PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | T. 50, nr 4 | 249-254
Tytuł artykułu

Nowe elastomery termoplastyczne

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
New thermoplastic elastomers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono przegląd publikacji (81 pozycji głównie z lat 2000-2003) dotyczących opracowania nowych elastomerów termoplastycznych (TPE) - produktów łączących w określonym przedziale temperatury właściwości usieciowanych chemicznie kauczuków z łatwością przetwarzania i recyklingu polimerów termoplastycznych. Wyodrębniono cztery grupy tego rodzaju produktów, mianowicie: kopolimery blokowe styrenu (przede wszystkim z butadienem, izoprenem i izobutylenem, w tym ostatnim przypadku - również kopolimery szczepione), elastomeryczne poliolefiny (na podstawie propylenu), termoplastyczne elastomery z mieszanin polimerów (fizycznych mieszanin krystalizującego plastomeru z nieusieciowanym elastomerem) oraz termoplastyczne elastojonomery (elastomery zawierające boczne jonogeniczne grupy kwasowe, najczęściej karboksylowe lub sulfonowe). Przedstawiono zasady syntez omawianych typów TPE, kierunki ich zastosowań oraz stan obecny i perspektywy ich wytwarzania w skali przemysłowej.
EN
A review (81 references mainly from the period 2000-2003) concerning new thermoplastic elastomers (TPE) combining, in the defined temperature range, the properties of chemically cured rubbers with facility of processing and recycling of thermoplastic polymers. Four groups of such products were singled out, namely: block copolymers of styrene (mainly with butadiene, isoprene or isobutene; in a last case also graft copolymers), elastomeric polyolefins (based on propylene), thermoplastic elastomers made of polymer blends (physical blends of crystallizing plastomer with not crosslinked elastomer) and thermoplastic elastoionomers (elastomers containing side ionogenic acid groups, most often carboxylic or sulfonic ones). The principles of syntheses of TPE were discussed and directions of their applications as well as the present state and perspectives of their industrial manufacturing were presented.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
249-254
Opis fizyczny
Bibliogr. 81 poz.
Twórcy
 • Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów, ul. Stefanowskiego 12/16, rzymski@p.lodz.pl
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Ingenieurwissenschaften, D-06099 Halle (Saale), Niemcy
Bibliografia
 • [1] Holden G.: „Understanding Thermoplastic Elastomers”, Hanser Publ. Monachium, Hanser Gardner Publ., Inc., Cincinnati 2000.
 • [2] Rader Ch. P.: „Thermoplastic Elastomers”, rozdz. 10., wg: „Rubber Technology. Compounding and Testing for Performance” (red. Dick J. S.), Hanser Publ., Monachium, Hanser Gardner Publ., Inc., Cincinnati 2001.
 • [3] De S. K., Antony P.: „Thermoplastic Elastomers”, rodz. 4. w: „Rubber Technologist‘s Handbook” (red. White J. R., De S. K.), Rappra Technol. Ltd., Shawbury 2001.
 • [4] Rzymski W. M., Radusch H.-J.: Polimery 2002, 47, 229.
 • [5] Kennedy J. P.: rozdz. 5. w: „Thermoplastic Elastomers (red. Holden G., Legge N. R., Quirk R. P., Schroeder H. E.), Hanser Publ., Monachium 1996, 2., wyd.
 • [6] Singha N. K., Bhattacharjee S., Sivaram S.: Rubber Chem. Technol. 1997, 700, 309.
 • [7] Habermann R.: Kautsch. Gummi Kunstst. 1990, 43, 150.
 • [8] Rzymski W. M.: Polimery 1999, 44, 505.
 • [9] Nießer N., Knoll K.: Kautsch. Gummi Kunstst. 1998, 51, 439.
 • [10] Kaszas G., Puskas J. E., HagerW., Kennedy J. P.: J. Pol. Sci., Pol. Chem. Ed. 1991, A29, 427; ibid. 1992, A30, 41.
 • [11] Puskas E., Kaszas G.: Rubber Chem. Technol. 1996, 69, 462.
 • [12] Antony P., Puskas J. E.: Pol. Eng. Sci. 2003, 43, nr 1, 243.
 • [13] Storey R. F., Baugh D. W., Choate K. R.: Polymer 1999, 40, 3083, ibid. 2000, 41, 3205.
 • [14] Lawrence S. St., Shinozaki D. M., Gerchcovich M., Myler U.: Rubber Chem. Technol. 2001, 74, 601.
