PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Z. 152 | 51-66
Tytuł artykułu

Emisja zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez tabor kolejowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Radio Noise Emission From the Rolling Stock
Konferencja
Konferencja naukowa pt. "Badania w kolejnictwie - osiągnięcia i nowe wyzwania" (2011 ; Warszawa)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie oceny emisji zaburzeń promieniowanych, generowanych przez tabor oraz poziomu zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów zapisanych w normach i innych dokumentach. Omówiono metodykę pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych. Podstawą oceny emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych jest wartość natężenia pola elektromagnetycznego, zmierzona w pobliżu obiektów ruchomych. Przedstawiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych występujących na terenach kolejowych jak również źródła zaburzeń radioelektrycznych w pokładowej sieci zasilającej. Zamieszczono również przykładowe wyniki normatywnych pomiarów zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych w pokładowej sieci niskiego napięcia oraz wyniki pomiarów dodatkowych w konfiguracji z załączonymi i wyłączonymi filtrami na podstacji, zarejestrowanych przy różnych prędkościach elektrycznego zespołu trakcyjnego ED74. Zamieszczono również wyniki z pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych pochodzących od ezt 22WE (ELF). Opisano metodę szacowania niepewności pomiarów w badaniach emisji zaburzeń od taboru kolejowego.
EN
The paper presents rolling stock testing in respect of interference emission radiated or generated by the rolling stock as well as interference level transmitted by the on-board low voltage power supply system, taking permissible levels defined in the standards and other documents into consideration. Methodology of radiated and conducted emission rate measurements is discussed. Magnetic field strength - as measured near moving objects - is taken as a basis for the evaluation of radiated electromagnetic interference level. Main sources of radio noise found on the railway premises as well as the sources of radio noise in the on-board low voltage supply network are presented. As an example, results of standard measurements of radio noise transmitted in the on-board low voltage network as well as the results of additional measurements - with the substation filters switched on or off - recorded for various speeds of the ED74 electric multiple-unit, are presented. Moreover, the results of measurements of electromagnetic interference emission levels originating from the EZT22WE (ELF) are included. The paper described a method for the evaluation of measurement uncertainty while measuring emission levels originating from the rolling stock.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
51-66
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.,
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Kolejnictwa
Bibliografia
 • 1. Dłużniewski A., John Ł.: Sprawozdanie Nr LA/42/10 z badań EMC zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych przez ezt 22 WE. Warszawa grudzień, 2010 r.
 • 2. Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. UE L390/23 PL).
 • 3. PN-EN 55011:2010 Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru.
 • 4. PN-EN 50121-1:2008. Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 1: Postanowienia ogólne.
 • 5. PN-EN 50121-2:2010 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie.
 • 6. PN-EN 50121-3-1:2010 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-1: Tabor – Pociąg i kompletny pojazd.
 • 7. PN-EN 50121-3-2:2009 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-2: Tabor – Aparatura.
 • 8. PN-EN 50155:2007 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze.
 • 9. PN-EN 50238:2003 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów.
 • 10. PN-EN 55016-1-1:2010 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia. Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności – Aparatura pomiarowa (CISPR 16-1-1).
 • 11. PN-EN 55016-4-2:2006 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia radioelektryczne. Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych. Niepewność w pomiarach EMC.
 • 12. PN-T-01030:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Terminologia.
 • 13. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. nr 82, poz. 556).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3453-3077
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.