 8. Ministerstwo Infrastruktury. Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, sierpień 2008, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 roku.
 • 9. Ministerstwo Infrastruktury. Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025, przyjęta przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 roku.
 • 10. Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce, październik 2008, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 roku.
 • 11. Ministerstwo Infrastruktury. Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do 2015 roku, Projekt, listopad 2010.
 • 12. Ministerstwo Infrastruktury. Wieloletni program inwestycji kolejowych do 2013 z perspektywą do 2015. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP PLK SA, maj 2011, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 listopada 2011 roku.
 • 13. Ministerstwo Transportu. Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce, marzec 2007, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2007 roku.
 • 14. Ministerstwo Transportu. Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, kwiecień 2007, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 kwietnia 2007 roku.
 • 15. MRR. Kancelaria Prezesa Rady Ministra, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministra. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, kwiecień 2009, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.
 • 16. MRR. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku.
 • 17. MRR. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Projekt, listopad 2011.
 • 18. Pieriegud J. Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce, Infrastruktura Transportu, 2011, nr 2, s. 11-19.
 • 19. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.
 • 20. Wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, Warszawa, czerwice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3544-3282
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.