PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | vol. 55, nr 187 | 65-87
Tytuł artykułu

Quantitative and qualitative diagnostic methods for measuring the effects of foreign direct investment in terms of the wood-processing industry in the Slovak Republic

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ilościowe i jakościowe metody diagnostyczne służące mierzeniu efektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych z punktu widzenia przemysłu drzewnego w Republice Słowacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper deals with the issue of increasing the potential of the wood-processing sector and increasing its efficiency and competitiveness through the impact of foreign direct investment within the specific conditions of the wood-processing industry in the Slovak Republic. The aim of this paper is the analysis and evaluation of the quantitative and qualitative effects of foreign direct investment in the Slovak Republic and other V4 countries with a specific focus on the wood-processing industry in the Slovak Republic.
PL
Przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest uzależniony od istnienia niedoskonałości rynku, które pojawiają się w związku z nierównowagą podaży i popytu na rynku krajowym. Napływ kapitału zagranicznego jest ważny z punktu widzenia poprawy jakości produktów i usług, wzrostu wartości dodanej lub konkurencyjności. Przedmiot niniejszych badań oparto na analizie przeszłej i obecnej sytuacji w zakresie inwestycji bezpośrednich w Republice Słowacji, kładąc szczególny nacisk na przemysł drzewny w celu zidentyfikowania znaczących efektów ilościowych i jakościowych wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora drzewnego w Republice Słowacji. Mierzalne efekty BIZ w specyficznych warunkach panujących w Republice Słowacji i w jej przemyśle drzewnym przedstawiono w wynikach z badań używając analizy korelacji i regresji. Ilościowa analiza efektów BIZ potwierdza pewne ważne fakty takie jak to, że na poziomie krajowym istnieje szczególnie silna korelacja pomiędzy kapitałem/zasobem BIZ a wzrostem PKB w Republice Słowacji, natomiast na poziomie przemysłu drzewnego odkryto znaczący wpływ inwestycji na wzrost sprzedaży i wydajność. W oparciu o badania ilościowe zrealizowane przy wykorzystaniu analizy korelacji i regresji, można stwierdzić, co następuje: –– bezpośrednie inwestycje zagraniczne wywierają pozytywny wpływ na wzrost PKB w Republice Słowacji, –– inwestycje oraz wartość rezydualna środków trwałych w przemyśle drzewnym pozytywnie wpływa na sprzedaż, wartość dodaną i wydajność pracy w sektorze drzewnym, –– wydajność pracy pozytywnie wpływa na wartość średniego miesięcznego wynagrodzenia w przemyśle drzewnym. Analiza jakościowa trudnych do zmierzenia efektów, które wpływają na sektor, wykazała pewne rozszerzone efekty charakterystyczne dla przemysłu drzewnego. Określono również potencjalne rozszerzone efekty w przemyśle drzewnym, które jednak nie znalazły jeszcze zastosowania. Część wyników badań dotyczy określonych efektów BIZ, które są zauważalne w kraju na pewnym etapie. W oparciu o wyniki badań ilościowych, potwierdzone przez statystyczną analizę korelacji i regresji, można wnioskować, że inwestycje w sektorze drzewnym mają pozytywny wpływ na wzrost wartości dodanej całego sektora. Z punktu widzenia podnoszenia wydajności i konkurencyjności branży drzewnej, jak również całej gospodarki słowackiej, analiza wzrostu wartości dodanej pod względem jej poszczególnych elementów jest także ważna (amortyzacja środków trwałych, płace i zysk). Późniejsza analiza struktury wartości dodanej w przemyśle drzewnym i jej poszczególnych składowych ujawniła silną korelację pomiędzy płacami a wzrostem wartości dodanej.
Wydawca

Rocznik
Strony
65-87
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 pzo., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Blomström M., Kokko A. [1998]: Multinational Corporations and Spillovers. Journal of Economic Surveys [12]: 247-277
 • 2. Drábek J., Merková M. [2010]: Efektívnosť priamych zahraničných investícií v odvetví spracovania dreva. Vyd. TU Zvolen
 • 3. Dunning J. H. [1993]: Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach. London: The United Nation Library on Transnational Corporations
 • 4. Dutrénit G., Martínez J. [2004]: Knowledge Spillovers, Absorptive Capacity and Economic Performance of the SMEs. Economic and Management of Technological Change. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco
 • 5. European Commission Statistical Database [http://epp.eurostat.ec.europa.eu]
 • 6. Ferenčíková S. et al. [2010]: Stratégia medzinárodného podnikania: Investície, partneri a ľudské zdroje. Bratislava: Vyd. EKONÓM
 • 7. Fifeková M. [2008]: Priame zahraničné investície a efekty spillovers. Občianske združenie A-K-O, 2008. [http://alternativa.sk/uploads/tx_clanok/Fifekova_RP.pdf]
 • 8. Hošková A. [2001]: Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska. 2001. [http:// www.nbs.sk/PUBLIK/HOS56.PDF].
 • 9. Kovalčík M., Moravčík M. et al. [2009]: Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie. NLC – LVÚ Zvolen
 • 10. Krugman P. R. [1991]: Geography and Trade, Cambridge: MIT Press
 • 11. Merková M. [2010]: Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj odvetvia spracovania dreva. Doktorandská dizertačná práca. Zvolen: DF TU vo Zvolene
 • 12. National Bank of Slovakia [http://www.nbs.sk]
 • 13. Ratajczak E., Pikul-Biniek J. [2009]: Management and marketing in the polish sawmilling industry. Drewno-Wood [181]: 75-91
 • 14. Recommendations [2009] to mitigate the effects of global crisis in the forestry, wood processing and pulp and paper industry. NLC – LVU Zvolen
 • 15. Report [2010] on the status of the business environment in the Slovak Republic with suggestions for its improvement. Ministry of Economy. Resolution of the Government of SR
 • 16. Sršňová J. [2002]: Teórie a prax priamych zahraničných investícií. Ekonomické Rozhľady [3]. EU Bratislava: 362-369
 • 17. Statistical Office of Slovak Republic [http://www.statistics.sk]
 • 18. Táncošová J., Slaný N. [2004]: Teoretické aspekty priamych zahraničných investícií. Ekonomický Časopis [1]: 62-73
 • 19. The concept [2009] of management of FDI in the context of the global financial and economic crisis. Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs, 2009. Resolution of the Government of SR UV-339
 • 20. Vidová J. [2002]: Investičná teória a politika. Bratislava: Ekonóm
 • 21. World Investment Prospect Survey 2009-2011[2009]: United Nation Conference on Trade and Development, Geneva [http://www.unctad.org/en/docs/diaeia20098_en.pdf]
 • 22. World Investment Report 2009 [2009]: United Nation Conference on Trade and Development, Geneva [http://unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0015-0039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.