PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 9 | 67-73
Tytuł artykułu

Wdrażanie sieci ekologicznej NATURA 2000

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju. Dlatego konieczne są działania ochronne prowadzone także poza terenami dotychczas prawnie chronionymi.
Słowa kluczowe
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
67-73
Opis fizyczny
(Z. Kom.), Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Zakład Zagospodarowania Turystycznego AWF w Poznaniu
autor
 • Zakład Zagospodarowania Turystycznego AWF w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport – 10 lat po Rio pod red. R. Andrzejewskiego i A. Weigla. Warszawa 2003.
 • 2. Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds. Official Journal of the European Communities (dyrektywa ptasia).
 • 3. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. Official Journal of the European Communities (dyrektywa siedliskowa).
 • 4. Makomaska-Juchniewicz M., Tworek S.: Ekologiczna sieć Natura 2000 – Problem czy szansa. Kraków2003.
 • 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP nr 26, poz. 432).
 • 6. Pawlaczyk P., Kepel A., Jaros R., Dzięciołowski R., Wylegała P., Szubert A., Sidło P.O.: Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List”. Szczegółowa analiza wdrożenia dyrektywy siedliskowej. Syntetyczne ujęcie wdrożenia dyrektywy ptasiej. Warszawa 2004.
 • 7. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU nr 229, poz. 2313).
 • 9. Grimmett R.F.A., Gammell A.: Important bird areas in Europe. „ICBP Tech. Publ.” No. 9/1989.
 • 10. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z. i in.: Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk 1994.
 • 11. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (DzU nr 61, poz. 549).
 • 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU nr 257, poz. 2573).
 • 14. Jerzmański J.: Nowa ustawa o ochronie przyrody [w:] „Zeszyty Komunalne”: Aktualne problemy polskiego prawa ochrony środowiska pod red. J. Jerzmańskiego. „Przegląd Komunalny” 1/2005.
 • 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU nr 179, poz. 1490).
 • 16. Florkiewicz E.: Kolejna rewolucja w systemie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć? „Problemy Ocen Środowiskowych” 1/2005.
 • 17. Metody oceny oddziaływania projektu i/lub programów inwestycyjnych na obszary Natura 2000. Wytyczne dla beneficjentów – Harmonogram prac zabezpieczających środowisko naturalne (dla projektów ingerujących w tereny objęte programem NATURA 2000). Deklaracja władz odpowiedzialnych za monitorowanie terenów objętych programem NATURA 2000. Organ przygotowujący: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich.
 • 18. Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. European Commission, Environment DG. 2001.
 • 19. Wnioski z konferencji „Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce”. „Problemy Ekologii” 9, 3/2005.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0022-0049
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.