PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Nr 3 | 161-180
Tytuł artykułu

Uniwersalne zasilanie urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej z zasilaczy instalowanych poza centralą sygnalizacji pożarowej. Problemy i nowe możliwości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zasilacze sygnalizacji i automatyki pożarowej podlegają regulacjom zarówno europejskim jak i krajowym. Artykuł przedstawia te wymagania oraz sposób ich spełnienia w przypadku zasilacza maksymalnie uniwersalnego. W dalszej części zwraca się uwagę, że obowiązkowe wymagania są uderzająco powściągliwe, jeśli chodzi o sygnalizację stanu zasilaczy, szczególnie ich uszkodzeń. Przedstawia się koncepcję sygnalizacji ponad wymagane i przyjęte w praktyce standardy. Zaletą wdrożenia tej koncepcji powinno być ograniczenie kosztów utrzymania rozproszonego zasilania sygnalizacji i automatyki pożarowej.
EN
Power supplies of equipment of fire alarm and protection automation are subject to both European and domestic regulations. The paper presents these requirement and a way of fulfill them for a power supply of most versatility. Further, it is noted that the compulsory requirement are strikingly restrained in case of indication of state of power supplies, in particular their failure. A concept of indication above the required and practically accepted standards is presented. Savings on maintenance costs of distributed power supply should be the benefit of implementation of this concept.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
161-180
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.,
Twórcy
autor
 • MAWEX Sp. z o.o. w Gliwicach
Bibliografia
 • 1. PN-EN 54-1:1998; Systemy sygnalizacji pożarowej - Wprowadzenie.
 • 2. PN-EN 54-2:2002; Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.
 • 3. PN-EN 54-2:2002/A1:2007; Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.
 • 4. PN-EN 54-4:2001; Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze.
 • 5. PN-EN 54-4:2001/A1:2004; Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze.
 • 6. PN-EN 54-4:2001/A2:2007; Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze.
 • 7. PN-EN 12101-10:2007; Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 10: Zasilacze.
 • 8. PN-EN 12101-10:2007/AC:2007.
 • 9. PN-EN 50130-4:2002; Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.
 • 10. PN-EN 50130-4:2002/A2:2007; Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.
 • 11. PN-EN 60950-1:2007; Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe.
 • 12. PN-EN 61204-7:2009; Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
 • 13. CPD Dyrektywa 89/106/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 • 14. EMC Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającą dyrektywę 89/336/EWG.
 • 15. LVD Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • 16. CPD Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. nr 198 poz. 2041.
 • 17. EMC Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej Dz. U. nr 82 poz. 556.
 • 18. LVD Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzęty elektrycznego Dz. U. nr 155 poz. 1089.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2422
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.