PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 2 | 189-199
Tytuł artykułu

F-specyficzne bakteriofagi RNA oraz bakterie z grupy coli w próbkach wody pochodzących ze śródmiejskiego jeziora w Szczecinie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
F-specific bacteriophages and bacteria of the coli group in water samples from a small urban lake in Szczecin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wody pochodzącej ze śródmiejskiego jeziora Rusałki, zlokalizowanego na terenie Szczecina. Próbki wody badano przez pięć miesięcy, określając w nich obecność F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy coli. Na podstawie tych badań wykazano duże zanieczyszczenie badanej wody pod względem sanitarnym.
EN
The paper presents results of preliminary studies of water samples originating from the urban lake called Rusałka situated in Szczecin. Water samples were analysed over five months (November 2008-March 2009) and the presence of F-specific RNA bacteriophages and coliform bacteria were investigated. Results obtained in our study show a high pollution of analysed lake. This was confirmed by the presence and a high number of F-specific RNA bacteriophages that are proposed as an alternative pollution indicator in studies of the sanitary state of water basins.
Wydawca

Rocznik
Strony
189-199
Opis fizyczny
Bibliogr. 51 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikrobiologii i Immunologii, ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin; tel. +48 (91) 444-16-05, joanna.sliwaa@gmail.com
Bibliografia
 • COSTAN-LONGARES A., MONTEMAYOR M., PAYAN A., MENDEZ J., JOFRE J., MUJERIEGO R., LUCENA F., 2008. Microbial indicators and pathogens: removal, relationships and predictive capabilities in water reclamation facilities. Water Res. 42 s. 4439-4448.
 • DĄMBSKA I., BURCHARDT L., HŁADKA M., NIEDZIELSKA E., PAŃCZAKOWA J., 1981. Hydrobiologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Jeziora rynny witobelsko-dymaczewskiej oraz jezioro Lipno. Cz. 3. Jeziora rynny rosnowsko-jarosławieckiej. Pr. Kom. Biol. 60 Warszawa-Poznań: PWN s. 4-75.
 • DĄMBSKA I., HŁADKA M., NIEDZIELSKA E., PAŃCZAKOWA J., SZYSZKA T., 1978. Hydrobiologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. 1. Jeziora rynny górecko-budzyńskiej. Pr. Kom. Biol. 47. Warszawa-Poznań: PWN s. 5-46.
 • DONDERSKI W., NOWACKA B., 1992. Production of B-vitamins by planctonic bacteria isolated from the mesotrophic lake Jasne. J. Islamic Acad. Sci. 5 s. 32-38.
 • DONDERSKI W., STRZELCZYK E., 1977. Bacteriological studies of the mesotrophic lake Jasne. Acta UNC, Nauki Matem. Przyr. z. 40 Pr. Limnol. 10 s. 15-27.
 • DONDERSKI W., WALCZAK M., MUDRYK Z., KOBYLIŃSKI M., 1998. Neustonic bacteria of lake Jeziorak Mały. Pol. J. Env. St. 7 s. 125-129.
 • DONDERSKI W., WALCZAK M., MUDRY Z., KOBYLIŃSKI M., 1999. Neustonic bacteria number, biomass and taxonomy. Pol. J. Env. St. 8 s. 137-141.
 • DRYDEN S.K., RAMASWAMI B., YUAN Z., GIAMMAR D.E., ANGENENT L.T., 2006. A rapid reverse transcription- PCR assay for F+RNA coliphages to trace fecal pollution in Table Rock Lake on the Arkansas-Missouri border. Water Res. 40 s. 3719-3724.
 • FRANKE C., RECHENBURG A., BAUMANNS S., WILLKOMM M., CHRISTOFFELS E., EXNER M., KISTENMANN T., 2008. The emission potential of different land use patterns for the occurrence of coliphages in surface water. Int. J. Hyg. Env. Health 212 s. 338-345.
 • GENTILOMI G.A., CRICCA M., DE LUCA G., SACCHETTI R., ZANETTI F., 2008. Rapid and sensitive detection of MS2 coliphages in wastewater samples by quantitative reverse transcriptase PCR. New Microbiol. 31 s. 273-280.
 • GINO E., STAROSVETSKY J., ARON R., 2007. Bacteriophage ecology in a small community sewer system related to their indicative role in sewage pollution of drinking water. Env. Microbiol. 9 s. 2407-2416.
 • KIRS M., SMITH D.C., 2007. Multiplex quantitative real-time reverse-transcriptase PCR for F+ - specific RNA coliphages: a method for use in microbial source tracking. Appl. Env. Microbiol. 73 s. 808-814.
