PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Nr 3 | 334-354
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w uczelni wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected aspects of knowledge management at higher education school
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule zostały zasygnalizowane wybrane aspekty zarządzania wiedzą w procesie dydaktycznym uczelni oraz jej otoczeniu. Bez odpowiedniego kapitału ludzkiego wykładowców (pracowników uczelni), studentów oraz kapitału strukturalnego uczelni ekspansywność, przepływ i konwersja wiedzy nie byłyby możliwe. W społeczeństwie wiedzy rola szkolnictwa akademickiego jest szeroko postrzegana, a jego zadania i misje wciąż się potęgują, by nadążyć za coraz bardziej zglobalizowanym współczesnym światem – w różnych sferach i dziedzinach, w jakich funkcjonuje człowiek, mający wpływ na jego nieustanny progres – ewolucję. Szkolnictwo akademickie jest motorem napędowym życia społeczno-gospodarczego. Myśl akademicka, potencjał naukowy i badania naukowe, realizowane w uczelni, współpraca wykładowców i studentów w tym zakresie z administracją publiczną i ludźmi nauki (otoczeniem uczelni), od których zależy przyszłość narodu - to tylko kluczowe dezyderaty zawarte w artykule.
EN
This article points out to some aspects of knowledge management in the educational process of a higher education school and its surroundings. Without proper human capital of lecturers (academic staff), students and the structural capital of the school, the expansiveness, movement and conversion of knowledge would not be possible. In a knowledge society, the role of academic education is widely perceived, and its tasks and missions continue to intensify, attempting to keep up with the increasingly globalized contemporary world – in different areas and fields, in which a human being operates, having an influence on its continuous progress, namely evolution. Academic education is the driving force of economic and social life. Academic thought, scientific potential and scientific research conducted at higher education schools, co-operation between academics and students in this field with public administration and scientists (the university environment), on whom the future of the nation depends, are just key demands presented in this article.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
334-354
Opis fizyczny
Bibliogr 10 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Bibliografia
 • 1. Bartnicki M., Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pod red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • 2. Brudkiewicz K. G., Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar, sprawozdawczość, Katedra Rachunkowości AE w Poznaniu, [online] [dostęp: 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Kapita%B3%20intelektualny%20uczelni%20wy%BFszej%20KGB%20gawel% 20brudkiewicz.pdf.
 • 3. Grudzewski W. M., Hejduk Irena K., Kasprzak W., Santarek K., Autorskie studium koncepcji strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2015,[w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod red. T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. Mierzejewskiej, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych /materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa 2005.
 • 4. Kunasz M., Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika intelektualnego, [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, pod red. K. Piech, M. Kulikowski, Wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • 5. Leja K., Doskonalenie przepływu wiedzy w uczelni wyższej [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod red. T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. Mierzejewskiej, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych /materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa 2005.
 • 6. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, 2000.
 • 7. McLuhan, M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, znana w Polsce jako Galaktyka Gutenberga, 1962.
 • 8. Plawgo B., W kierunku rozwoju przedsiębiorczości Akademickiej. Wnioski i rekomendacje [w:] Przedsiębiorczość Akademicka – stan, bariery i przesłanki rozwoju pod red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2011.
 • 9. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad gospodarką rynkową w ramach Narodowej Strategii Spójności „Kapitał Ludzki”, Ernst & Young, marzec 2011 r.
 • 10. Wojnarowska M., Wróbel P., Uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkołach wyższych, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/697.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0014-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.