PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Nr 4 | 263-278
Tytuł artykułu

Funkcja ochronna bariery drogowej a pochłanianie energii uderzenia samochodu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Protective function of the road barrier and the car impact energy absorption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano analizy procesu wypełniania funkcji ochronnej przez bariery w ruchu drogowym, czyli odpowiedniego oddziaływania na pojazd, który uderzył w barierę oraz jednoczesnego pochłaniania energii uderzenia tego samochodu. Rozważano zagadnienie absorbowania (przez barierę) części energii kinetycznej uderzającego samochodu w skojarzeniu z przesunięciem poprzecznym bariery, jako skutkiem uderzenia. Przedstawiono obliczenia energii uderzenia i pracy przesunięcia bariery. Uzyskano liczbowe oszacowanie udziału pracy przesunięcia bariery w ogólnym bilansie energii uderzenia samochodu kategorii M1, z segmentu handlowego B i C, czyli samochodów dominujących w ruchu drogowym. Obliczenia wykonano dla betonowych barier drogowych, ustawianych na różnych podłożach. Wyznaczono analityczne zależności energii rozpraszanej na przesunięcie bariery od kata i energii uderzenia samochodów z segmentów handlowych B i C. Odnoszą się one do różnorodnych podłoży, co umożliwia ich praktyczne wykorzystanie podczas planowania ustawiania barier i analizy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The analysis of the protective function of the barrier in the road traffic has been performed. Proper influence on a car hitting the barrier and simultaneous absorption of the impact energy has been analyzed. The issue of absorption (by the barrier) of kinetic energy generated by a hitting car has been considered in relations to the transverse barrier displacement as a result of collision. Calculations of the impact energy and the barrier displacement work have been presented. Numerical estimation of the share of the barrier displacement work in a general impact energy balance for the M1 category cars, commercial segment B and C, i.e., the most common cars in the road traffic, has been obtained. Calculations have been performed for the concrete road barriers placed on different grounds. Analytical dependences of energy dissipated by the barrier displacement on the impact angle and energy of the cars from commercial segments B and C have been determined. They refer to various grounds and allow for practical use when planning barrier arrangement and analyzing road traffic safety issues.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
263-278
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
 • [1] Systemy ograniczające drogę - część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań; część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych, PN-EN 1317.
 • [2] WICHER J., KOSACKI T.Ł.: Czy ochronne bariery drogowe mogą być przyjazne dla kierowców? III Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002.
 • [3] COON B.A., REID J.: Reconstruction techniques for energy-absorbing guardrail end terminals. Accident Analysis and Prevention vol. 38, 2006.
 • [4] PROCHOWSKI L.: Analysis of displacement of concrete barrier on impact of a vehicle. Theoretical model and experimental validation. Journal of Kones 2010, vol. 17, No. 4.
 • [5] WICHER J., PROCHOWSKI L.: Pochłanianie energii i zmniejszenie prędkości ruchu samochodu w czasie uderzenia w barierę drogową. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne”, Radom 2008.
 • [6] PROCHOWSKI L.: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. wyd. II, WKiŁ, Warszawa 2008.
 • [7] PROCHOWSKI L., UNARSKI J., WACH W., WICHER J.: Pojazdy samochodowe, Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKiŁ, Warszawa 2008.
 • [8] WACH W.: Symulacja wypadków drogowych w programie PC Crash. IES, Kraków 2009.
 • [9] MIKOŁAJKÓW L.: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej. Infrastruktura, nr 1-2/2006.
 • [10] NAVIN F., KŁYMCHUK R., ROMILLY D., [ET AL.]: Reconstruction of accidents involving highway barriers. SAE 930656.
 • [11] ROSS H.E., SICKING D.L., ZIMMER R.A., [ET AL.]: Recommended procedures for the safety performance evaluation of highway features. NCHRP Report 350, National Academy Press, Washington 1993.
 • [12] Poradnik inżyniera. Matematyka (praca zbiorowa). WNT, Warszawa 1986.
 • [13] GRZEBIETA R.H., ZOU R., JIANG T., [ET AL.]: roadside hazard and barrier crashworthiness issues confronting vehicle and barrier manufacturing and government regulators. 19 Conference ESV Washington 2005.
 • [14] FALLER R.K., ROHDE J.R., ROSSON B.T., [ET AL.]: Development of a TL-3 F-Shape Temporary Concrete Median Barrier. Report TRP-03-64-96, University of Nebraska-Lincoln, USA 1996 (http://engineering.unl.edu/specialty-units/MWRSF/MwRSF-Downloads/Temp Barrier /TRP-03-64-96.pdf).
 • [15] MACDONALD D.J., KIRK A.R.: Precast concrete barrier crash testing. FHWA Final Report SPR330, USA 2001.
 • [16] JACKOWSKI J.: Określenie współczynnika tarcia pomiędzy barierą betonową i podłożem. Sprawozdanie z badań, WAT, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3177-2172
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.