PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | T. 10, z. 2 | 159-166
Tytuł artykułu

Zmiany w mikroflorze gleby wokół składowiska odpadów komunalnych w Łęczycy k. Stargardu Szczecińskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in soil microflora aroud municipal waste dumping site in Łęczyca near Stargard Szeciński
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu składowiska odpadów komunalnych w Łęczycy k. Stargardu Szczecińskiego na mikroflorę gleby w strefie jego oddziaływania. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że w glebach wokół tego obiektu dominowały bakterie, mniej liczne były promieniowce, natomiast liczebność grzybów była stosunkowo mała. Największe liczebności mikroorganizmów stwierdzano w najbliższym sąsiedztwie składowiska odpadów, zwłaszcza w powierzchniowej warstwie gleby. Pomimo, że największą zawartość biomasy mikroorganizmów zanotowano w sąsiedztwie badanego obiektu, a najmniejszą - na skraju strefy ochronnej, nie potwierdzono statystycznie istnienia zależności między zawartością biomasy a odległością od składowiska.
EN
This study aimed at examining the effect of municipal waste dumping site in Łęczyca near Stargard Szczeciński on soil microflora in its impact zone. Performed analyses showed that most numerous microorganism populations in soil around this object were mainly bacteria, then actinomycetes, whereas the fungi were least abundant. Microorganisms were most numerous in the closest vicinity of the waste dumping site, particularly in surface soil layer. Despite the fact that the largest microbial biomass was found in the closest vicinity of the object and the smallest - at the edge of its buffer zone, no significant correlation was noted between the biomass and distance from the waste dumping site.
Wydawca

Rocznik
Strony
159-166
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin; tel. +48 (91) 449-64-24
Bibliografia
 • ANDERSON J.P.E., DOMSCH K.H., 1978. A physiological method for the quantitative measuremeant of microbial biomass in soil. Soil Biol. Biochem. 10 s. 215-221.
 • BARABASZ W., ALBIŃSKA D., FRĄCZEK K., GRZYB J., BARABASZ J., KOSIŃSKA B., 2003. Mikrobiologiczne i zdrowotne zagrożenia ludzi wokół składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. 9. Konf. Nauk. Tech. Kołobrzeg-Kopenhaga-Oslo: Wydaw. Uczel. PKosz. s. 155-168.
 • BARABASZ W., GRZYB J., FRĄCZEK K., KULTYS H., KRÓL T, FLAK K., KORNAŚ G., BARABASZ J., PAWLAK K., 2001. Pięcioletni mikrobiologiczny monitoring powietrza atmosferycznego na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. W: Gospodarka odpadami komunalnymi. 7. Konf. Nauk. Tech., Koszalin-Kołobrzeg s. 157-178.
 • BUNT J.S., ROVIRA A.D., 1955. Microbiological studies of some subantarctic soil. J. Soil Sci. 6 (1) s. 119-128.
 • CYGANOW V. A., ZUKOVR A., 1964. Morfologobiochimiciskie osobennosti novowo vida actionomiceta. Mikrobiol. 33 (5) s. 863-869.
 • CYPROWSKI M.J., KRAJEŃSKI A., 2003. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Med. Pr. 54 (1) s. 73-78
 • CZERNOMYSY-FUROWICZ D., 1995. Wyniki bakteriologicznego, mykologicznego i parazytologicznego badania wody, gleby oraz powietrza na terenie wysypiska w Sierakowie. Szczecin: Adiumentum s.c., Laborat. Diagnost. ss. 9.
 • CZERNOMYSY-FUROWICZ D., 1994. Wyniki fizyczno-chemicznego bakteriologicznego badania wody, gleby oraz powietrza w strefie 50 m pasa sanitarnego na terenie wysypiska w Szczecinie-Kluczu, Warszawie i Sierakowie. Szczecin: Adiumentum s.c. Laborat. Diagnost. ss. 15.
 • CZERNOMYSY-FUROWICZ D., 1996. Badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne gleby i powietrza oraz stężenia gazów w powietrzu, w strefie sanitarnej składowiska odpadów komunalnych w Klucz. Szczecin: Adiumentum s.c., Laborat. Diagnost. ss. 17.
 • GAJEWSKA J., ROKOSZ-BURLAGA H., 2000. Ocena stanu mikrobiologiczno-sanitarnego środowiska biologicznej oczyszczalni ścieków. Wieś Jutra nr 12 (29) s. 27-29.
 • GÓRNY R., 2004. Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. Podst. Met. Oceny Środ. Pracy 3 (41) s. 17-39.
 • KALISZ L., SAŁBUT J., KAŹMIERCZUK M., 1996. Oddziaływanie obiektów komunalnych na mikrobiologiczną jakość powietrza oraz rozprzestrzenianie się odorów. Ochr. Środ. Zas. Nat. nr 9 s. 125-144.
 • KULIG A., SKORUPKI W., 1992. Dobór kryteriów oceny zasięgu oddziaływania oczyszczalni ścieków na otoczenie. Biul. Kom. OOŚ 6 s. 18-26.
 • ŁEBKOWSKA M., 2001. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu obiektów komunalnych i przemysłowych. Inż. Ochr. Środ. 4 nr 3-4 s. 335-343.
 • MALINOWSKA K. MARSKA B., 2002. Wpływ bioaerozoli emitowanych przez oczyszczalnie ścieków na jakość mikrobiologiczną powietrza. Folia Univ. Agricult. Stetin. 226 (90) s. 163-170.
 • MALINOWSKA K., MARSKA B., 2004a. Występowanie bakterii Escherichia coli w powietrzu i w glebie w rejonie oddziaływania emisji z biologicznych oczyszczalni ścieków. Acta Agr. Silv. 17 s. 271-278.
 • MALINOWSKA K., MARSKA B., 2004b. Zmiany w składzie mikroflory gleb w rejonie oddziaływania emisji z biologicznych oczyszczalni ścieków. Acta Agr. Silv. 17 s. 279-287.
 • MARSKA B., MALINOWSKA K., 2000. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w rejonie biologicznych oczyszczalni ścieków. Folia Univ. Agricult. Stetin. 209 (83) s. 87-92.
 • MARTIN J.P., 1950 Use of acid, Rose Bengales and Streptomycin in the plate method for estimting soil fungi. Soil Sci. 69 s. 215-233.
 • NOWAK A. PRZYBULEWSKA K. LITWIŃCZUK M., 1998. Próba oceny wpływu oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie k/Szczecina na mikroflorę gleby. W: Ekologiczne aspekty mikrobiologii gleby. Pr. zbior. Red. A. Sawicka, G. Durska. Poznań: Wydaw. AR s. 233-241.
 • PRZYBULEWSKA K, CZUPRYNIAK M., 2006. Microbial quality of air in various seasons under the influence of emissions from sewage treatment plant. Env. Protect. Eng. 32 3 s. 25-30.
 • TARCZEWSKA T.M., KARPIŃSKA-SMULIKOWSKA J., 2000. Wpływ składowisk odpadów komunalnych na jakość mikrobiologiczną powietrza. Ochr. Środ. 2 (77) s. 35-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0004-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.