PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 3 | 95-106
Tytuł artykułu

Polskie gospodarstwa rolne w warunkach kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Polish farms in crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przeprowadzono dwie analizy, dotyczące sytuacji dochodowej i możliwości reprodukcji majątku trwałego większych towarowych gospodarstw rolnych, będących w posiadaniu osób fizycznych w sytuacji przedłużania się do 2013 r. światowego kryzysu gospodarczego. Jedna z nich polegała na porównaniu przyszłych dokonań gospodarstw o wielkości 8-16 ESU i różniących się strukturą produkcji, druga natomiast - na porównaniu przyszłych dokonań gospodarstw o tej samej strukturze produkcji, ale różniących się wielkością (8-16 i 40-100 ESU). Do osiągnięcia wyznaczonego celu wykorzystano metody modelowe. Posłużono się metodami programowania liniowego i planowania programu. Zauważono m.in., że sytuacja dochodowa gospodarstw o wielkości 8-16 ESU będzie w 2013 r. gorsza niż np. w 2005 r. Gospodarstwa o wielkości 40-100 ESU zapewnią natomiast "opłatę pracy własnej" co najmniej na poziomie parytetowym i będą dysponować środkami własnymi na inwestycje ponad poziom wyznaczony reprodukcją prostą majątku trwałego.
EN
Two analyses were made of the incomes and possibilities of reproduction of real estate in larger privately owned market farms under the prolongation of world economic crisis until 2013. One of them consisted in a comparison of future achievements of 8-16 ESU size farms differing in the production structure and the second - in a comparison of future achievements of farms of the same production structure but differing in size (8-16 and 40-100 ESU). Modelling methods were used for this purpose. The methods of linear programming and planning programme were used. It was found that the incomes of farms of a size of 8-16 ESU will be worse in 2013 than e.g. in 2005. Farms of a size of 40-100 ESU will ensure "payment of the own labour" at a parity level and will possess the means for investments above the level of simple reproduction of real estate.
Wydawca

Rocznik
Strony
95-106
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa; tel.; +48 (22) 826-31-29, jozwiak@iergz.waw.pl
Bibliografia
  • CHRUŚCICKI T., 2009. Uwarunkowania makroekonomiczne. W: Rynek cukru. Stan i perspektywy nr 36. Analizy Rynkowe Pr. zbior. Red. P. Szajner. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR i MRiRW.
  • JÓZWIAK W., 2009a. Sytuacja ekonomiczna nie wyspecjalizowanych towarowych polskich gospodarstw rolnych w 2013 roku. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku. Pr. zbior. Kier. A. Kowalski. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • JÓZWIAK W., 2009b. Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. W: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Program Wieloletni 2005-2009. Pr. zbior. Red. W. Józwiak. Warszawa: IERiGŻ-PIB, maszyn. przyjęty do druku.
  • KOWALSKI A., JÓZWIAK W., 2009. Sytuacja rolnictwa polskiego w warunkach objęcia Wspólną Polityką Rolną. W: Wieś, rolnictwo i agrobiznes polski w pięć lat po akcesji do UE. Maszynopis tekstu referatu wygłoszonego na seminarium naukowym KER PAN. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Wilczyński A., 2009. Prognoza wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w 2013 roku. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 75.
  • Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych, 2007. Pr. zbior. Red. A. Skarżyńska. Warszawa: ERiGŻ-PIB.
  • ZIELIŃSKI M., 2009 Konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych o wielkości 8-16 ESU w warunkach kryzysu. Warszawa: IERiGŻ-PIB, maszynopis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.