PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 3 | 33-40
Tytuł artykułu

Właściwości fizykochemiczne wybranych gleb torfowych na polach irygacyjnych Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physico-chemical properties of selected peat soils in irrigated fields in Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było przedstawienie właściwości gleb organicznych na wybranych powierzchniach irygowanych ściekami we Wrocławiu-Osobowicach. Profile klasyfikowano do odpowiednich jednostek polskiej systematyki gleb. Przebadano trzy profile gleb torfowych (13 próbek). Badania wykazały, że gleby organiczne wytworzyły się na piaszczystym i gliniastym podłożu. Wytworzone gleby reprezentowały minerotroficzny typ siedliskowy. Materiał organiczny klasyfikowano jako sapric. Zawartość popiołu w badanych poziomach była zróżnicowana. W poziomach powierzchniowych obserwowano dużą i bardzo dużą zawartość miedzi, ołowiu i cynku. Odczyn poziomów mineralnych i organicznych był lekko kwaśny. Status troficzny gleb zależał od intensywności irygacji.
EN
The aim of this work was to analyze organic soil properties in selected areas irrigated with waste waters in Wrocław-Osobowice. Soil profiles were analyzed and classified to appropriate groups according to Polish Soil System. Three profiles (13 samples) of peat soil were analyzed. The study showed that organic soils developed on sandy and loamy substratum. Developed soils represented minerotrophic habitat type. These organic materials were classified as sapric. Ash content was different in analyzed layers. High and very high concentrations of Cu, Pb and Zn were noted in upper soil horizons. The pH of mineral and peat layers was weakly acidic. Trophic status of these soils depended on the intensity of irrigation.
Wydawca

Rocznik
Strony
33-40
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław; tel. +48 (71) 320-56-26, adam.bogacz@up.wroc.pl
Bibliografia
 • BEDNAREK W., 2005. Fizykochemiczne właściwości gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi. Acta Agrophysica 5(3) s. 507-521.
 • BERNACKA J., PAWŁOWSKA L., 2000. Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków. Warszawa: IOŚ ss. 124.
 • BIERNACKA E., 1971. Wpływ nawadniania wodami ściekowymi na zawartość mikroelementów w glebach mineralnych i torfowych. Rocz. Nauk Rol. Ser. F. t. 77 z. 4 s. 545-567.
 • CZYŻYK F., 1994. Wpływ wieloletnich nawodnień ściekami na glebę, wody gruntowe i rośliny. Falenty: Wydaw. IMUZ ss. 77.
 • CZYŻYK F., 1995. Wpływ ścieków na skład chemiczny gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 418 cz. 2 s. 571-576.
 • HARADA Y., INKO A., 1975. Cation-exchange properties of soil organic mater. Effect of condition for the measurement on cation-exchange capacity values of humic acid preparations. Soil Science Plant Nutrition 21 s. 361-369.
 • ILNICKI P., 2002. Torfowiska i torf. Poznań: Wydaw. AR ss. 606.
 • LUBLINER-MIANOWSKA K., 1951. Wskazówki do badania torfu. Metody geobotaniczne, polowe i laboratoryjne. Katowice: PWT ss. 73.
 • LUCAS R.E., 1982. Organic soils (Histosols). Formation, distribution, physical and chemical properties and management for crop production. Res. Report no. 435 (Farm Sci.). East Lansing: Michigan State Univ. ss. 435.
 • LYNN W.C., MCKINZIE W.E., GROSSMAN R.B., 1974. Field laboratory tests for characterization of Histosols. W: Histosols: Their characteristics, classification and use. Pr. zbior. Red. A.R. Aandahl, M. Stelly. SSSA Spec. Publ. 6 s. 11-20.
 • MARCINEK J., 1963. Badania nad zdolnością sorpcyjną i składem kationów wymiennych gleb torfowych. Roczniki WSR Poznań 15 s. 163-172.
 • OKRUSZKO H., 1971. Określenie ciężaru właściwego gleb hydrogenicznych na podstawie zawartości w nich części mineralnych. Wiadomości IMUZ t. 10 z. 1 s. 47-54.
 • Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych PTG 2008, 2009. Roczniki Gleboznawcze t. 60 nr 2 s. 5-16.
 • RYKA W., MALISZEWSKA A., 1991. Słownik petrograficzny. Warszawa: Wydaw. Geol. ss. 415.
 • WÓJCIK W., HOWARD T., ODUM H., SZILDER Ł., 2004. Ołów i cynk w środowisku oraz rola mokradeł w ich usuwaniu. Kraków: Uczeln. Wydaw. Nauk.-Dydakt. ss. 138.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0028
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.