PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | R. 107, z. 1-A | 311-322
Tytuł artykułu

Dworce komunikacji autobusowej w strukturze urbanistycznej Krakowa

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Bus stations in urban structure of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania dworców autobusowych w Krakowie. Na potrzeby tej analizy zdefiniowano pojęcie komunikacji autobusowej i dworca autobusowego. Wskazano 29 miejsc o charakterze dworców autobusowych. Większość dworców zlokalizowana była w strefach centralnej i obrzeży centrum. Były to jednocześnie dworce największe. Pośrednim skutkiem ich istnienia były liczne konflikty w ruchu w centrum miasta. Analizując dworce pod względem wielkości, wyróżniono dworce duże, średnie oraz małe. Dworce podzielono także na te o charakterze regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym. Niestety, wszystkie duże dworce regionalne (ponadlokalne) mają, przynajmniej częściowo, charakter wyłącznie przystanków autobusowych cechujących się niską jakością zagospodarowania. Wskaźnik dostępności dworców wahał się od 20 minut do 64 minut. Dobry wskaźnik dostępności miały dworce położone w centrum i na jego obrzeżach - najgorszy dworce położone w strefie podmiejskiej. Bardzo dobrą dostępnością cechowały się obszary przystanków busowych. W artykule poddano krytyce możliwości lokalizacji dworców wynikające z dokumentów miejskich (Studium UiKPZ, Strategia rozwoju Krakowa).
EN
The author dealt with bus stations functioning in Cracow. To realize this aim, he defined notions of bus transport and bus station. There are 29 bus stations in Cracow. Most of them are situated in the city-centre and its fringe. These are the greatest stations. Their site causes numerous urban traffic conflicts in the central zone of the discussed city. As regard a transport volume, the bus stations were classified as the great, medium and small ones. The author distinguished also the regional, supralocal and local bus stations. All the great regional stations (supralocal) are, at least partially, the bus stops only, with a poor infrastructure. An accessibility index of the bus stations amounted 20-64 minutes. A good access was that of the bus stations lying in the city centre or in its fringe, while the worse - of those situated in the Cracow suburban zone. The good accessibility was that of the mini-bus stops. The author negatively valued projects of the new bus stations location, according to documents prepared by Cracow planning bodies.
Wydawca

Rocznik
Strony
311-322
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.,Rys., tab., fot.,
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • [1] Chodkowska-Miszczuk J., Funkcjonowanie przewoźników niezależnych w transporcie pasażerskim aglomeracji bydgoskiej i lubelskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 11, Warszawa–Rzeszów 2007, 135-150.
 • [2] Nelson J.D., Saleh W., Prileszky I., Ownership and control in the bus industry: the case of Hungary, Journal of transport Geography 5, 1997, 2, 137-146.
 • [3] „Porozumienie w sprawie zasad organizacji i przebiegu w rejonie Śródmieścia Krakowa linii autobusowych obsługiwanych przez sektor prywatnych przewoźników oraz w innych sprawach związanych z transportem zbiorowym”, 29.07.2008 r.
 • [4] „Rozkład jazdy Regionalnego Dworca Autobusowego”, www.rda.krakow.pl (dostęp 22.10.2007).
 • [5] „Rozkłady jazdy komunikacji regularnej w woj. małopolskim”, materiały niepublikowane Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
 • [6] „Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Krakowie”, www.mpk.krakow.pl (dostęp 23.10.2007).
 • [7] „Rozkłady jazdy przewoźników niezależnych obsługujących miasto Kraków i powiaty przyległe”, materiały niepublikowane Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie.
 • [8] „Strategia rozwoju Krakowa”, Załącznik do Uchwały Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
 • [9] „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa”, 2003, Załącznik do Uchwały Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
 • [10] Taylor Z., Ciechański A., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny 79, 2007, 1, 5-44.
 • [11] Wyszukiwarka rozkładów jazdy mpkoogle, www.mpkoogle.rox.pl (dostęp 22.09.2008).
 • [12] Zborowski A., Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3222-2491
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.