PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 2 | 201-210
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne ściółki i powietrza podczas odchowu kurcząt brojlerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Microbiological contamination of litter and air during rearing of broiler chickens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było określenie liczby bakterii tlenowych mezofilnych oraz grzybów w świeżej ściółce i powietrzu w zależności od zmieniających się warunków termiczno-wilgotnościowych oraz właściwości fizykochemicznych ściółki w poszczególnych tygodniach odchowu kurcząt brojlerów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem kurcząt ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych oraz grzybów w świeżej masie ściółki zwiększała się, przy czym w ostatnim tygodniu liczba bakterii wynosiła 2,32 · 109, natomiast grzybów - 1,3 · 108 jtk ·g- ¹. W miarę upływu czasu odchowu ptaków nieznacznie zwiększała się również wartość pH ściółki, co wobec coraz większej ilości pomiotu i procesów fermentacyjnych zachodzących w świeżej ściółce mogło sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów. Czynniki te wpłynęły także na zwiększanie się ilości powstającego w ściółce amoniaku. W powietrzu, mimo stopniowego spadku jego temperatury i wzrostu wilgotności, nie zaobserwowano tak wyraźnej tendencji zmian liczebności mikroorganizmów, jak w ściółce. Zarówno liczba bakterii, jak i grzybów ulegała wahaniom w poszczególnych tygodniach odchowu, co najprawdopodobniej było związane ze zmieniającym się zapyleniem i niejednakową wentylacją pomieszczeń. Liczba bakterii była najmniejsza w III tygodniu (3,64 · 104 jtk · m- ³), a największa - na końcu odchowu (2,12 · 105 jtk · m- ³). Najmniejszą liczbę grzybów stwierdzono na początku odchowu (1,71 · 104 jtk · m- ³), a największą - w II i V tygodniu (odpowiednio 4,63 · 104 i 4,47 · 104 jtk ·m- ³). Zaobserwowano, że w powietrzu i ściółce na początku badań przeważały grzyby pleśniowe (Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.), natomiast w końcowym okresie, zwłaszcza w ściółce, wzrastała liczebność drożdży (do 90-100%).
EN
The objective of the undertaken study was to determine the number of aerobic mesophilic bacteria and fungi in fresh litter and air in relation to different temperature, humidity and physicochemical properties of litter in particular weeks of broiler chicken rearing. The study demonstrated that along with the growth of the chickens, the number of aerobic mesophiles and fungi in fresh litter showed an increasing tendency; in the last week of rearing the number of bacteria was 2.32 · 109 cfu ·g- ¹ and that of fungi -1.3 · 108 cfu ·g- ¹. In subsequent weeks of rearing, the increase was also observed in litter pH, which together with increasing bulk of faeces excreted by the chickens and fermentation proceeding in fresh litter might have facilitated the growth of microorganisms. The above factors were also shown to affect the content of ammonia formed in the litter. When it comes to microbiological contamination of air, despite a successive decrease of temperature and an increase of air humidity, such a distinct tendency in changes of bacterial count as in the case of litter was not observed. Both the number of bacteria and that of fungi were subject to fluctuation in particular weeks of rearing, which was most likely due to varying dustiness and irregular ventilation of rooms. The number of bacteria was the lowest in the 3rd week and reached 3.64 · 104 cfu · m- ³, and the highest - at the end of rearing when it reached 2.12 · 105 cfu · m- ³. The lowest number of fungi was found at the beginning of rearing (1.71 · 104 cfu · m- ³), whilst the highest one in the 2nd and the 4th week (4.63 · 104 cfu · m- ³ and 4.47 · 104 cfu · m- ³, respectively). Fungal analyses demonstrated that mould fungi (Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.) were prevailing in both litter and air at the beginning of the study, and that the number of yeasts rose to 90-100% at the termination of the study, especially in the litter.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Strony
201-210
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, tel.: +48 (89) 523-41-90, dorota.witkowska@uwm.edu.pl
Bibliografia
 • BAKUTIS B., MONSTVILIENE G., JANUSKEVICIENE G., 2004. Analyses of airborne contamination with bacteria, endotoxins and dust in livestock barns and poultry houses. Acta Vet. Brno 73 s. 283-289.
