PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 2 | 211-222
Tytuł artykułu

Aktywność dehydrogenaz oraz zmiany liczebności bakterii mezo- i termofilnych podczas kompostowania osadów ściekowych z różnymi dodatkami w bioreaktorze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Dehydrogenases activity and changes in the number of meso- and thermophilic bacteria during sewage sludge composting with various additives in a bioreactor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We właściwie przebiegającym procesie kompostowania, w związku z następującymi po sobie zmianami temperatury, następuje dominacja kolejnych, określonych gatunków i grup mikroorganizmów. W niniejszej pracy badano zmiany liczebności bakterii mezofilnych i termofilnych oraz aktywność dehydrogenaz w procesie kompostowania osadów ściekowych z różnymi dodatkami. Kompostowanie przeprowadzono w zamkniętym bioreaktorze. Kolonie mikroorganizmów izolowane z kompostów i inkubowane na pożywkach selektywnych były podstawą do określania całkowitej liczebności bakterii. Badano również wpływ różnic w składzie kompostów na dynamikę rozwoju mikroorganizmów. W pracy określano także zależność między aktywnością dehydrogenaz a liczebnością bakterii mezofilnych i termofilnych. Stwierdzono, że skład mieszanki kompostowej i jej pH nie wpływały na liczebność zarówno bakterii mezofilnych, jak i termofilnych. Ustalono występowanie zależności między zmianami liczebności omawianych mikroorganizmów a wartościami temperatury w kompostach. Na podstawie badań stwierdzono również, że aktywność dehydrogenaz korelowała dodatnio z liczebnością bakterii mezofilnych.
EN
Properly composted sludge, due to sequential changes of temperature, is dominated by subsequent types and groups of microorganisms. In this study changes in the number of mesophilic and thermophilic bacteria and dehydrogenase activity were examined in the process of composting sewage sludge with various additives. The effect of differences in the composition of compost on bacterial growth dynamics was also analysed. The composting process was performed in the closed bioreactor. Colonies of bacteria isolated on selective culture media were a basis for determining the total number of bacteria in compost. Relationship between the activity of dehydrogenases and the number of the mesophilic and thermophilic bacteria was also studied. The composition of compost and pH had no effect on the number of mesophilic and thermophilic bacteria during composting. Changes in the number of microorganisms were temperature dependent. Obtained results showed that the activity of dehydrogenases was positively correlated with the number of mesophilic bacteria.
Wydawca

Rocznik
Strony
211-222
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, ul. Szydłowska 50, 60-659 Poznań; tel. +48 (61) 846-67-24, amaruwka@up.poznan.pl
Bibliografia
 • AMNER W., MCCARTHY A.J., EDWARDS C., 1988. Quantitative assessment of factors affecting the recovery of indigenous and release thermophilic bacteria from compost. Appl. Env. Microbiol. 54 s. 3107-3112.
 • BECK-FRIS B., SMASRS S., JOHANSSON H., KIRCHMANN H., 2001. Gaseous emissions of carbon dioxide, ammonia and nitrous oxide from organic household waste in a compost reactor under different temperature regimes. J. Agricult. Eng. Res. 78(4) s. 117-124.
 • BŁASZCZYK M., 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa: PWN ss. 195.
 • BRINTON W.F., DROFFNER M.W., 1995. Evidence for the prominence of well characterized mesophilic bacteria i thermophilic (50-70oC) composting environmnets. Biomass Energy 8 s. 3-7.
 • CAPIZZI-BANAS S., DELOGE M., REMY M., SCHWARTZBROD J., 2004. Liming as an advanced treatment for sludge sanitisation: helminth eggs elimination-Ascaris eggs as model. Water Res. 38(14-15) s. 3251-3258.
 • CZEKAŁA J., DACH J., WOLNA-MARUWKA A., 2006. Wykorzystanie bioreaktora do badań modelowych kompostowania osadu ściekowego. Woda Środowisko Obszary Wiejskie t. 6 z. 2 (18) s. 29-40.
