PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | T. 50, nr 4 | 298-304
Tytuł artykułu

Gradientowa struktura materiałów polimerowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Gradient structure of polymer materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na wybranych przykładach mieszanin poliolefin [polietylenów małej gęstości (PE-LD) oraz kopolimerów etylen/propylen (EPM)] z kauczukiem butadienowo-styrenowym (SBR) bądź kauczukiem etylenowo-propylenowo-dienowym (EPDM)], a także siarkowych wulkanizatów kauczuków [SBR albo Cis-1,4-poliizoprenu (IR)] scharakteryzowano występowanie powierzchniowego gradientu struktury fizycznej i budowy chemicznej w materiałach polimerowych. Wyniki uzyskane m.in. metodami mikroskopowymi (AFM, SEM) i mikroindentacji potwierdzają segregację małocząsteczkowej frakcji polietylenu na powierzchni jego mieszanin z kauczukiem. Kinetyka zjawiska, morfologia i struktura warstwy wierzchniej zależą od właściwości fizykochemicznych obydwu składników mieszaniny. Wulkanizaty siarkowe odznaczają się powierzchniowym gradientem gęstości usieciowania (analiza budowy chemicznej węzłów sieci przestrzennej), który jest konsekwencją gradientu temperatury w gnieździe formy, powierzchniowej migracji małocząsteczkowych składników zespołu sieciującego oraz tzw. "dojrzewania" powstającej sieci przestrzennej. Zwrócono uwagę na możliwość sterowania przebiegiem wspomnianych zjawisk już na etapie przetwórstwa materiałów polimerowych. Przedstawiono też wyniki badań mikrotribologicznych, świadczące o dużym znaczeniu powierzchniowego gradientu budowy i struktury z punktu widzenia właściwości eksploatacyjnych części maszyn wykonanych z tych materiałów.
EN
Occurrence of surface gradient of physical or chemical structure of polymeric material has been characterized using selected examples of poly-olefin blends [low density polyethylene (PE-LD) and ethylene/propylene co-polymers (EPM) with either styrene-butadiene rubber (SBR) or ethylene-pro-pylene-butadiene rubber (EPDM)] as well as sulfuric vulcanizates [SBR or cis-l,4-polyisoprene (IR)L The results obtained using microscopic methods (AFM, SEM - Fig. 1 and 3) as well as by microindentation (Fig. 2 and 4) confirm the segregation of low molecular weight PE fraction on the surface of PE blend with rubber. Kinetics of the phenomenon, morphology and structure of a surface layer depend on physico-chemical properties of both components of a blend. Sulfuric vulcanizates show surface gradient of crosslinking density (analysis of chemical structure of space lattice nodes - Fig. 5) which results from gradient of temperature in a mold, surface migration of low molecular weight components of crosslinking system and so-called ,,maturing" of space lattice forming. Possibility of controlling of the courses of phenomena mentioned at the step of plastics processing has been mentioned. The results of microtribological investigations were also presented. They confirm a great importance of surface gradient of the structure from the point of view of operating properties of machine elements made of these materials.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
298-304
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź, dbielin@mail.p.lodz.pl
autor
 • Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
 • Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
 • Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Bibliografia
 • 1. Bieliński D.: „Budowa warstwy wierzchniej a tarcie elastomerów”, Zeszyty Naukowe P.£., 2001, nr 882.
 • 2. Ślusarski L., Michalak K.: Polimery 1985, 30, 62.
 • 3. Bonnerup C., Gatenholm P.: J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 1993, 31, 1487.
 • 4. „NanoTest 600 User Guide”, Micromaterials Ltd., Wrexham, UK, 2000.
 • 5. Oliver V. C., Pharr G. M.: J. Mater. Res. 1992, 7, 1564.
 • 6. Internet: www.micromaterials.com
 • 7. Saville B., Watson B. B.: Rubber Chem. Technol. 1967, 40, 100.
 • 8. Bieliński D., Ślusarski L., Chapel J.-P., Parasiewicz W.: Elastomery 1999, 3, 3.
 • 9. Bieliński D., Głąb P., Ślusarski L., Boiteux G., Chapel J.-P.: J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 3368.
 • 10. Ślusarski L., Bieliński D., Głąb P., Karczmarek Ł., Chapel J.-P., Boiteux G.: Solid State Phenom. 2003, 94, 305.
 • 11. Bieliński D.,Włochowicz A., Ślusarczyk Cz., Dryzek J.: Compos. Intern. 2001, 8, 1.
 • 12. Bartczak Z., Gałęski A.,Martuscelli E., Janik H.: Polymer 1985, 26, 1843.
 • 13. Ślusarski L., Bieliński D.,Włochowicz A., Ślusarczyk Cz.: Polym. Int. 1995, 36, 261.
 • 14. Lindsay G. A., Singleton C. J., Barman C. J, Smith R. W.: Adv. Chem. Ser. 1979, 176, 367.
 • 15. Bieliński D., Ślusarski L., Włochowicz A., Douillard A.: Compos. Intern. 1997, 5, 155.
 • 16. Bieliński D., Ślusarski L., Kleps T., Parasiewicz W.: Prog. Rubber Plast. Technol. 1999, 15, 123.
 • 17. Ślusarski L., Bieliński D., Głąb P., Pawlak A., Morawiec J., Gałęski A., Piórkowska E.: Arch. Nauk. Mat. 2003, 24, 489.
 • 18. Zaborski M., Ruciński J., Bieliński D.: Polimery 1991, 36, 109.
 • 19. Bieliński D.: Polimery 2001, 46, 684.
 • 20. Boochathum P., Prajudtake W.: Eur. Polym. J. 2001, 37, 417.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0006-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.