 • BAYKOV B., STOYANOV M., 1999. Microbial air pollution caused by intensive broiler chicken breeding. FEMS Microbiol. Ecol. 29 s. 389-392.
 • BUDZIŃSKA K., KLUCZEK SZ., KLUCZEK J.P., 1998. Drobnoustroje powietrza podczas odchowu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. PTZ Prz. Hod. 36 s. 129-136.
 • DOBRZAŃSKI Z., 1992. Warunki termiczne w chowie drobiu. Pol. Drob. 2 s. 7.
 • DOBRZAŃSKI Z., DYNOWSKI Z., JAMROZ D., LATAŁA A., MAZURKIEWICZ M., TRONINA S., 1994. Badania nad wykorzystaniem preparatu Humokarbowit w odchowie kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. AR Wroc. Zoot. 39 (252) s. 41-48.
 • DOBRZAŃSKI Z., LATAŁA A., KOŁACZ R., 1986. Wpływ wielkości wentylacyjnej na kształtowanie chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń powietrza w brojlerniach. Rocz. Nauk. Zoot. 13(1) s. 239-246.
 • GROOT KOERKAMP P.W.G., METZ J.H.M., UENK G.H., PHILIPS V.R., HOLDEN M.R., SNEATH R.W., SHORT J.L., WHITE R.P., HARTUNG J., SEEDORF J., SCHRÖDER M., LINKERT K.H., PEDERSEN S., TAKAI H., JOHNSEN J.O., WATHES C.M., 1998. Concentrations and emission of ammonia in livestock buildings in Northern Europe. J. Agric. Eng. Res. 70 (1) S. 79-95.
 • HIMATHONGKHAM S., RIEMANN H., 1999. Destruction of Salmonella typhimurium, Escherichia coli O157: H7 and Listeria monocytogenes in chicken manure by drying and/or gassing with ammonia. FEMS Microbiol. Lett. 171(2) s. 179-182.
 • KOŁACZ R., DOBRZAŃSKI Z., 2006. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wrocław: Wydaw. AR ss. 537.
 • LITVINOV M.A., 1967. Opredielitiel’ mikroskopičeskich počvennych gribov. Leningrad: Nauka ss. 297.
 • MALONEY S.K., 1998. Heat storage, not sensible heat loss, increases in high temperature, high humidity conditions. World’s Poult. Sci. J. 54(4) s. 347-352.
 • NAHM K.H., 2003. Evaluation of the nitrogen content in poultry manure. World’s Poult. Sci. J. 59(1) s. 77-88.
 • PIETRZKIEWICZ T., 1985. Wpływ zróżnicowanych warunków środowiskowych w brojlerniach na stan mikroflory ściółki. Zesz. Nauk. AR Wroc. Wet. 42 (157) s. 47-65.
 • PIONTEK M., 1999. Grzyby pleśniowe. Zielona Góra: Wydaw. PZ ss. 114.
 • SZEJNIUK B., KLUCZEK J. P., 1999. Analiza mikrobiologiczna środowiska w czasie odchowu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. PTZ Prz. Hod. 45 s. 289-290.
 • TYMCZYNA L., 1993. Wpływ naturalnych preparatów mineralno - organicznych na warunki utrzymania i efekty produkcyjne drobiu. Rozpr. habil. Lublin: Wydaw. AR ss. 59.
 • VUČEMILO M., MATKOVIĊ K., VINCOVIĊ B., JAKŠIĊ S., GRANIĊ K., MAS N., 2007. The effect of Animals age on air pollutant concentration in a broiler house. Czech J. Anim. Sci. 52 (6) s. 170-174.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.