PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 148--151
Tytuł artykułu

Badanie i dobór parametrów – referat generalny

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Research and parameters choice – general report
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Referat generalny KKMGIG na podstawie 16 artykułów dotyczących badań i doboru parametrów. Tematy artykułów: badania laboratoryjne (12) i badania polowe (4). Znaczny rozwój stanu wiedzy w obszarze zainteresowań Sesji I nt. „Badanie i dobór parametrów” w okresie od poprzednich konferencji krajowych widoczny w pracach włączonych do omawianej Sesji.
EN
General report of PCSMGE based on 16 papers which are related to the research and parameter choice. The subject of these papers: laboratory (12) and in situ tests (4). A significant development of the state of knowledge in the field of interest of Session I on “Research and parameter choice” in the period from previous national conferences showed in the papers included in the discussed Session.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
148--151
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Burland J. B.: Nash lecture: The teaching of soil mechanics – A personal view, W: Proceedings of the 9th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Dublin 31.08-3.09.1987, Vol. 3, A.A.Balkema, Rotterdam 1989.
 • 2. Gabryś K., Soból E., Sas W., Szymański A.: Material damping ratio from free-vibration method, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW. Land Reclamation, Vol. 50, No. 2, 2018.
 • 3. Gorączko A., Topoliński Sz.: Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 27, Nr 2, 2018.
 • 4. Gosk W., Czech K.: Ocena możliwości wyznaczenia modułów sztywności i współczynnika Poissona gruntu na podstawie pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 17, Nr 2, 2018.
 • 5. Lipński M. J.: Kryteria wyznaczania parametrów geotechnicznych, Rozprawy Naukowe i Monografie, 447, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • 6. Łukasik S., Witowski M.: Oznaczanie modułu ścinania (Gmax) popiołów składowanych na składowisku mokrym, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 27, Nr 2, 2018.
 • 7. Malinowska E., Bajda M.: Analysis of yield stress ratio and overconsolidation ratio as parameter determination preconsolidation in eemian gyttja, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW. Land Reclamation, Vol. 50, No. 2, 2018.
 • 8. Młynarek Zb., Wierzbicki J., Wołyński W.: Use of functional cluster analysis of CPTU data for assessment of subsoil rigidity model, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 40, No. 3, 2018.
 • 9. Młynarek Zb., Wierzbicki J., Stefaniak K.: Czynniki wpływające na ocenę wskaźnika sztywności IR z badań in-situ. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 17, Nr 3, 2018.
 • 10. Osiński P., Nowakowska E., Jeleniewicz K., Dohojda M., Koda E.: Analiza wpływu jakości rozpoznania podłoża gruntowego na ocenę stanu granicznego nośności i użytkowalności, na przykładzie wybranego obiektu, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 17, Nr 3, 2018.
 • 11. Patakiewicz M. A., Chmielewski R.: Wpływ frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności rds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3/2018.
 • 12. Sas W., Dzięcioł J.: Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego z wykorzystaniem metod analitycznych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 27, Nr 2, 2018.
 • 13. Srokosz P., Dyka I., Bujko M.: Interpretation methods of the shear modulus degradation test results, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 40, No. 3, 2018.
 • 14. Straż G: Identyfikacja, oznaczanie oraz metody klasyfikowania gruntów organicznych w aspekcie Eurokodu 7 i norm związanych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 27, Nr 2, 2018.
 • 15. Sulewska M., Tymosiak D.: Analysis of compaction parameters of the exemplary non-cohesive soil determined by the Proctor methods and vibrating table tests, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW. Land Reclamation, Vol. 50, No. 2, 2018.
 • 16. Szypcio Z.: Stress – dilatancy of gravel for triaxial compression tests, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW. Land Reclamation, Vol. 50, No. 2, 2018.
 • 17. Świdziński W., Smyczyński M.: Analiza parametrów determinujących stan niepełnego nasycenia w gruntach niespoistych, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, Vol. 17, Nr 2, 2018.
 • 18. Tymiński W., Stefanek P., Daniluk H., Kiełczewski T.: Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 27, Nr 2, 2018.
 • 19. Zabielska-Adamska K.: Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe, 136, Białystok 2006..
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-afb1bb7f-74e7-4514-a97b-a80548eefccb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.