PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Tom 18, cz. 1 | 670--681
Tytuł artykułu

Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Urban Mobility Assessment Indicators in the Perspective of the Environment Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne obszary miejskie, które w Europie zamieszkuje 70% ludności, przyczyniają się do osiągnięcia ponad 80% PKB Unii Europejskiej, stanowią istotny element działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego. Ochrona środowiska w miastach to złożony problemem, w którym stronami są mieszkańcy w szerszej interpretacji użytkownicy obszarów miejskich, przedsiębiorstwa i instytucje. Wszyscy oni generują potrzeby transportowe, których zaspakajanie ma negatywny wpływ na otaczające środowisko. Podstawowym elementem, który w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska jest transport drogowy. Odpowiada ona za 40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń na obszarach miejskich. Wzmożony ruch drogowy to wzrost kongestii na miejskich drogach, która również generuje niepożądane skutki środowiskowe. W celu ograniczenia tych negatywnych konsekwencji dla środowiska na obszarach miejskich podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy. Jedna z takich inicjatyw ukierunkowana jest kształtowanie mobilności w miastach. Zauważono, że mobilność miejska ma istotny wpływ na otaczające środowisko. Uwzględniając powyższe problemy w artykule podjęto próbę zdefiniowania wskaźników oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska. Z obszernej grupy możliwy do określenia wskaźników oceny w pracy przedstawiono grupę wskaźników środowiskowych. W opracowywaniu wskaźników oceny wykorzystano doświadczenia z ewaluacji zadań wdrożonych w ramach europejskiego projektu CIVITAS. Artykuł zawiera matematyczne sformułowanie środowiskowych wskaźników oceny mobilności miejskiej.
EN
The present-day urban areas, which are inhabited in Europe by 70 per cent of the population, and which contribute to over 80 per cent of the EU Gross Domestic Product, constitute a significant element in activities aimed at environmental protection. Environmental protection in cities is a complex issue, one which involves residents or, in a broader interpretation, the users of urban areas, enterprises and institutions. All of them generate transportation needs. The fulfilment of those needs involves a negative environmental impact. The primary element that substantially contributes to environmental degradation is road transport. This is responsible for 40 per cent of CO2 emissions and 70 per cent of the emissions of other pollutants in urban areas. Intense road traffic means increased congestion in city roads, which also generates undesirable environmental impacts. In order to limit these negative consequences to environment in urban areas, various initiatives are undertaken. One of such initiatives is aimed at the formation of mobility in cities. It was observed that urban mobility has a substantial impact on the surrounding environment. Taking the issues mentioned above, an attempt was made in the article to define urban mobility assessment indicators in the perspective of environmental protection. Out of the vast group of those assessment indicators that may be defined, a group of environmental indicators was presented in the paper. For the purpose of the development of assessment indicators, experiences were used from an evaluation of the activities implemented under the CIVITAS European project. The present article contains mathematical formulations of environmental urban mobility assessment indicators.
Wydawca

Rocznik
Strony
670--681
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
autor
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • 1. Bohdal, T., Charun, H., Sikora, M. (2015). Selected Aspects of Legal, Technical and Ecological Use of Compression Heat Pumps. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 17, 461-484.
 • 2. Bohdal, T., Charun, H., Sikora, M. (2011). Comparative investigations of the condensation of R134a and R404A refrigerants in pipe minichannels. International Journal of Heat and Mass Transfer, 54, 1963-1974.
 • 3. Bohdal, Ł., & Walczak, P. (2013). Eco-modeling of Metal Sheet Cutting with Disc Shears. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 15, 863 –873.
 • 4. Borys, T. (2008). Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia. Raport z realizacji ekspertyzy, Jelenia Góra-Warszawa.
 • 5. Chamier-Gliszczyński, N. (2010). Optimal design for the environment of the means transportation: a case study of reuse and recycling materials. Solid State Phenomena, 165, 244-249.
 • 6. Chamier-Gliszczyński, N. (2011). Sustainable operation of a transport system in cities. Key Engineering Materials, 486, 175-178.
