PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. 151 | 28-70
Tytuł artykułu

Linie kolejowe dużych prędkości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
High-Speed Rail Lines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano rozwój linii dużych prędkości (LDP) na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury tych linii. Scharakteryzowano wymagania dotyczące interoperacyjności i kompatybilności LDP, doboru elementów nawierzchni klasycznych i niekonwencjonalnych eksploatowanych na tych liniach, oddziaływań pojazdów na nawierzchnię oraz środowisko naturalne. Omówiono również parametry układu geometrycznego oraz wymagania dotyczące jakości położenia torów na liniach dużych prędkości. Przedstawiono program budowy LDP w Polsce.
EN
The article describes the development of high-speed rail lines (HSR) worldwide with particular attention given to their infrastructure. Requirements related to the interoperability and compatibility of the HSR, selection of the classical as well as nonconventional permanent way components used at these lines, and also effect of the rolling stock on the permanent way and impact on the environment were presented. Geometrical parameters as well as the requirements related to the track laying quality in high-speed rail lines were discussed. A programme for the HSR construction in Poland was presented.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
28-70
Opis fizyczny
Bibliogr. 46 poz.,Fot., rys.,
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bałuch H., Bałuch M.: Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru. Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa, Warszawa 2010.
 • 2. Bałuch H., Baluch M.: Eksploatacyjne metody zwiększania trwałości rozjazdów kolejowych. CNTK, Warszawa 2009.
 • 3. Bałuch H.: Badawcze aspekty przygotowań do wprowadzenia w Polsce dużych prędkości pociągów. Materiały Naukowo-Techniczne Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”, Kraków 2008, s. 9-20.
 • 4. Bałuch H.: Problem uwzględniania anomalii w konstruowaniu nawierzchni kolejowej. „Transport i Komunikacja” 2008, nr 2, s. 14-20.
 • 5. Bałuch M.: Interpretacja pomiarów i obserwacji nawierzchni kolejowej. Monografie nr 79. Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom 2005.
 • 6. Basiewicz T., Golaszewski A., Towpik K.: Badania porównawcze nawierzchni kolejowej z kompozytem tłuczniowym na odcinkach doświadczalnych. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym INFRASZYN 2010”, Zakopane 2010, s. 34-52.
 • 7. Basiewicz T.: Nawierzchnia kolejowa z podkładami betonowymi. Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1969.
 • 8. Boryczka J., Raczyński J.: Łódź - Warszawa jako część krajowego systemu kolejowych połączeń międzyregionalnych. „Rynek Kolejowy” 2002, nr 2-3, s. 40-41.
 • 9. Budowa linii dużej prędkości w Wielkiej Brytanii trafia na dziurę budżetową. „Technika Transportu Szynowego”, 2010 nr 5-6 (tłumaczenie z International Railway Journal nr 4/2010).
 • 10. Cejmer J.: Badania i ocena systemu sprężystego przytwierdzenia szyn do podkładów strunobetonowych - SB. „Prace CNTK”. Zeszyt 143, Warszawa, 2009.
 • 11. Czyczuła W., Towpik K.: Współczesny tor bezstykowy - problemy modelowania i identyfikacji modeli. „Problemy Kolejnictwa”, 1998, zeszyt 128.
 • 12. Czyczuła W.: Infrastruktura kolei dużych prędkości w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI). „Technika Transportu Szynowego”, 2006, nr 5-6, s. 73-79.
 • 13. Darr E., Fiebig W.: Feste Fahrbahn. “VDEI Schriftenreihe”, Eurailpress, 2008.
 • 14. Decyzja Komisji Europejskiej 2008/217/WE dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu infrastruktura transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Dz.U. L 77 z 19.3.2008 r.
 • 15. Decyzja Komisji Europejskiej 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności, podsystemu Tabor transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Dz. U. L 84 z 26.3.2008 r.
 • 16. Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych z dnia 20 grudnia 2007 r. Dz.U. L 110 z 20.4.2001.
 • 17. Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) Dz.U. L 191 z 18.7.2007.
 • 18. Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Dz.U. L. 235 z 17.9.1996 r.
