Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | R. 52, nr 9 | 9--17
Tytuł artykułu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jako przykład odpornej organizacji opieki zdrowotnej w dobie COVID-19

Warianty tytułu
EN
The Voivodeship Occupational Medicine Center in Gdańsk as an example of a resilient healthcare organization in the COVID-19 era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
EN
The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, selected examples of resilience measures in the area of training and adjudication services were described.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
9--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska
Bibliografia
 • [1] Bartoszewska-Dogan Małgorzata, Aneta Muzolf. System zarządzania ciągłością działania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, https://www.prs.pl/uploads/zarzdzanie_ cigoci_dziaania_w_womp.pdf.
 • [2] Borucka Anna, Krzysztof Ostaszewski. 2008. „Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia [Theory of resilience. Key conceptual constructs and chosen issues]”. Medycyna wieku rozwojowego 12(2 Pt 1): 587–597.
 • [3] Brown Alan, Ton van der Wiele, Robert Millen. 1995. „Quality self-assessment: Managing the quality journey”. International Journal of Business Studies 3(2): 107–120.
 • [4] Crowe Sonya, Christos Vasilakis, Andrew Skeen, Phil Storr, Peter Grove, Steve Gallivan, Martin Utley. 2014. „Examining the feasibility of using a modelling tool to assess resilience across a healthcare system and assist with decisions concerning service reconfiguration”. Journal of the Operational Research Society 65(10): 1522–1532.
 • [5] Czaplicka-Matus Małgorzata, Alina Zając (red.). 2019. Ciągłość działania w aspekcie budowania odporności organizacji, 14–15. Warszawa: Związek Banków Polskich.
 • [6] Gittell Jody H. 2008. „Relationships and resilience: care provider responses to pressures from managed care”. Journal of Applied Behavoral Science 44(1): 25–47.
 • [7] Hediger Werner. 1997. „Ecological economics of sustainable development”. Sustainable Development 5(3): 101–109.
 • [8] Iflaifel Mais, Rosemary H. Lim, Kath Ryan, Clare Crowley. 2020. „Resilient Health Care: a systematic review of conceptualisations, study methods and factors that develop resilience”. BMC Health Services Research, No. 324, https:// bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05208-3#citeas.
 • [9] Kolman Romuald. 1992. Inżynieria jakości, 54. Warszawa: PWE.
 • [10] Lisiecka Krystyna. 2006. Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy, 234. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej i RWTUV Polska Sp. z o.o.
 • [11] Majchrzak Magdalena. 2020. „Odporność przedsiębiorstwa w czasach nadzwyczajnych zagrożeń. Adaptacja koncepcji resilience”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (1): 32–44.
 • [12] Ortiz-de-Mandojana Natalia, Pratima Bansal. 2016. „The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices”. Strategic Management Journal 37(8): 1615–1631.
 • [13] Reinmoeller Patrick, Nicole van Baardwijk. 2005. „The link between diversity and resilience”. MIT Sloan Management Review 46(4): 61–65.
 • [14] Somers Scott. 2009. „Measuring Resilience Potential: An Adaptive Strategy for Organizational Crisis Planning”. Journal of Contingencies and Crisis Management 17(1): 12–23.
 • [15] Southwick Steven M., George A. Bonanno, Ann S. Masten, Catherin Panter-Brick, Rachel Yehuda. 2014. „Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives”. European Journal of Psychotraumatology 5(1): 1–14.
 • [16] Staines Anthony, Rene Amalberti, Donald M. Berwick, Jeffrey Braithwaite, Peter Lachman, Charles A. Vincent. 2020. „COVID-19: Patient Safety and Quality Improvement Skills to Deploy during the Surge”. International Journal for Quality in Health Care, 1–3, https://academic.oup.com/intqhc/advance-article/doi/10.1093/intqhc/mzaa050/5836316.
 • [17] Vogus Timothy J., Kathleen M. Sutcliffe. 2007. Organizational resilience: Towards a theory and research agenda, 3418–3422. Conference: Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Montréal, Canada, 7-10 October IEEE Systems.
 • [18] Wiśniewska Małgorzata. 2016. Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, 168–194. Warszawa: CeDeWu.
 • [19] Zink Klaus J. 1997. Total Quality—A European Challenge. W Zink Klaus J. (ed.) Successful TQM: inside stories from European quality award winners, 1–21. Hampshire: Gower Publishing Limited.
 • [20] http://www.eipa.eu/files/File/CAF/PL_CAF_2013.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-adde6fbd-6bf7-443e-b35f-af2033deda92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.