PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | R. 107, z. 1-A | 197-211
Tytuł artykułu

Forma urbanistyczna, a system transportowy we Wrocławiu i we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Urban form and transportation system in Wrocław and in Wrocław Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule przedstawiono cztery wybrane wątki powiązania między formą zagospodarowania przestrzennego a ukształtowaniem systemu transportowego we Wrocławiu, na tle Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Pierwszy wątek obejmuje komputerowe modelowania rozwoju przestrzennego Wrocławia za pomocą modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION, który odzwierciedla zależności pomiędzy rozmieszczeniem różnych form zagospodarowania przestrzennego a ukształtowaniem sieci transportowej. Modelowania te wspomagały sporządzanie kolejnych wersji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Drugi wątek dotyczy kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w powiązaniu z systemem komunikacyjnym. Kolejny wątek odnosi się do powiązania zasad sytuowania budynków wysokościowych z ukształtowaniem układu ulicznego w mieście. W końcu ostatni wątek zwraca się ku urbanistyce operacyjnej i planowaniu zintegrowanemu. Jako przykład działania w tej sferze przedstawia się tutaj proces przebudowy rejonu placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.
EN
There are presented four selected topics about interdependence between form of urban arrangement and a shape of transportation system in Wrocław, on the background of Wrocław Metropolitan Area. First topic comprises computer modellings for spatial development of Wrocław by means of simulation-decision model ORION, which simulates interdependence between spatial allocation of activities and shape of transportation network. These modellings supported elaboration of subsequent versions of statutory structure plan for Wrocław. Second topic is about forming of spatial-functional structure for the city in connection with transportation system. Next topic concerns linkages between location principles for high-rise buildings and transportation system form in visual aspects. Finally, the last topic refers to operational or integrated planning. As an example of action on this field the process of Grunwaldzki Square area transformation is described.
Wydawca

Rocznik
Strony
197-211
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.,Rys., fot.,
Twórcy
autor
  • Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • [1] Brzuchowska J., Litwińska E., Ossowicz T., Sławski J., Zipser T., Model symulacyjno-decyzyjny ORION, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
  • [2] Ossowicz T., Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
  • [3] Ossowicz T., Polański T., Planowanie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, [w:] Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Markowski T. (red.), Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2005, 244-256.
  • [4] Ossowicz T., Sławski J., Symulacje rozwoju przestrzennego Wrocławia, Sesja Naukowa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego „Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia”, Wrocław 1991, 114-129.
  • [5] Ossowicz T., Sławski J., The Allocation Model ORION: its development and applications, Papers of the Regional Science Association, Vol. 66, 1989, 31-46.
  • [6] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, Uchwała Nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998, Główny Projektant: Zipser T., Zespół Głównego Projektanta: Bagiński E., Brzuchowska J., Dobrowolski M., Mironowicz I., Ossowicz T.
  • [7] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Uchwała nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku, Główny Projektant: Ossowicz T., Zespół Głównego Projektanta: Barski J., Żabiński M., Brzuchowska J., Mironowicz I., Mlek M., Cichoński P., Harań-Matus R., Kozłowska-Święconek M., Sławińska D., Sroczyńska A., Pełnomocnik Prezydenta ds. Zmiany Studium: Zipser T.
  • [8] Zipser T., Sławski J., Modele procesów urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Studia KPZK PAN, tom XVII, PWE, Warszawa 1988.
  • [9] Zipser W., Dostępność usług wielkopowierzchniowych na tle struktury przestrzennej dużego miasta, praca doktorska, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3222-2510
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.