PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1 | 26-30
Tytuł artykułu

Wykorzystanie cegły do budowy fortyfikacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cegła należy do najstarszych materiałów budowlanych, oprócz drewna i kamieni naturalnych. Właściwości plastyczne ceramiki są wyjątkowe. Barwa, charakterystyczny wygląd powierzchni i kształty cegieł sprawiły, że ceramika była jednym z najbardziej cenionych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Łatwość formowania gliny w różne kształty, trwała naturalne barwa po wypaleniu i możliwość szkliwienia oraz faktura powierzchni powstała w wyniku stosowania różnorodnych elementów ceramicznych, to najważniejsze cechy wykorzystywane dla uzyskania odpowiedniego estetycznego wyrazu architektonicznego fasad, charakterystycznego tylko dla materiałów ceramicznych. Co warte jest podkreślenia w odniesieniu do konstruowania takich twierdz jak zamojska czy jasnogórska, pierwotnie fortyfikacje XVI czy XVII wieczne wznoszone były z kamienia, bowiem wytwarzanie cegły o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych w tych stuleciach było kosztowne i pracochłonne. Zasadniczo do końca lat 80. XIX wieku cegła pozostaje podstawowym materiałem budowlanym używanym do wznoszenia fortyfikacji. Jest to zasadniczo cegła ceramiczna o ściśle określonych parametrach. Warto podkreślić, że w zależności od przeznaczenia i miejsca produkcji (wielkości cegielni), jakość cegieł była zróżnicowana. Do wzniesienia ceglanych obiektów obronnych używano różnego rodzaju cegieł. Na przykład przy rozbudowie twierdzy zamojskiej w początkach XIX stulecia używano, co najmniej sześciu rodzajów cegieł o różnych wymiarach, prawdopodobnie pochodzących z różnych cegielni. Podkreślić trzeba, że w odniesieniu do Zamościa po raz pierwszy w Polsce na taką skalę zrekonstruowano nowożytne fortyfikacje (w całości prawie odzwierciedlające ich stan sprzed likwidacji twierdzy w 1866 r.) z użyciem w miarę zbliżonych do oryginalnych, materiałów rekonstrukcyjnych. Przedtem prace tego typu ograniczały się do murów średniowiecznych, przykładem są podjęte przed II wojną światową prace przy murach staromiejskich w Warszawie, prowadzone przez prof. Jana Zachwatowicza.
EN
Brick is the oldest building material, besides wood and natural stone. Plastic properties of ceramics are unique. Color, distinctive appearance and shape of bricks made the pottery one of the most respected construction and finishing materials. Ease of molding clay into different shapes, natural color stable after firing and the possibility of glazing and surface texture resulting from the application of the various elements of ceramic are the most important characteristics used for the appropriate aesthetic expression of architectural facades, characteristic only for ceramic materials. What is worth to highlight in regard to the construction of fortresses such as Zamość and Jasna Góra, the original fortifications of the sixteenth or seventeenth century were built of stone, brick on the formation of the appropriate strength parameters in these centuries was costly and labor intensive. Basically by the end of the 80's of the nineteenth century, brick remains the primary construction material used to construct fortifications. This is basically a ceramic brick with specific parameters. It is worth noting that, depending on the destination and the place of production (the size of brick), the quality of the bricks varied. To erect brick buildings of defense one used all kinds of bricks. For example, the expansion of the fortress of Zamość in the early nineteenth century, there were used at least six types of bricks of different sizes, probably from a variety of brick. It must be pointed out that for the first time in Zamość in Poland on this scale modern fortifications were restored (almost entirely reflecting their status prior to the liquidation of the fortress in 1886) with as close as possible to the original material reconstruction. Before the work of this type was limited to the medieval walls, an example is taken before World War II work on the walls of the Old Town in Warsaw, led by prof. Jan Zachwatowicz.
Słowa kluczowe
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
26-30
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. I. Płuska, 800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich - rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym, w: Wiadomości Konserwatorskie, Nr 26, 2009, s. 26-27;
  • 2. S. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, Warszawa 1936
  • 3. K. Sochaniewicz, Najstarszy wilkierz miasta Zamościa 1592, w: Teka Zamojska, Nr 1, 1919, s. 80;
  • 4. A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2001 s. 56;
  • 5. B. Sroczyńska, Zamość w XIX stuleciu. Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa-Zamość 1986 s. 16-17;
  • 6. Encyklopedia rolnicza, Warszawa 1890 s. 733-750;
  • 7. R. Bochenek, Zarys historii twierdzy Modlin, [Fortyfikacja t XIII], Warszawa 2001 s. 30, 189-190;
  • 8. Twierdza Warszawa, www.geotekst.pl
  • 9. L. Królikowski, Twierdza "Warszawa", Warszawa 1994 s. 18, 71;
  • 10. B. Rymaszewski, Rozważania o rekonstrukcji w kontekście doktryny konserwatorskiej dawniej i dziś, w: Ochrona Zabytków, Nr 3, 1993, s. 227-228
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2431
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.