PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | R. 48, nr 9/10 | 11-17
Tytuł artykułu

Poprawa efektywności energetycznej transportu warunkiem zrównoważonej mobilności

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The improvement of the transport energy efficiency as the condition of the sustainable mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca

Rocznik
Strony
11-17
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.,Wykr., tab.,
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/64, 27.4.2006.
 • [2] Efektywność kosztowa ograniczania emisji CO2 w sektorze transportu — sytuacja i porównanie ze środkami stosowanymi w innych sektorach, CE Delft na Europejską Konferencje Ministrów Transportu, OECD, 2006.
 • [3] EU energy and transport in figures 2009, DG TREN CE and Eurostat, Brussels 2009.
 • [4] Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie inicjatywy „Inteligentny samochód— Budowanie świadomości znaczenia technologii teleinformatycznych na potrzeby samochodów bardziej inteligentnych, bezpiecznych i ekologicznych", KOM(2006) 59 wersja ostateczna z dnia 15.2.2006 r.
 • [5] Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Strategiczny Plan w Dziedzinie Technologii Energetycznych (EPSTE) — Droga do niskoemisyjnych technologii przyszłości, KOM(2007) 723 wersja ostateczna z dnia 22.11.2007.
 • [6] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Ekologiczny transport, KOM(2008) 433 wersja ostateczna z dnia 8.7.2008.
 • [7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w., Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla Cars 21, Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, KOM(2007) 22 wersja ostateczna z dnia 7.2.2007.
 • [8] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej, Plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej UE, KOM(2008) 781 wersja ostateczna, 13.11.2008.
 • [9] Komunikat Komisji, Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału, KOM(2006)545 wersja ostateczna, 19.10.2006, s. 3.
 • [10] Presidency Conclusion Brussels European Council, 8/9 March 2007, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07224-re01.en07.pdf.
 • [11] Projekt Biofuelgo http://www.biofuelgo.eu/
 • [12] Projekt Fleat: http://fleat-eu.org/home.php
 • [13] Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger car's, Final Report, TNO, Brussels 2006,
 • [14] Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0614+0+DOC+XML+V0//PL#BKMD-34
 • [15] Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171/1 z dnia 29.6.2007.
 • [16] Saving oil in a hurry, OECD/IEA, Paris 2005.
 • [17] Stern review on the Economics of Climate Change http://www.hmtreasury.gov.uk/stern_review_report.htm
 • [18] The Future of transport. Focus Group report, http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm
 • [19] Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracing transport and environment in the European Union. EEA Report 3/2009, Copenhagen 2009.
 • [20] Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551 wersja ostateczna z dnia 25.9.2007.
 • [21] Zielona Księga w sprawie instrumentów rynkowych, KOM(2007)140, wersja ostateczna z 28.3.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2617-0156
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.