 • LOVE D.C., SOBSEY D.C., 2007. Simple and rapid F+ coliphage culture, latex agglutination and typing assay to detect and source track fecal contamination. Appl. Env. Microbiol. 73 s. 4110-4118.
 • LUCENA F., RIBAS F., DURAN A.E., SKRABER S., GANZER C., CAMPOS C., MORON A., CALDERON E., JOFRE J., 2006. Occurrence of bacterial indicators and bacteriophages infecting enteric bacteria in groundwater in different geographical areas. J. Appl. Microbiol. 101 s. 96-102.
 • MANDILARA G.D., MAVRIDOU A., LAMBIRI M., VATAPOULOS A., RIGAS F., 2006. The use of bacteriophages for monitoring the microbiological quality of sewage sludge. Env. Technol. 27 s. 367-375.
 • MANDILARA G.D., SMETI E.M., MAVRIDOU A.TH., LAMBIRI M.P., 2006. Correlation between bacterial indicators and bacteriophages in sewage and sludge. FEMS Microbiol. Lett. 263 s. 119-126.
 • MARKIEWICZ D., DEPTUŁA W., 1996. Badania mikrobiologiczne prób wody pochodzących z wybranych jezior miasta Szczecin. Mater. Nauk. 23 Zjazdu Pol. Tow. Mikrobiol. Łódź: Oddział Łódzki PTM s. 119.
 • MARKIEWICZ D., DEPTUŁA W., BĄCZKOWSKI M., 1996. Wyniki badań mikrobiologicznych prób wody z wybranych jezior na terenie miasta Szczecina. W: Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych. Mater. 2 Konf. Nauk.-Techn. Międzyzdroje. Szczecin: Biuro Inf. Gosp. s. 87-98.
 • MARKIEWICZ D., DEPTUŁA W., STOSIK M., 1997. Wybrane parametry mikrobiologiczne w próbach wody pochodzących z jezior miasta Szczecina. Mater. Nauk. 17 Zjazdu Hydrobiol. Pol. Poznań: Oddział Poznański PTH s. 75.
 • MATUSIAK M., DEPTUŁA W., STOSIK M., MARKIEWICZ D., 1997. Ocena mikrobiologiczna prób wody pochodzących z Jeziora Słonecznego. Mater. Nauk. 17 Zjazdu Hydrobiol. Pol. Poznań: Oddział Poznański PTH s. 76.
 • Method 1602: Male specific (F+) and somatic coliphage in water by single agar layer procedure, 2001. Washington, DC: EPA ss. 30.
 • MUNIESA M., PAYAN A., MOCE-LIVINIA L., BLANCH A.R., JOFRE J., 2009. Differential persistence of F-specific phage subgroups hinders their use as single tracers for faecal source tracking in surface water. Water Res. 43 s. 1559-1564.
 • NAHURSKA A., 2006. Analiza mikrobiologiczna wód wybranych jezior śródmiejskich miasta Szczecina. Szczecin: Wydaw. US ss. 80.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2003a. Analiza mikrobiologiczna prób wody jeziora Syrenie Stawy. W: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Cz. 1 - Środowisko abiotyczne Pr. zbior. Red. S. Rogalska, J. Domagała. Szczecin: Wydaw. In Plus Ofic. s.193-198.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2003b. Badania mikrobiologiczne zgodnie z modelem własnym wód małego jeziorka śródmiejskiego. Księga konferencyjna Proc. EC Opole. Pr. zbior. M. Wacławek, W. Wacławek. Opole: Wydaw. TChICh s. 251-255.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2003c. Microbiological tests of water samples from Rusałka Lake. Acta UNC. Pr. Limnol. 13 z.110 s. 257-265.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2004. Sanitary studies on water of selected lakes in Szczecin. Pol. J. Env. St. 13 s. 693-702.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2006. Microbiological evaluation of water samples from municipal Lake of Rusałka in Szczecin town. Trudy 7 Mieždunar. Naučnoj-praktičeskoj konf. molodych učenych studentov i aspirantov. Sanct-Petersburg: Izdatielstwo SETU s. 117-125.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., STOSIK M., 2003. Bakterie „sanitarne” w próbach wody pochodzącej z jeziora Syrenie Stawy. Chem. Inż. Ekol. 10 s.110-114.
 • NAHURSKA A., DEPTUŁA W., STOSIK M., 2007. Sanitary and ecological characteristics of water in the municipal lake of Rusałka in Szczecin. Pol. J. Stud. Env. 16 s. 853-859.