 • [15] Puskas J. E., Pattern W., Wetmore P. M., Krukonis V.: Rubber Chem. Technol. 1999, 72, 559.
 • [16] Weidisch R., Gido S. P., Uhrig D., Iatrou H., Mays J., Hadjichristidis N.: Macromolecules 2001, 34, 6333.
 • [17] Iatrou H., Mays I. W., Hadjichristidis N.: Macromolecules 1998, 31, 6697.
 • [18] Wang W. K.: Rubber Chem. Technol. 1999, 44, 430.
 • [19] Rzymski W. M.: Fachbeiträge der 17. Wiss. Fachtagung „Technomer‘2001”, Chemnitz, listopad 2001; Vortrag CO (płyta CD).
 • [20] Fonagy T., Ivan B., Szesztay M.: J. Reinf. Plast. Comp. 2002, 21, 1411.
 • [21] Kennedy J. P., Charles J. J.: J. Appl. Polym. Sci. 1977, 30, 119.
 • [22] Brinkmann-Rengel S., Abetz V., Stadler R., Thomas E. L.: Kautsch. Gummi Kunstst. 1999, 52, 806.
 • [23] Hamielec A. E.: Prog. Polym. Sci. 1996, 21, 651.
 • [24] Kaminsky W.: Macromol. Chem. Phys. 1997, 197, 3907.
 • [25] Mülhaupt R., Sernetz F. G., Suhm J., Heinemann J.: Kautschuk Gummi Kunstst. 1998, 51, 286.
 • [26] Resconi L., Jones R. L., Rheingold A. L., Yap G. P. A.: Organometallics 1996, 15, 998.
 • [27] Chien J. C. W., Inamoto Y., Rausch M. O., Wedler W., Winter H. H.: Macromolecules 1997, 30, 3447.
 • [28] Dietrich U., Hackmann M., Rieger B.: Rubber Chem. Technol. 2000, 73, 839.
 • [29] Schönherr H., Wiyatno W., Pople J. i in.: Macromolecules 2002, 35, 2654.
 • [30] Schubbe R. Angermund K., Fink G., Goddard R.: Macromol. Chem. Phys. 1995, 196, 467.
 • [31] Kilian C. M., Johnson L. K., Brookhart M.: Organometallics 1997, 16, 2005.
 • [32] Pat. jap. 2000119459 (2000); CA 2000, 132, 294 964.
 • [33] Pat. brytyjski 434 102 (2000); CA 2001, 134, 87 393.
 • [34] Radusch H.-J., Rzymski W. M.: Elastomery 2001, 5, nr 2, 19; ibid. 2001, 5, nr 3, 3.
 • [35] Mehrabzadeh M., Delfan N.: J. Appl. Polym. Sci 2000, 77, 2057.
 • [36] Tonson A., Sabet A.-S., Norman B.: Proc. 57th Ann. Techn. Conf. Soc. Plast Eng. 1999, 2, 1694; wg CA 2000, 132, 138 654.
 • [37] Anandhan S., De P. P., De S. K., Bhowmick A. K.: J. Appl. Polym. Sci. 2003, 88, 1976.
 • [38] Ferrari L., Gamlin J. N.: WO-2003 020820; wg CA 2003, 138, 206 341.
 • [39] Pan Yong-Jun, Xie Hong-quan, Liu Chang-sheng: Tanxingti 2002, 12, nr 1, 12; wg CA 2002, 137, 186 825.
 • [40] Bergstroem Ch., Lapinen J.: TPE Conference 2001, Bruksela 2001, paper 4; wg CA 2003, 138, 189 166.
 • [41] Blume M., Schuster R. H.: Kautsch. Gummi Kunstst. 2003, 56, 114.
 • [42] Kader M. A., Bhowmick A. K.: Rubber Chem. Technol. 2001, 74, 662.
 • [43] Chattopadhyay S., Chaki T. K., Bhowmick A. K.: Rubber Chem. Technol. 2001, 74, 815.
 • [44] Liu Xin, Huang Hua, Xie Zhiyun, Zhang Zyinxi i in.: Polym. Test. 2002, 22, nr 1, 9.
 • [45] Liu Xin, Huang Hua, Xie Zhiyun, Zhang Zyinxi: Hecheng Xiangjiao Gongye 2002, 25, nr 2, 117; wg CA 2002, 137, 326 411.
 • [46] Pat. jap. 2000273254 (2000); wg CA 2000, 133, 268 103.
 • [47] Pat. jap. 2000044692 (2000); wg CA 2000, 132, 138 668.
