PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | R. 47, nr 5 | 9-13
Tytuł artykułu

Zmiana struktury gałęziowej transportu towarów polskiego handlu zagranicznego a koszty zewnętrzne

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The change of the branch structure of the goods transport of the Polish foreign trade in the face of the external costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koszty zewnętrzne transportu ładunków. Prognozowany wzrost przewozów towarowych i pasażerskich w 25 krajach UE w latach 2000-2020 oraz jego wpływ na wzrost kosztów zewnętrznych. Celowość i możliwości zmiany struktury gałęziowej przewozów towarów polskiego handlu zagranicznego - na rzecz udziału polskich portów i żeglugi bliskiego zasięgu. Symulacja korzyści wynikających ze zmniejszenia roli transportu samochodowego w obsłudze phz.
EN
The external costs of the freights transport. The predicted growth of both the freight and passenger transports in 25 countries of the European Union in years between the 2000 and 2020 and its influence on the increase of the external costs. The purposefulness as well as the possibilities of change of the branch structure of the freight transports of the Polish freight transport - in favour of the of the contribution of the Polish ports and navigation of the short range. Simulation of the advantages resulting from the diminution of role of motor transport in the service of the Polish freight transport.
Wydawca

Rocznik
Strony
9-13
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.,Tab., wykr., fot.,
Twórcy
 • Instytut Morski, Gdańsk
Bibliografia
 • [1] Commission Staff Working Paper. Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parlament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on „Short Sea Shipping" {COM(2004)453 final. Commission of the European Communities. Brussels, 2.7.2004 SEC(2004)875.
 • [2] Czermańska R., Montwiłł A.: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w żegludze śródlądowej [w:] Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód. Zadanie 11: Analiza istniejących i rozwojowych nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie ochrony środowiska w stosunku do statków w eksploatacji na wewnętrznych i przybrzeżnych szlakach wodnych, Wyd. Wewn. Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 6274, Gdańsk 2006.
 • [3] Energy and Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2003.
 • [4] Inland Navigation Flanders. www.binnenvaart.be
 • [5] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Utrzymać Europę w ruchu — zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r." Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela, 22.6.2006 COM (2006) 314, wersja ostateczna.
 • [6] Kozłowski S.: Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1994.
 • [7] Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Halbzeitüberprüfung des Programms zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs (KOM(2003) 155 endgültig). Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Brüssel, den 13.7.2006 KOM(2006) 380 endgültig.
 • [8] Obsługa transportowa ładunków polskiego handlu zagranicznego przez polskie porty i polską flotę transportową. (Praca pod kier. U. Kowalczyk). Wyd. Wewn. IM w Gdańsku nr 6369. Gdańsk 2007.
 • [9] Schreyer Ch., Maibach M., Sutter D., Doll C., Bickel P.: Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland, INFRAS, Zurych 2007.
 • [10] Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, cz. II, pod red. J. Hamielec, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kraków, sierpień 2001.
 • [11] Ten key transport and environment issuees for policy markets. European Environment Agency. Copenhagen 2004.
 • [12] White Paper, European transport policy for 2010: time to decide, Luxemburg 2001.
 • [13] Wojewódzka-Król K.: Uwarunkowania rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce. „Przegląd Komunikacyjny" nr 10/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2073-7904
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.