PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 277--294
Tytuł artykułu

Postępowanie z przebudową zabytkowych obiektów komunikacyjnych na przykładzie ulicy Zamkowej w Lublinie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Procedure of reconstruction of historical communication monuments on the example of Zamkowa Street in Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2010 roku, pracownicy Katedry Dróg i Mostów, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na zlecenie Gminy Lublin wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktu nad ulicą Podwale oraz arkadowego przejścia nad ciągiem pieszym zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 106814 – ulicy Zamkowej w Lublinie. Głównym celem było przede wszystkim ustalenie przyczyny pojawiających się uszkodzeń schodów prowadzących z Placu Zamkowego na ulicę Zamkową. W końcowej ocenie stanu technicznego wnioskowano o jak najszybsze wykonanie remontu, nie tylko samych schodów, ale również balustrad i murów oporowych, gdyż dalsza ich degradacja stanowiła realne zagrożenie dla użytkowników. Ponadto, ze względu na lokalizację przedmiotowych obiektów – w najstarszej części Lublina (Stare Miasto), niezwykle istotne było odwzorowanie historycznego wyglądu. W tym celu konieczna była ścisła współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W 2011 roku biuro projektowe DrogMost Lubelski Sp. z o.o. przygotowało dokumentację projektową przebudowy ulicy Zamkowej na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu wraz z obiektami towarzyszącymi. Zaś sama przebudowa została wykonana w 2012 roku. W artykule zrelacjonowano kolejne etapy przebudowy w których autor brał bezpośredni udział a także przedstawiono krótki rys historyczny ulicy Zamkowej wraz z opisem stanu wiaduktu i przejścia arkadowego sprzed przebudowy.
EN
In 2010, employees of the Department of Roads and Bridges, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, have done expertise of the technical condition of the viaduct over the Podwale Street and arcaded passage located within the municipal road No.106814 - Zamkowa Street in Lublin. The final evaluation of the technical condition requested as soon as possible execution of the repair, not only the steps but also balustrades and retaining walls, as their further degradation was a real threat to users. In addition, due to the location of these objects - in the oldest part of Lublin (Old Town),it was very important to reproduce historical appearance. For this purpose it was necessary to work closely with the Provincial Monuments Conservator. In 2011 the design office DrogMost Lubelski Sp. z o.o. prepared project documentation for reconstruction of Zamkowa Street stretch from Grodzka Gate to the end of the viaduct, along with accompanying facilities. And the reconstruction was completed in 2012. The article reported the next steps reconstruction, which the author took a direct part, and presents a brief history of Zamkowa Street with a description of the status of the viaduct and the transition arcade before reconstruction.
Wydawca

Rocznik
Strony
277--294
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.).
  • [2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r.).
  • [3] Śledziewski K., Kowal M.: Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowych. Drogownictwo Nr 6 (2011) 199 – 203.
  • [4] Archiwum własne.
  • [5] Archiwum DrogMost Lubelski Sp. z o.o.
  • [6] Biblioteka Multimedialna www.Teatrnn.pl
  • [7] Polska na fotografii: www.fotopolska.eu
  • [8] Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA, Warszawa 2005.
  • [9] Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a88ceaa6-ebc6-4efd-902c-50dc8f47ee7a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.