PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | R. 106, z. 2-B | 183-189
Tytuł artykułu

Wpływ drgań generowanych podczas robót drogowych na zabytkowe obiekty budowlane (diagnoza a posteriori)

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Influence of vibrations generated by road works on historical structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wśród pięciu przypadków diagnostycznych, przypadek oznaczony jako E (tabela 1) należy do trudniejszych. Dotyczy on bowiem sytuacji, w których źródło drgań wystąpiło w przeszłości i nie jest możliwe jego działanie ponowne; obiekt zaś znajduje się w stanie uszkodzonym. Wykonanie zadania diagnozy wymaga wykorzystania danych zaczerpniętych z bazy wyników pomiarów. Na tej podstawie uzyskuje się spodziewane parametry drgań budowli poddanej w przeszłości działaniom dynamicznym od nieistniejącego już obecnie źródła drgań. W pracy podano wymagania ogólne oraz procedurę diagnozy a posteriori. Przedstawiono również przykład wykorzystywania tej procedury w praktyce.
EN
Among the five diagnostics cases mentioned in table 1, the case denoted as "E" constitutes the more difficult ones. It concerns situations in which the vibration source occurred in the past and its reoccurrence is not possible; the object however, is damaged. For diagnoses use of experimental results data base is necessary. Basing on these data expected vibration parameters of the structure subjected to dynamic actions in the past from the no more existing vibration source general requirements and procedures of a posteriori diagnosis was presented. An example of application of this procedure in practice was also given.
Wydawca

Rocznik
Strony
183-189
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.,
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
 • [1] Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E., Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (diagnostyka dynamiczna), Wyd. ITB, W-wa 1993.
 • [2] PN-85/B-02170: Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże.
 • [3] PN-88/B-02171: Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
 • [4] Kawecki J., Diagnostyka drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w budynkach, Transport Miejski i Regionalny, Nr 11, 2006.
 • [5] Ciesielski R., Fradera A., Kawecki J., Przypadki oceny a posteriori wpływów parasejsmicznych na budowle, Konf. N-T: Awarie Budowlane, Szczecin- Międzyzdroje, 1995, s.633-640.
 • [6] Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, W-wa 1993.
 • [7] Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31.01.1980 (Dz. Ustaw Nr 3 z 11.02.1980, poz. 6 z późn. zm.).
 • [8] Ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627),
 • [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
 • [10] Instrukcja ITB Nr 348/98: Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenie istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości użytkowe budynków [Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.], ITB, W-wa 1998.
 • [11] Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.
 • [12] Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
 • [13] PN-EN 1998-3: Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków.
 • [14] ISO 10137: Bases for design of structures- Serviceability of buildings against vibration.
 • [15] PN-80/B-03040: Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
 • [16] Kawecki J., Perspektywy rozwoju diagnostyki budowli, Inżynieria i Budownictwo, Nr 9, 1998, s.477-481.
 • [17] Stypuła K., Świder R., Wpływ drgań wywołanych pracą drogowych walców wibracyjnych na budynki, Drogownictwo, Nr 1, 2006, s.14-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2985-1893
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.