 • 19. European Standard EN 13803-1: Railway applications - trac - tracl alignment design parameters - track gauges 1435 mm and wider - part 1: plain track. CEN, Brussels, 11/2009.
 • 20. European Standard EN 13848-5 Railway applications - Track - Track geometry quality - part 5: geometric quality levels. CEN, Brussels, 3/2008.
 • 21. Fengler W. i in.: Hochgeschwindigskeitverkehr: Vorstudie zur Strecke Berlin-Budapest. “Der Eisenbahningenieur”, 2008, nr 3, s. 35-43.
 • 22. Freudenstein S., Obieray D.: Lebenscykluskosten und strikte Regie sind entscheidend. “PPP Infrastructure”, 2005 nr 1, s. 24-27.
 • 23. Galvin P. i in.: Induced Vibrations because of High-Speed Train Passage on Ballast and Non-Ballast Tracks. Materiały X Konferencji “Computational Structures Technology”, Walencja 2010.
 • 24. Gautier P.E., Masson E., Paradot N.: L’analyse de risque vents traversiers dans le project DeuFraKo “Aerodynamics in Open Air”, “Revue Générale des Chemins de Fer”, 2009, nr 20, s. 33-47.
 • 25. Girard H., Schmidt L.: Experimental site on high speed line on Northern France for European Project Supertrack. 5th International Conference “Railway Engineering”, London, 2005.
 • 26. Handbuch Eisenbahninfrastruktur. Pod red. Lothara Fendricha, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007.
 • 27. In Italien entsteht ein Hochgeschwindigkeitsnetz. “Schweizer Eisenbahn - Revue”, 2006, nr 8-9, s. 390-393.
 • 28. Leykauf G., Lechner B., Stahl W.: Improved ballasted track for high speed lines. 6th International Conference “Railway Engineering”, London, 2005.
 • 29. Lubowiński R.: Program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym INFRASZYN 2010”, Zakopane 2010, s. 147-172.
 • 30. Massel A.: Koleje dużych prędkości na świecie - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”, Zakopane 2009, s. 187-197.
 • 31. Massel A.: Linia dużych prędkości Est Européen. „Technika Transportu Szynowego”, 2007, nr 4, s. 22-28.
 • 32. Ożóg M.: Interoperacyjność i standardy techniczne dla kolei dużych prędkości. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITKom, Kraków, 2010, nr 95.
 • 33. PN-EN 13481 (1-7) Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne dla systemów przytwierdzeń.
 • 34. Prognoza oddziaływania na środowisko. Program budowy uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2008.
 • 35. Raczyński J.: Nowy rekord pociągu TGV - 574,8 km/h. „Technika Transportu Szynowego”, 20070 nr 4, s. 18-21.
 • 36. Rusak R.: Pociągi dużych prędkości w Niemczech. „Technika Transportu Szynowego”, 2007, nr 10.
 • 37. Schoech W.: Rail grinding strategies for achiving optimum results: an inventory, REI, 2008, nr 1.
 • 38. Skrzyński E.: Podsypka i jej jakość. „Problemy Kolejnictwa”, 1993, zeszyt 115.
 • 39. Skrzyński E.: Podtorze kolejowe. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 110-120.
 • 40. Sunaga Y., Sano I., Ide T.: A method to control the short wave track irregularities utilizing axlebox acceleration. “Quarterly Report of RTRI”, 1997, nr 4.
 • 41. The 1st UIC Wors High Speed Interaction Workshop. Daejeon, Korea, 18-19 listopad 2009.
 • 42. Towpik K.: Infrastruktura drogi kolejowej. Obciążenia i trwałość nawierzchni. Warszawa - Radom, Wydawnictwo Instytutu Problemów Eksploatacji, 2006.
 • 43. Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej „Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”.
 • 44. UIC 518 Kodex. Fahrtechnisch Prüfung und Zulasung von Eisenbahnfahrzeugen. Paris. 2000.
 • 45. Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86) ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92).
 • 46. Wiśniewski J.: Misja Wschód - Zachód UIC. „Rynek Kolejowy”, 2002, nr 2-3, s. 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3177-2199
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.