 • NAHURSKA A., SAWICKA J., DEPTUŁA W., 2004a. Ocena sanitarna wód dwóch małych jeziorek śródmiejskich. W: Metody biologii molekularnej w badaniach hydromikrobiologicznych. Mater. Konf. 3 Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej. Zielona Góra-Łagów: Wydaw. UZ s. 47.
 • NAHURSKA A., SAWICKA J., DEPTUŁA W., 2004b. Our own model for microbiological evaluation of water in small municipal lakes exemplified by Rusałka Lake. UFZ-Bericht. 18 s. 267-268.
 • NIEWOLAK S., 1966. Ocena sanitarna wód powierzchniowych jezior iławskich w latach 1960–1963. Olsztyn: Z.N. WSR. 21 s. 91-110.
 • NIEWOLAK S., 1971. Studium mikrobiologiczne hyponeustonu jezior iławskich w okresie letnim. Acta Hydrobiol. 13 s. 295-311.
 • NIEWOLAK S., 1972. Ocena sanitarna niektórych jezior śródmiejskich na Pojezierzu Mazurskim w latach 1967-1971. Gaz Woda Tech. Sanit. 46 s. 10-15.
 • NIEWOLAK S., 1997. Sanitary and bacteriological survey of an artificially aerated eutrophic Lake Starodworskie. Poland. Pol. J. Env. St. 6 s. 33-45.
 • NIEWOLAK S., FILIPKOWSKA Z., NOWAK A., POWĄZKA E., 2003. Evaluation of the sanitarny and bacteriological state of a polytrophic lake ten years after discounting its recultivation by the aeration method. Acta UNC 110 s. 207-221.
 • NIEWOLAK W., 1989. Sanitarny and bacterial analysis of water and bottom sediments of a heavily polluted, hypertrophic lake. Ekol. Pol. 37 s. 3-30.
 • OGORZALY L., GANZER C., 2006. Development of real-time RT-PCR methods for specific detection of F- specific RNA bacteriophages genogroups: application to urban raw wastewater. J. Virol. 138 s. 131-139.
 • PN-EN ISO 9308-1, 2004. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej.
 • PN-77/C-04615/07, 1976. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii z grupy coli metodą fermentacyjną probówkową.
 • PN 75/C-04615/05, 1976. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne Oznaczanie bakterii z grupy coli metodą fermentacyjną probówkową.
 • Program państwowego monitoringu środowiska na lata 2007-2009, 2006. Warszawa: GIOŚ.
 • SAWICKA J., NAHURSKA A., DEPTUŁA W., 2006. Bacteriological analysis of the waters of small municipal lake. Pol. J. Nat. Sci. 21 s. 917-935.
 • STAPF D., DEPTUŁA W., 1994. Dynamika zmian ilości bakterii w wodach Jeziora Rusałka i Syrenich Stawów. Cz. 1. W: Dziedzictwo miejskich ogrodów i krajobrazu historycznego. Mater. Symp. Warszawa: Wydaw. SGGW s. 76-82.
 • STEWART J.S., VINJE J., OUDEJANS S.J.G., SCOTT G.I., SOBSEY M.D., 2006. Sequence variation among group III F-specific RNA coliphages from water samples an swine lagoons. Appl. Env. Microbiol. 72 s. 1226-1230.
 • STEWART-PULLARO J., DAUGOMAH J.W., CHESTNUT D.E., GRAVE D.A., SOBSEY M.D., SCOTT G.I., 2006. F+RNA coliphage Typing for microbial source tracking in surface waters. J. Appl. Microbiol. 101 s. 1015-1026.
 • STRZELCZYK E., DONDERSKI W., STOPIŃSKI M., 1976. Studies of phisiological properties of heterotrophic bacteria isolated from water and mud of three lakes. Acta UNC z. 38 Pr. Limnol. 9 s. 27-38.
 • SUNDRAM A., JUMANLAL N., EHLERS M.M., 2006. Genotyping of F-RNA coliphages isolated from wastewater and river water samples. Water SA 32 s. 65-70.
 • YONG FOONG YEE S., YUN FONG N., TECK FONG G., JEN TAK O., TECK HUI G., SU MING Y., 2006. Male-specific RNA coliphages detected by plaque assay and RT-PCR in tropical river waters and animal fecal matter. Int. J. Env. Health Res. 16 s. 59-68.
 • ZMYSŁOWSKA I., SOBIERAJSKA M., 1980. Mikrobiologiczna charakterystyka zanieczyszczonego ściekami bytowo-gospodarczymi Jeziora Długiego w Olsztynie. Ochr. Wód Rybactwo Śródląd. 10 s. 39-58.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.