 • [48] Rzymski W. M., Bieliñski D., Mennig G., Michael H.: Proc. Xth Intern. Conf. on Machinery Recycling, Bydgoszcz 2000, materiały str. 233.
 • [49] Liu H., Mead J. L., Stager R. G.: Rubber Chem. Technol. 2003, 137, 49.
 • [50] Wiessner S., Michael H., Mennig G.: Kautsch. Gummi Kunst. 2003, 56, 514.
 • [51] Nevatia P., Banerjee T. S., Dutta B., Jha A., Naskar A. K., Dhowmick A. K.: J. Appl. Polym. Sci. 2003, 83, 2035.
 • [52] MacKnight W. J., Lundberg R. D.: Rubber Chem. Technol. 1984, 57, 652.
 • [53] Dunn J. R.: „Carboxylated Rubber”, rozdz. 15., w: „Handbook of Elastomers. New Development and Technology” (red. Bhowmick A. K., Stephens H. L), Marcel Dekker, Inc., Nowy Jork 1988.
 • [54] Rzymski W. M.: Prace Nauk. Inst. Technol. Org. Tw. Sztucz. Polit. Wrocł. 2001 (50), seria: Konferencje nr 23, 39.
 • [55] Smejda-Krzewicka A., Parasiewicz W., Rzymski W. M., Tarniowy A.: Elastomery 2003, 7, nr 6, 3.
 • [56] Pan Y., Li X., Xie H.: Hecheng Xiangjiao Gongye 2003, 26, nr 3, 148; wg CA 2003, 139, 181 321.
 • [57] Jones M. S., Smith C. T.: Gummi Asbest Kunstst. 1995, 48, 405.
 • [58] Datta S., De S. K.: Kautsch. Gummi Kunstst. 1997, 50, 634.
 • [59] Kurian T., Khastgir D., De P. P., Tripathy D. K., De S. K.: Rubber World 1995, 213, nr 1, 41.
 • [60] Kurian T., Khastgir D., De P. P., Tripathy D. K., De S. K.: Polymer 1996, 37, 413.
 • [61] Ghosh S. K., De P. P., Khastgir D., De S. K.: J. Appl. Polym. Sci. 2000, 78, 743.
 • [62] Ghosh S. K., Bhattacharya A. K., De P. P., Khastgir D., De S. K., Peiffer D. G.: Rubber Chem. Technol. 2001, 74, 883.
 • [63] Ghosh S. K., De P. P., Khastgir D., De S. K.: J. Appl. Polym. Sci. 2000, 77, 816.
 • [64] Fujiyama M., Yamane K., Ayama K., Inata H.: J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 2887.
 • [65] Fujiyama M., Kondou M., Ayama K., Inata H.: J. Appl. Polym. Sci. 2002, 85, 762.
 • [66] Xavier T.: Gummi Fasern Kunstst. 2004, 57, 315.
 • [67] Ibarra L.: J. Appl. Polym. Sci. 1999, 73, 927.
 • [68] Ibarra L., Alzorriz M.: J. Appl Polym. Sci. 2003, 87, 805.
 • [69] Hamed G. R., Han K. T.: Rubber Chem. Technol. 1990, 63, 806.
 • [70] Datta S., De P. P., De S. K.: J. Appl. Polym. Sci. 1996, 61, 1839.
 • [71] Antony P., De S. K., Peiffer D. G.: Rubber Chem. Technol. 1999, 72, 449.
 • [72] Antony P., De S. K.: J. Macromol. Sci. Polym. Rev. 2001, C41, nr 1—2, 41.
 • [73] Pat. jap. 2000302929 (2000); wg CA 2000, 133, 335 998.
 • [74] Pat. jap. 2002201318 (2002); wg CA 2003, 137, 95 0255.
 • [75] Pat. jap. 2003138068 (2003); wg CA 2003, 138, 370 140.
 • [76] Carone E., D‘Ilario L., Martinelli A.: J. Appl. Polym. Sci. 2002, 83, 857.
 • [77] Carone E., D‘Ilario L., Martinelli A.: J. Appl. Polym. Sci. 2002, 86, 1259.
 • [78] Sanghavi R. R., Asthana S. N., Karir J. S., Singh H.: J. Energetic Mat. 2001, 19, 79.
 • [79] Anonim: Elastomery 2004, 8, nr 1, 38.
 • [80] Anonim: Elastomery 2003, 7, nr 5, 44.
 • [81] Anonim: Polimery 2003, 48, 229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0006-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.