PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | R. 48, nr 4 | 3-40
Tytuł artykułu

Zastosowanie temperatury wirtualnej suchego powietrza kopalnianego w badaniu termodynamicznym odwracania się prądów powietrznych bocznego i głównego w kopalni o schodzącym przewietrzaniu czynnych nadpoziomowych robót wydobywczych w czasie pożarów węgla w

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of virtual temperature of dry mine air in the investigation of the reversal of lateral and main air currents in the mine with descending ventilation of active overhand mining during coal fires in the descending independent air current
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Powietrze kopalniane traktowano jako mieszaninę pary wodnej, kropelek ciekłej wody i suchego powietrza kopalnianego, jego przepływy turbulentne - jako jednowymiarowe ustalone z wymianą masy i ciepła. Podano skład chemiczny suchego powietrza kopalnianego i jego temperaturę wirtualną. Wprowadzono ją w miejsce temperatury termometru suchego występującej w adekwatnych wzorach psychrometrycznych, metodzie termodynamicznej i teorii potencjału aerodynamicznego. Wobec braku adekwatnej rzeczywistej kopalni, za obiekt badania przyjęto siedem struktur topologicznych systemu wentylacji wirtualnej kopalni o schodzącym przewietrzaniu dwu grup czynnych nadpoziomowych robót wydobywczych. Korzystano ze wcześniejszej pracy, w której traktowano powietrze kopalniane jako mieszaninę pary wodnej i czystego powietrza suchego, którego skład chemiczny nie zależy od miejsca. Dla wspomnianych struktur topologicznych wyprowadzono stopnie bezpieczeństwa oraz warunki zachowania pierwotnych kierunków prądów bocznego i głównego i ich bezruchu. Stopnie te i warunki przedstawiono graficznie za pomocą pięciokąta krzywoliniowego, który porównano z pięciokątem uzyskanym we wspomnianej wcześniejszej pracy.
EN
Mine air was treated as a mixture of water vapour, liquid water droplets and dry mine air, while its turbulent flows - as unidimensional and steady with mass and heat exchange. The chemical composition of dry mine air and its virtual temperature have been given. This temperature was introduced in the place of dry bulb temperature appearing in appropriate psychrometric formulas, in the thermodynamic method and in the theory of aerodynamic potential. Due to the lack of an adequate, real mine, seven topological structures of a virtual mine ventilation system with descending ventilation of two groups of active overhand mining operations have been assumed to be the object of investigation. The results of the previous work were used in which dry mine air was considered to be a mixture of water vapour and clean dry air whose chemical composition does not depend on the location. For the topological structures mentioned above, the degrees of safety and conditions of maintaining original directions of lateral and main air currents as well as their standstill were introduced. These degrees and conditions have been graphically presented by means of a curvilinear pentagon which was compared with the pentagon obtained in the above mentioned previous work.
Wydawca

Rocznik
Strony
3-40
Opis fizyczny
Wz., rys., tab.,Bibliogr. 9 poz.,
Twórcy
autor
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
  • 1. Budryk W.: Znaczenie analizy wypadków pożarowych dla zmniejszenia katastrof górniczych. Przegląd Górniczy, nr 9, 1957, s. 401-406.
  • 2. Bystroń H.: Podstawy schematu potencjalnego kopalnianej sieci wentylacyjnej. Prace GIG. Kom. nr 421. Wydaw. Śląsk. Katowice, 1969, s. 1-123.
  • 3. Bystroń H.: Stan pożaru, zapalenie i wybuch gazów podczas aktywnego i pasywnego gaszenia. Archiwum Górnictwa, t. 24, z. 1, 1997, s. 3-24.
  • 4. Bystroń H.: An approach to mine ventilation based on the aerodynamic potential of ventilating air as a mixture of dry air, water vapour and liquid water droplets. Proceedings of the International Mine Ventilation Congress. Chapter l.June 17-22, 2001. Cracow, Katowice, Poland.
  • 5. Bystroń H.: Temperatura wirtualna suchego powietrza wentylacyjnego i jej zastosowanie w obliczeniach wentylacji kopalń. Przegląd Górniczy, nr 5, 2002, s. 8-17.
  • 6. Bystroń H.: Zastosowanie temperatury wirtualnej suchego powietrza wentylacyjnego jako nieodzownej pomocy w obliczeniach wentylacji kopalń podczas otwartych pożarów ustalonych, wypływów metanu i dwutlenku węgla. Materiały czwartej konferencji: Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych. Duszniki Zdrój, 25-28 czerwca 2002, s. 125-144.
  • 7. Bystroń H.: Podejście termodynamiczne do odwracania się prądów powietrznych bocznego i głównego w kopalni o schodzącym przewietrzaniu projektowanych nadpoziomowych robót wydobywczych w czasie pożarów węgla w schodzącym prądzie niezależnym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2008, nr 10, s. 5-23.
  • 8. Bystroń H.: Odwracanie się prądów powietrznych bocznego i głównego w systemie wentylacji kopalni o schodzącym przewietrzaniu czynnych nadpoziomowych robót wydobywczych w czasie pożarów węgla w schodzącym prądzie niezależnym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 11, 2009, s. 5-22.
  • 9. McPherson M.J.: Psychrometry: the study of moisture in air. Subsurface ventilation and environmental engineering. London, New York 1993, p. 491-521.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2828-1076
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.