PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Vol. 12, no. 1 | 17-29
Tytuł artykułu

Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
In the paper formal conditions of using calcareous fly ash as an active pozzolanic-hydraulic constituent of cements and binders are analyzed. The analysis is documented by test results of hydraulic road binders and masonry cements, containing calcareous fly ash from Be?chatów Power Station. Binders and cements with different calcareous fly ash content were tested. Blended binders containing fly ashes from different combustion technologies, i.e. calcareous fly ash, siliceous fly ash and fly ash from fluidized bed combustion, were also objects of the study. The scope of the research included normative properties of hydraulic road binders and masonry cements. The results prove that calcareous fly ash from Be?chatów Power Station can be an effective constituent of hydraulic road binders and cements, produced according to actual standards and technical approvals.
PL
W artykule przeanalizowano formalne uwarunkowania wykorzystania popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika pucolanowo-hydraulicznego cementów i spoiw. Analizę w tym zakresie udokumentowano wynikami badań drogowych spoiw wążących oraz cementów murarskich zawierających popiół lotny wapienny z Elektrowni Bełchatów. Badano spoiwa i cementy z różną zawartością tego popiołu. Przedmiotem badań objęto również spoiwa zawierające mieszaniny popiołów z różnych technologii spalania: popiołu wapiennego, krzemionkowego oraz popiołu lotnego z kotłów fluidalnych. Zakres badań uwzględnia podstawowe właściwości normowe drogowych spoiw hydraulicznych i cementów murarskich.Wyniki badań potwierdziły, że popiół lotny wapienny Bełchatów może stanowić efektywny składnik cementów i spoiw hydraulicznych, produkowanych według obowiazujących norm i aprobat technicznych.
Wydawca

Rocznik
Strony
17-29
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, t.baran@icimb.pl
Bibliografia
 • [1] PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 • [2] Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu, Kraków, 2010, www.smconcrete.polsl.pl
 • [3] Raport z zadania 5 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Produkcja i badania cementów powszechnego użytku zawierających popiół lotny wapienny i określenie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna). Gliwice--Kraków, 2012, www.smconcrete.polsl.pl
 • [4] GarbacikA., Baran T., Drożdż W.: Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, 2011, 127-142
 • [5] PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 • [6] PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu - Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności
 • [7] Pachowski J.: Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1976
 • [8] Szczygielski T.: Coal combustion products in road construction. Proceedings of International Conference "EuroCoalAsh 2010", Copenhagen, 2010, 59 - 70
 • [9] Cwiąkała M., Korzeniowska J., Kraszewski C., Widuch A.: Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 11, 3, 2012, 195 - 214
 • [10] Papayianni I.: Use of calcareous ash in civi l engineering. Proceedings of International Conference "EuroCoalAsh 2010", Copenhagen, 2010, 45 - 58
 • [11] Feuerborn H.J., Muller B., Walter E.: Use of calcareous fly ash in Germany. Ash handling. 3.7. Analytics. Open information system "The best available and perspective nature protection technologies in the Russian power industry", osi.ecopower.ru
 • [12] American Coal Ash Association: Fly ash facts for highway engineers. Report no. FHWA-IF-03-019 www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/fafacts.pdf
 • [13] Baran T., Hawrot K., Żak O.: Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych. XVI I Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Warszawa, 2010, 93 - 103
 • [14] Sybilski D., Kraszewski C. : Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych. Raport Techniczny IBDiM, Warszawa, 2004, www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tn-233 .pdf
 • [15] Kraszewski C.: Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne WT-5 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2010, www.gddkia.gov.pl/userfiles/ articles/d/Dokumenty_techniczne/WT5.pdf
 • [16] prEN 13282-2Hydraulicroadbinders-Part2: Composition, specifications and conformity criteria of normal hardening hydraulic road binders
 • [17] prEN 13282-1 Hydraulic road binders-Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of rapid hardening hydraulic road binders
 • [18] PN-EN 15368+A1:2010 Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych - Definicje, wymagania i kryteria zgodności
 • [19] PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • [20] PN-EN 14227-3:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 3: Mieszanki na popiołach lotnych
 • [21] PN-EN 14227-4:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek
 • [22] PN-EN 14227-14:2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 14: Grunty związane popiołami lotnymi
 • [23] PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego
 • [24] PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne
 • [25] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi
 • [26] GarbacikA., Drożdż W.: Zgłoszenie patentowe: Bezcementowe spoiwo popiołowe, P.397488, 21/12/2011
 • [27] PN-EN 1015-3:2000/A2:2007 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0044-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.