PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | T. 66, nr 6 | 91-96
Tytuł artykułu

Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekście budowy podziemnych zbiorników

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Acoustic pseudoimpedance synthetic section resolution of salt formation and its recognition for construction of underground reservoir
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Złoża soli kamiennej o wewnętrznej jednorodnej strukturze są atrakcyjną lokalizacją dla budowy podziemnych magazynów węglowodorów. Metody powierzchniowych pomiarów sejsmicznych są ekonomicznym źródłem niezbędnych informacji geologicznych. Inwersja sekcji sejsmicznych pozwala na uzyskanie przybliżonego rozkładu impedancji akustycznej środowiska skalnego, co odwzorowuje jego budowę. Interpretacja sekcji pseudoimpedancji akustycznej przy niskich parametrach sygnału sejsmicznego i niekorzystnym stosunku sygnału użytecznego do szumu S/N (signal to noise) jest polepszana przez stosowanie metod dekonwolucji. Ze względu na wysokie wartości współczynników odbicia w utworach cechsztynu, dobrych efektów można spodziewać się w wyniku wykonania dekonwolucji minimum entropii MED. Wsparciem dla wizualnej interpretacji formacji geologicznej są metody cyfrowej obróbki obrazów. Z otrzymanych rozkładów pseudoimpedancji akustycznej, jako bazy danych, buduje się obrazy i wizualizuje przekrój środowiska geologicznego. Detekcja niejednorodności litologiczno-facjalnych w budowie pokładu rozpoznawanego jako potencjalny zbiornik węglowodorów może być uzyskana w wyniku właściwej interpretacji obrazów sekcji pseudoimpedancji akustycznej.
EN
Rock salt deposits with homogenous inner structure are attractive localisation for hydrocarbon underground reservoir. Surface seismic measurement methods are economic source of essential geologic information. The inversion of seismic section permts to get approximate distribution of rocks environment acoustic impedance, projecting geologic formation. Interpretation of acoustic pseudoimpedance section with poor seismic signal parameters and low sinal to noise ratio S/N is improved by deconvolution process. The high reflection coefficient, typical for Zechstein rocks salts, suggests good results with application of minimum entropy deconvolution method MED. Computer methods of image processing are supporting visual interpretation of geologic formation. The images of geologic environment and their visualisation are constructed from database of acoustic pseudoimpedance distributions. The face lithology inhomogeneity detection, for stratum identification as potential underground hydrocarbon reservoir or waste storage, may be obtained in process of proper interpretation of acoustic impedance section images.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
91-96
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków
Bibliografia
 • 1. Czapowski G.: Geologia permskich struktur i złóż solnych w Polsce - aktualny stan wiedzy i perspektywy zagospodarowania, Przegląd Geologiczny, vol. 54, 2006, s. 301÷302.
 • 2. Figiel W., Kawalec-Latała E.: Zastosowanie analizy i przetwarzania obrazów do interpretacji syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/3, 2008, s. 371÷385.
 • 3. Figiel W., Kawalec-Latała E.: Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundings, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 25, z. 3, 2009. s. 273÷288.
 • 4. Kawalec-Latała E.: The influence of seismic wavelet on the resolution of pseudoimpedance section for construction of underground storage. Wpływ sygnału sejsmicznego na rozdzielczość sekcji pseudoimpedancji akustycznej w rejonie budowy podziemnych magazynów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Mineral Resources Management, t. 24, z. 2/3, 2008, s. 387÷397.
 • 5. Kawalec-Latała E., Markiewicz A.: Zastosowanie syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej do odwzorowania geologii w rejonie potencjalnej budowy kawernowego magazynu węglowodorów w soli Na1 NW część LGOM. [W:] Mater. ZSMGiG, Nr XXX, Geotechnika i Budownictwo Specjalne, 2007, s. 315÷324.
 • 6. Lindseth R.: Synthetic sonic logs - a process for stratigraphic interpretation. Geophysics, 44, 1979, s. 3÷26.
 • 7. Pieńkowski G., Wagner R.: Magazynowanie węglowodorów w strukturach solnych PROJECT NATO - CCMS - oferta dla Polski, Europy i NATO, Konferencja Paliwowo-Naftowa, Uniwersytet Warszawski 22-23 marzec, 2006.
 • 8. Poborska-Młynarska K.: Wstepna ocena możliwości sekwestracji CO2 Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 3/2, 2006, s. 55÷62.
 • 9. Pushch R.: Geological Storage of Radioactive Waste, Springer, 2008.
 • 10. Rudnicki Z., Figiel W.: Komputerowa analiza i kompensacja zakłóceń obrazów powierzchni tarcia slizgowego Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, vol. 41 z. 2, 2006, s. 171÷183.
 • 11. Stopa S., Rychlicki P., Kosowski P.: Rola podziemnego magazynowania gazu w kawernach solnych CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 3/2, 2006, s. 11÷22.
 • 12. Ślizowski K.: Możliwości zagospodarowania podziemnych złóż i struktur solnych w Polsce na składowisko odpadów promieniotwórczych, Przegląd Geologicznych, 54, 2006, s. 314.
 • 13. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, WFPT, Kraków, 1997.
 • 14. Wiggins R.A.: Minimum Entropy Deconvolution, Geoexploration, vol. 16, 1978, 21÷35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1289
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.