PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Z. 149 | 5-36
Tytuł artykułu

Podstawowe problemy hamujące wdrożenie przewozów samochodów ciężarowych transportem kolejowym w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Basic obstacles to implement transportation of trucks in Poland using rail transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia znaczenie transportu intermodalnego dla gospodarki Państwa, przedstawiając zarówno istniejące bariery, jak i niezbędne działania systemowe wymagane do rozwoju tej gałęzi transportu. Przybliża drogę rozwoju takich przewozów w Szwajcarii, a także wskazuje, że ograniczenie przejazdów tirów po polskich drogach może być związane z działaniami pośrednimi i bezpośrednimi. Odnosi się także do istniejących możliwości przewozowych, a także istniejącego prawa.
EN
The paper describes the importance of the intermodal transport for country's economy, showing both the existing barriers and necessary system activities needed to develop this branch of the transport industry. The paper introduces the reader to the ways of development of such transportation method in Switzerland. It also explains that reduction in truck traffic intensity on Polish roads may be connected with indirect and direct activities. This regards also the existing transport capacity as well as legal regulations in force.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
5-36
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz.,Fot., tab., wz.,
Twórcy
autor
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
Bibliografia
 • 1. Biała Księga. Europejska Polityka Transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów. Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2001) 370, Bruksela, 12/09/2001-20-08, s. 100.
 • 2. Cisowski T., Stokłosa J.: Transport intermodalny na bliskie i średnie odległości. „Eksploatacja i Niezawodność”, 2008, nr 3.
 • 3. Dembińska-Cyran I.: Struktura gałęziowa europejska systemu transportowego w świetle nowej polityki UE. „Przegląd Komunikacyjny”, 2002, nr 9.
 • 4. Funkcjonowanie transportu kombinowanego w Polsce. Raport z kontroli nr P98 120 Departamentu Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności NIK. Warszawa, 1999.
 • 5. Generalny pomiar ruchu 2005. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 03-04-2006. www.gddkia.gov.pl
 • 6. Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • 7. Külper C.: Transport intermodalny między Niemcami a Polską. I Ogólnopolska Konferencja „Consulting i logistyka”. Wrocław, kwiecień, 2001.
 • 8. Kwaśnikowski J., Komar D.: Wybrane problemy transportu kombinowanego. Materiały Konferencji „Pojazdy Szynowe”. Politechnika Warszawska, 2006.
 • 9. Kwestia programowa: Polityka wobec Kolei. [cytat z wypowiedz] Janusza Piechocińskiego, posła PSL, przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, [dodano 15 styczeń 1999, godz. 14:29], [dostęp 15 kwietnia 2010]. Dostępny World Wide Web: http://piechociński.blog.onet.pl
 • 10. Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 - Wychodząc naprzeciw rynkowi. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktur, 2008.
 • 11. Molkova T., Klepruk J.: Intermodal transport - Green chance for cargo transport. Referat wygłoszony 19-21.09.2001 r., na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Transport XXI wieku”. Warszawa, 2001.
 • 12. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki. Powiadomienie nr 2007/C97/08. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C97. Tom 50, 28 kwietnia 2007, s. 16-20.
 • 13. Pabiańczyk J.: Transport w Polsce na początku XXI wieku - samochody czy koleje. Referat na konferencję „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie”. Kraków, 2008.
 • 14. Paner R.: Innovative Bahntechnik stärk den Klimavorteil derSchiene. „Eisenbahntechnische Rundschau”, 2008, nr 9, s. 508-513.
 • 15. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Wydanie 2. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001.
 • 16. Poliński J.: Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. „Rynek Kolejowy”, 2005, nr 2.
 • 17. Poliński J.: Intermodalna technologia transportu towarów. „Problemy Ekonomiki Transportu”. 2003, nr 2/3.
 • 18. Poliński J.: Przewozy kontenerowe Zachód-Wschód, Wschód-Zachód. W: Transport Europa - Azja. Redakcja M. Mindura. Warszawa - Radom, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 2009.