 • CZEKAŁA J., SAWICKA A., 2006. Przetwarzanie osadu ściekowego z dodatkiem słomy i trocin na produkt bezpieczny dla środowiska. Woda Środowisko Obszary Wiejskie t. 6 z. 2 (18) s. 41-50.
 • DE BERTOLDI M., VALLINI G., PERA A., 1983. The biology of compoting a review. Waste Manag. Res. 1 s. 157-176.
 • HASSEN A., BELGUITH K., JEDIDI N., CHERIF A., CHERIF M., BOUDABOUS A., 2001. Microbial characterization dyring composting of municipal solid waste. Bioresour. Technol. 80 s. 217-225.
 • ISHII K., FUKUI M., TAKII S., 2000. Microbial succession during a composting process as evaluated by denaturing gradient gel electrophoresis analysis. J. Appl. Microbiol. 89 s. 768-777.
 • JANDA K., FALKOWSKI J., 2003 The adapt of microorganisms to high temperatures. Advances Agricult. Sci. Probl. Iss. 429 s. 117-122.
 • KAŃSKA Z., GRABIŃSKA-ŁONIEWSKA A., ŁEBKOWSKA M., ŻECHOWSKA E., 2001. Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Warszawa: Oficyna Wydaw. PW ss. 193.
 • KEMPA E., BIEŃ J., 1995. Problemy przeróbki osadów ściekowych. I Międzynarodowa Konferencja „Problemy gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków”. Częstochowa: Wydaw. Ekoinżynierii s. 51-74.
 • KUNICKI-GOLDFINGER W.J.H., 1998. Życie bakterii. Warszawa: PWN ss. 615.
 • LACEY J., 1997. Actinomyces in composts. Ann. Agricult. Env. Med. 4 s. 113-121.
 • PETERS S., KOSCHINSKY S., SCHWIEGER F., TEBBE C.C., 2000. Succession of microbial community during hot composting as detected by PCR-single-strand-conformation polymorfism-based genetic profiles of small-subunit rRNA genes. Appl. Env. Microbiol. 66 s. 930-936.
 • PIOTROWSKA-CYPLIK A., CYPLIK P., CZARNECKI Z., 2007. Pomiar aktywności dehydrogenaz a tradycyjna metoda oznaczania liczby mikroorganizmów jako wskaźniki aktywności mikrobiologicznej kompostu z komunalnego osadu ściekowego. J. Res. Appl. Agricult. Eng. 52(4) s. 22-26.
 • ROA O.L.N., GHAI S.K., 1985. Urease and dehydrogenase activity of alkali and reclaimed soils. J. Soil Res. 23 s. 661-665.
 • THALMANN A., 1968. Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenase Aktivität in Boden Mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch. 21 s. 249-258.
 • TROSZCZYŃSKI M., HERMAN J., 2003. Wpływ warunków tlenowych na zawartość w kompoście z osadów ściekowych substancji organicznych rozpuszczalnych w wodzie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 494 s. 497-503.
 • SUNDBERG C., SMARS S., JÖNSSON H., 2004. Low pH inhibiting factor in the transition from mesophilic to thermophilic phase in composting. Biores. Techn. 95 s. 145-150.
 • URBANIAK M., MOKRZYCKA B., 1996. Badania nad kompostowaniem osadów ściekowych jako element gospodarki osadowej dużej oczyszczalni. Zesz. Nauk. PŁódz. 756 s. 91-102.
 • WOLNA0-MARUWKA A., 2009. Estimation of the microbiological status of sewage sludges subject to composting process in controlled conditions. Pol. J. Env. St. 18(2) s. 279-288.
 • WOLNA-MARUWKA A., SAWICKA A., 2006. Size evaluation of the selected groups of microorganisms in the soil fortified with communal sewage sludge. Arch. Env. Prot. 32(4) s. 67-78.
 • WONG J.W.C., FANG M., 2000. Effects oh lime addition on sewage sludge composting process. Water Res. 34(15) s. 3691-3698.
 • WONG J.W.C., LAI K.M., 1996. Effect of an artificial soil mix from coal fly ash and sewage sludge on soil microbial activity. Biol. Fertil. Soils 23 s. 420-424.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.