PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 1 | 59-85
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku popiołów lotnych z kotłów fluidalnych na wybrane właściwości zapraw i betonów

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Influence of fluidized bed combustion fly ash on selected properties of mortar and concrete
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu popiołów lotnych z kotłów fluidalnych na podstawowe właściwości mechaniczne zapraw i betonów konstrukcyjnych oraz wstępną ocenę możliwości zastosowania popiołów lotnych z kotłów fluidalnych jako aktywnego dodatku do betonu. Badaniami objęto zaprawy oraz betony konstrukcyjne, w których część cementu zastąpiona została popiołem lotnym pochodzącym z dwóch różnych kotłów fluidalnych. W przypadku zapraw mieszanki wykonano z 20 i 35 % zastąpieniem masy cementu, natomiast w przypadku betonów zastąpienie cementu wynosiło odpowiednio 20, 30 i 40 %. W przypadku zapraw, po upływie odpowiednio 7, 28 i 90 dni, przeprowadzono badania dynamicznego modułu sprężystości, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz wytrzymałości na ściskanie, natomiast w przypadku betonów konstrukcyjnych wykonano wyłącznie badania wytrzymałości na ściskanie. Analizie poddano wpływ zastosowanych dodatków, ich zawartości i warunków dojrzewania próbek na badane właściwości. Stwierdzono istotny wpływ dodatku popiołów fluidalnych na wytrzymałość i właściwości sprężyste badanych próbek.
EN
The research was initiated to assess the influence of Circulating Fluidized Bed Combustion (CFBC) fly ash on the modulus of elasticity, the compressive strength, the bending strength of mortars and the compressive strength of concretes. The objective was to examine possibilities of using the CFBC fly ash in structural concrete. The range of materials included mechanically activated fly ash coming from combustion of hard coal in two different fluidized bed combustion boilers. Several concrete and mortar mixes were designed with constant water to binder ratio and in each mix a part of cement was substituted by CFBC fly ash. In case of mortars the substitution of 20 and 35 % of cement weight was applied, whereas in concrete fly ashes were used as 20, 30 and 40 % replacement of cement weight. After 7, 28 and 90 days of curing the modulus of elasticity, the bending strength and the compressive strength of mortar as well as the compressive strength of concrete were tested. Obtained results revealed a significant influence of used additive on elastic and strength properties of investigated materials as well as on concrete mix behavior.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
59-85
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Ciszewski G.: Elektrownie Kondensacyjne, http: //www.elektrownie.com.pl/kotly_fluidalne. html
 • [2] Brandstetr J., Havlica J., Odler I.: Properties and use of solid residue from fluidized bed coal combustion, Noyes Publications. Westwood, New Jersey, USA 1997
 • [3] Giergiczny Z., Gawlicki M.: Popiół lotny jako aktywny składnik cementów i dodatek mineralny do betonu. Materiały konferencji „Dni Betonu", Polski Cement, Kraków 2004
 • [4] Havlica J., Brandstetr J., Odler I.: Possibilities of utiiizing solid residues from pres-sured fluidized bed coal combustion for the production ofbiended cements. Cement and Concrete Research, 28, 2, 1998, 229-307
 • [5] Roszczynialski W., Nocuń-Wczelik W., Gawlicki M., Małolepszy J.: Popioły lotne ze złoża fluidalnego jako składnik spoiw mineralnych. Materiały III Konferencji Ceramicznej; Zakopane, 20-23 września 2001
 • [6] PN-EN 450-1:2006 Popiół lotny do betonu. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności
 • [7] Jarema-Suchorowska S., Szczygielski T.: Perspektywy gospodarowania ubocznymi produktami spalania w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. IX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki", Ustroń 98-11 października 2002 r.
 • [8] Glinicki M.A., Ładyzyński K.: Aktywowany popiół lotny z kotłów o spalaniu fluidalnym - nowy dodatek do betonów. XVIII Konferencja Naukowo Techniczna „Beton i prefabrykacja - Jadwisin 2002", CEBET, Tom l, 120-127
 • [9] Glinicki M.A., Ładyzyński K.: Wpływ dodatku aktywowanych popiołów lotnych ze spalania fluidalnego na właściwości betonów konstrukcyjnych. VII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki", Międzyzdroje 24-26 października 2001
 • [10] Glinicki M.A., Zieliński M.: Influence of fly ash type on modulus of elasticity and strength of concrete. 3rd Intemational Conference „Concrete and Concrete Structures", Zilina, Slovakia, 24-25 Aprii 2002, 47-52
 • [11] Zieliński M.: Effects of FBC Fly Ash on mechanical properties and durability of concrete. Proceedings of the US - Poland Workshop on Diagnosis ofConcrete Materials and Structures for Infrastructure Facilities, Warszawa 17-18 May 2004
 • [12] Brylicki W., Małolepszy J.: Właściwości cementów zawierających odpady z fluidalnego spalania paliw w paleniskach cyrkulacyjnych-atmosferycznych. Materiały III Konferencji Ceramicznej, Zakopane 20-23 września 2001
 • [13] Patent 180380: Sposoby i urządzenia do otrzymywania materiałów wiążących z popiołów kotłów energetycznych, zwłaszcza z paleniskiem fluidalnym. Urząd Patentowy RP, 2001
 • [14] PN-EN 196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości
 • [15] PN-EN 206-1:2003 Beton- Cześć l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT1-0024-0047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.