 • 19. Poliński J.: TIR-y na tory, a może inaczej. „Rynek Kolejowy”, 2007 nr 7-8.
 • 20. Puławska S.: Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej. „Transport i Ochrona Środowiska”, 2008, nr 5-6.
 • 21. Raporty Roczne Urzędu Transportu Kolejowego, 2007, 2008.
 • 22. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2009/2010. PKP PLK S.A. Warszawa 2009.
 • 23. Rodowicz S.: Wagony o nadwoziu przenośnym dla przewozu ładunków drogami żelaznymi, bitymi i wodnymi. „Polski Patent” z 1918 roku.
 • 24. Skala-Poźniak A.: Aktualne kierunki polityki transportowej UE. „Przegląd Komunikacyjny”, 2002 nr 5, s. 9.
 • 25. Sobczak M.: Możliwości wdrożenia przewozów intermodalnych w PKS TRANSPORT. PW Warszawa, 2006.
 • 26. Starczewska M.: Zielona Kolej. „Kurier PKP”, 2008, nr 45/9.
 • 27. Stefaniak P.: TIR-y w ślepej uliczce. „Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł”, [dostęp 28 kwietnia 2010] Dostępny w World Wide Web: http://www.bankier.pl/wiadomosc/TIR-y-w-slepej-uliczce-1965834.html.
 • 28. Swolkień O.: Jakie referendum warto zrobić. „Magazyn Obywatel Dla Dobra Wspólnego”, [dodano 16 marca 2007, 18:58], [dostęp 15 kwietnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://obywatel.salon24.pl/93093,olaf-swolkien-jakie-referendum-warto-zrobic.
 • 29. Transport - wyniki działalności w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2009.
 • 30. Tylutki A., Wronka J.: Koszty zewnętrzne transportu. Cz. II. „Szacunek kosztów zewnętrznych transportu w Polsce”. Szczecin, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, 1993.
 • 31. Tylutki A.: Prognozy przewozów multimodalnych w oparciu o analizę czynników stymulujących rozwój gospodarczy kraju (eksport, import). Synteza podzadania badawczego nr 8 PZB-032-06. Uniwersytet Szczeciński, 1997 r.
 • 32. UIC Leaflet 506 OP. Rules governing application of the enlarged GA, GB, GB1, GB2, GC and GI3 gauges. Technical Railway Publications, 2nd edition, January 2008, 55 pages.
 • 33. UIC Leaflet 571-4 OR. Standart wagons - Wagons for Combined transport - Characteristics. Technical Railway Publications, 4th edition, October 2004, 95 pages.
 • 34. UIC Leaflet 596-5 OR. Transport of road vehicles on wagons – Technical organization – Conveyance of semi-trailer with P coding or N coding on recess wagons. Technical Railways Publications, 4th edition, February 2008, 36 pages.
 • 35. UIC Leaflet 596-6 OR Conveyance of road vehicle on wagons - Technical organisation. Condition for coding combined - transport load units and combined transport lines. Technical Railway Publications, 5th edition, November 2006, 75 pages.
 • 36. UIC Leaflet 597 OR. Piggyback system - Semi-trailers on bogies - Characteristics. Technical Railway Publications, 1st edition, January 1991, Reprint dated 1.7.1993 incorporating.
 • 37. Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991. Monitor Polski 2004 r., nr 3, poz. 50.
 • 38. Wojewódzka-Król K.: Rozwój infrastruktury transportu. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002.
 • 39. Wronka J.: Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
 • 40. Wronka J.: Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Szczecin, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, 2002.
 • 41. Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego PKP z 30 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do kursowania po torach PKP wagonów niskopodwoziowych typu „ruchoma droga” (RL) serii Saadkms690 i podobnych. Dyrekcja Generalna PKP. Warszawa 1994 roku.
 • 42. Zielaskiewicz H.: Rozwój systemów transportowych. Znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Cz. II. „Infrastruktura Transportu”, 2009, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2859-1254
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.