 • 7. Chamier-Gliszczyński, N. (2011a). Reuse, recovery and recycling system of end-of life vehicles. Key Engineering Materials, 450, 425-428.
 • 8. Chamier-Gliszczyński, N. (2011b). Recycling aspect of end-of life vehicles.Recovery of components and materials from ELVs. Key Engineering Materials, 450, 421-424.
 • 9. Chamier-Gliszczyński, N. (2011c). Environmental aspects of maintenance of transport means. End-of life stage of transport means, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 2, 59-71.
 • 10. Chamier-Gliszczyński, N. (2012). Modeling System Mobility in Urban Areas. Congress Proceedings – CLC 2012, Jesenik, Czech Republic: Carpathian Logistics Congress.
 • 11. Chamier-Gliszczyński, N. (2013). The elements of system mobility in urban areas. Cracow, Poland: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, CLC.
 • 12. COM 913 (2013). Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasoboooszczędnej mobilności w miastach. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • 13. Dyczkowska, J. (2012). Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 11, 649-658.
 • 14. Dyczkowska, J. (2013). Processes of logistic customer service: behaviour of senders and recipients. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 3(1), 23-27.
 • 15. Eads, George, C. (2003). Indicators of Sustainable Mobility. Word Business Council for Sustainable Development.
 • 16. Jacyna, M. (2013). Cargo flow distribution on the transportation network of the national logistic system. International Journal of Logistics Systems and Management, 15, 197-218.
 • 17. Jacyna, M. (2013a). The role of the cargo consolidation center in urban logistics system. International Journal of Sustainable Development and Planning, 8, 100-113.
 • 18. Jacyna-Gołda, I., Żak, J., Gołębiewski, P. (2014). Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport, 4(32).
 • 19. Janecki, R., & Karoń, G. (2014). Concept of Smart Cities and Economic Model of Electric Buses Implementation. Communications in Computer and InformationScience, 471, 100-109.
 • 20. Karkula, M., & Bukowski, L. (2012). Computational Intelligence Methods-Joint Use in Discrete Event Simulation Model of Logistics Processes. Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2012 Winter.
 • 21. Karoń, G., & Żochowska, R. (2015). Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions. The Archives of Transport, 33(1), 33-45.
 • 22. Karoń, G., & Mikulski, J., (2014). Problems of Systems Engineering for ITS in Large Agglomeration-Upper-Silesian Agglomeration in Poland. Communications in Computer and Information Science, 471, 242-251.
 • 23. Kasperska, E. (2015). CIVITAS RENAISSANCE Project in Szczecinek in the Context of Sustainable Development. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 17, 747-759.
 • 24. Kiba-Janiak, M., & Cheba, K. (2014). How Local Authorities are Engaged in Implementation of Projects Related to Passenger and Freight Transport in Order to Reduce Environmental Degradation in the City. Procedia Social and Behavioral Sciences, 151, 127-141.
 • 25. Litman, T. (2013). Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning. Victoria Transport Policy Institute, www.vtpi.or.
 • 26. Merkisz, J., Pielecha, J., Lijewski, P., Merkisz-Guranowska, A., Nowak, M. (2013). Exhaust Emissions From Vehicles In Real Traffic Conditions In The Poznan Agglomeration. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 174, 27-38.
 • 27. Szarata, A. (2014). Defining Shape of Membership Function for Mamdani's Fuzzy Inference System within Park & Ride share modelling. AIP Conference Proceedings, 1648.
 • 28. Szarata, A. (2005). Modelling of Park and Ride trips. 6th International Conference Environmental Engineering, 1, 2, 642-645.
 • 29. Szczepański, E., Jacyna, M., (2013). An approach to optimize the cargo distribution in urban areas. Logistics and Transport, 1(17), 53-62.
 • 30. Żochowska, R. (2014). Selected issues in modelling of traffic flows in congested urban networks. Archives of Transport 1(29).
 • 31. Żochowska, R., & Karoń, G. (2015). ITS Services Packages as a Tool for Managing Traffic Congestion in Cities. Intelligent Transportation Systems- Problems and Perspectives, Vol. 32 of the series Studies in Systems, Decision and Control, 81-103.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-af639891-34cf-45fb-84a4-b41ed175e55a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.