PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 72-80
Tytuł artykułu

Analiza toru ruchu samochodu po uderzeniu w barierę betonową

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The analysis of a car motion path after collision with a concrete barrier
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizie poddano przebieg toru ruchu samochodu po uderzeniu w betonową barierę drogową. Tor ruchu samochodu w fazie po zderzeniowej jest istotnym wskaźnikiem wypełniania funkcji ochronnej przez barierę. Wykorzystano tu model dynamiki procesu zderzenia i deformacji samochodu uderzającego w barierę oraz ruchu tej bariery. Model przedstawiono w pracy [7]. Przeprowadzono obliczenia, które pokazały wpływ kąta uderzenia i energii uderzenia na tor ruchu samochodu po zakończeniu fazy kontaktu z barierą. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem skutków ustawiania barier na różnych podłożach. Rozważono ruch samochodów kategorii M1 (segment handlowy B i C), czyli najczęściej występujących na drogach. Podczas analizy wyników obliczeń brano pod uwagę kąt odejścia toru ruchu samochodu, mierzony bezpośrednio po zakończeniu fazy kontaktu pojazdu z barierą. Oddzielnej ocenie poddano odległość toru ruchu środka masy samochodu od krawędzi bariery w jej położeniu statycznym. Dokonano analitycznej aproksymacji wyników obliczeń i uzyskano zależności wielkości charakteryzujących przebieg toru ruchu samochodu od kąta i energii uderzenia w barierę.
EN
A course of a car motion path after collision with a concrete road barrier has been analyzed. A car motion path at the postimpact stage makes a significant index of the protective function fulfilled by a barrier. A model of the impact process dynamics and deformation of a car hitting the barrier as well as the barrier motion have been used in this work. That model is presented in [7]. Calculations have been carried out that indicated the influence of the impact angle and impact energy on the car motion path after completion of the barrier contact stage. Calculations have been carried out considering the effects of placing the barrier on different types of the ground. Motion of the M1 category cars has been considered (commercial segment B and C), that is the most common cars on the roads. During the analysis of computation results, the car path deflection angle, measured just after the end of the car and barrier contact stage, has been considered. A separate evaluation of the distance between the motion path of the centre of the car mass and the edge of the barrier in its static position, has been performed. Analytical approximation of results has been performed and dependences of values characterizing the course of the car motion path on the impact angle and the impact energy have been obtained.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
72-80
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
 • Faculty of Mechanics Military University of Technology Sylwestra Kaliskiego Street, 00-908 Warszawa, lprochowski@wat.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Consolazio G. R., Chung J. H., Gurley K. R., Impact simulation and full scale crash testing of a low profile concrete work zone barrier, Computers and Structures 2003, 81: 1359 – 1374.
 • 2. Grzebieta R. H., Zou R., Corben B., Judd R., Kulgren A., Tingval C., Powell C., Roadside Crash Barrier Testing, Proceedings ICRASH, Melbourne 2002.
 • 3. Grzebieta R. H., Zou R., Jiang T., Carey A., Roadside Hazard and Barrier Crashworthiness Issues Confronting Vehicle and Barrier Manufactures and Government Regulators, 19 Conference ESV, Washington 2005.
 • 4. Mikołajków L., Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej, Infrastruktura 2006, nr 1-2.
 • 5. Minton R. Cuerden R., Behaviour of SUV and MPV- type Vehicles in Collisions with Roadside Safety Barriers, 20 Conference ESV, Lyon 2007.
 • 6. Navin F., Kłymchuk R., Romilly D., Thomson R., Reconstruction of Accidents Involving Highway Barriers, SAE 930656.
 • 7. Prochowski L., Analysis of Displacement of Concrete Barrier on Impact of a Vehicle. Theoretical Model and Experimental Validation, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17 no 4, Pub. Permanent Committee of KONES, Warsaw 2010.
 • 8. Prochowski L., Pojazdy samochodowe Mechanika ruchu, Warszawa: WKiŁ, wyd. II, 2008.
 • 9. Prochowski L., J. Unarski, W. Wach, J. Wicher, Pojazdy samochodowe, Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, Warszawa: WKiŁ, 2008.
 • 10. Ross H. E., Sicking D. L., Zimmer R. A., Michie J. D., Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features, NCHRP Report 350, National Academy Press, Washington 1993.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 • 12. Systemy ograniczające drogę - część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań; część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych, PN – EN 1317.
 • 13. Wach W., Symulacja wypadków drogowych w programie PC Crash, Kraków, IES 2009.
 • 14. Wicher J., Prochowski L., Pochłanianie energii i zmniejszenie prędkości ruchu samochodu w czasie uderzenia w barierę drogową, IV Konferencja naukowo-szkoleniowa Rozwój Techniki Samochodowej a Ubezpieczenia Komunikacyjne, Radom 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0039-0043
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.